အျခား သတင္းမ်ား

အမ်ိဳးသားေရးကို  ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့သူမ်ား

အမ်ိဳးသားေရးကို ဘယ္သူ ႐ႈပ္ေထြးေစခဲ့တာလဲ

အမ်ိဳးသားေရးလို႔ ဆိုလိုက္တာနဲ႔ ဒါဟာ ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႀကီးရဲ႕အေရးကို ရည္ညႊန္း ေျပာဆိုလုိက္တာပဲလို႔ အမ်ားက နားလည္ထားၿပီးသားပါ။ ႏိုင္ငံလံုးဆုိင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံနဲ႔ တစ္ႏုိင္ငံ မတူကြဲျပားတဲ့...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ေတာင္ကုတ္ အၾကမ္းဖက္ ရမ္းကားေသာ ရခိုင္ ဗုဒၶ၀ါဒီတို႔၏ လူမဆန္စြာ အႏိုင္က်င့္ လူသတ္ပြဲ
၂၀၁၂ ခု၊ မတ္လ။ မေကြးတိုင္း ကမၼၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသာဝင္တို႔၏ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္မ်ားကို ဗုဒၺသာသာဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္စီးထားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၂ ခု၊ မတ္လ။ မေကြးတိုင္း ကမၼၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသာဝင္တို႔၏ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္မ်ားကို ဗုဒၺသာသာဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္စီးထားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား

၂၀၁၂ ခု၊ မတ္လ။ မေကြးတိုင္း ကမၼၿမိဳ႕နယ္႐ွိ ဗလီဝတ္ေက်ာင္းေတာ္ႏွင့္ အစၥလာမ္ သာသာဝင္တို႔၏ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ပစၥည္မ်ားကို ဗုဒၺသာသာဝင္မ်ားက အၾကမ္းဖက္ ဖ်က္စီးထားေသာ ျမင္ကြင္းမ်ား

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခံရသူ ကိုေအာင္ခ်ဳိဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းျခင္း

ေထာင္ထဲမွာ ေမ့ေဆးမေပးပဲ ခြဲစိပ္ခံရသူ ကိုေအာင္ခ်ဳိဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းျခင္း

၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကေနစၿပီးေတာ့ ေတာ္လွန္ေရး အင္အားစုေတြနဲ႕ ဆက္ဆံမွဳလုပ္လာတဲ့ ေအာင္ခ်ဳိဦး (ေခၚ) ေအာင္သန္း (ေခၚ) ယူႏြတ္ဟာ ၂၀၀၀ ခုႏွစ္ကေနၿပီး ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကာလေတြအထိ ေက်ာင္းသားလွဳပ္ရွားမွဳေတြ၊ Letter Campai- gn ေတြ၊ လွဳိင္သာယာစက္မွဳဇုန္က အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပတဲ့ကိစၥေတြ၊...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ေဒၚ၀င္းျမျမ