အျခား သတင္းမ်ား

အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို ႐ွုတ္ခ်သည့္ PCN ၏ ေၾကညာခ်က္

အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ မ်ားကို ႐ွုတ္ခ်သည့္ PCN ၏ ေၾကညာခ်က္

အၾကမ္းဖက္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအား ဆန္႕က်င္၊ ကန္႔ကြက္၊ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး ကြန္ယက္ (PCN) မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ ေန႔က ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ျမန္မာ မြတ္စလင္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူမ်ား တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မခံစားရ

ျမန္မာ မြတ္စလင္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ ဟူသည့္ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ဖမ္းဆီး ခံထားရသူမ်ား တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈ မခံစားရ

ျမန္မာ မြတ္စလင္ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ တည္ေထာင္ရန္ အတြက္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕တစ္ခုႏွင့္ သြားေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ မတရား ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းခံေနရသူ မ်ားသည္ NLD အစိုးရသစ္၏ မ်က္ကြယ္ျပဳမႈကို ခံစားေနရေၾကာင္း ၎အမႈကို...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ျပင္သစ္က မြတ္စလင္ ႏွစ္ဦးရဲ႕ ISIS ကို တိုက္ပြဲေခၚသံ

ျပင္သစ္က မြတ္စလင္ ႏွစ္ဦးရဲ႕ ISIS ကို တိုက္ပြဲေခၚသံ

ျပင္သစ္က ဒီမြတ္စလင္ႏွစ္ဦးက ISIS ကို နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ စိန္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ မာေဆးလ္ကို လာခဲ့စမ္းပါ ေခ်းထုတ္ေတြ ငါတို႔မင္းတုိ႔ကို အေသသတ္ျပမယ္လို႔ က်ိန္တယ္ ငါတို႔က မင္းတို႔အတြက္ အၾကမ္းဖက္သမားေတြ ျဖစ္သြားေစရမယ္။ ထရက္ကားနဲ႔ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒသည္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ လူမ်ိဳးျခားမုုန္း ေရာဂါမွ ဆင္းသက္လာဟုု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူ ဥပေဒ ပညာ႐ွင္ ေဝဖန္

၁၉၈၂ ႏိုင္ငံသား ဥပေဒသည္ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္း၏ လူမ်ိဳးျခားမုုန္း ေရာဂါမွ ဆင္းသက္လာဟုု လူ႔အခြင့္အေရး လႈပ္႐ွားသူ ဥပေဒ ပညာ႐ွင္ ေဝဖန္

“အဲဒီ႔ ၁၉၈၂ ခုုႏွစ္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား ဥပေဒက ေရးသားထားတာ ဗိုုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေနဝင္းရဲ႕ Xenophobic ႏိုုင္ငံျခားသား မုုန္းတဲ႔ အထူးသျဖင့္ တရုုတ္၊ ကုုလားမုုန္းတဲ႔ အေျခခံကေန ေပၚေပါက္လာတဲ႔ ဥပေဒျဖစ္တယ္” ဟုု ဦးသိန္းသန္းဦးက ဆိုုသည္။

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ အခ်ိဳးအစားမ်ား

ျမန္မာႏုိင္ငံ လူဦးေရ၏ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ အခ်ိဳးအစားမ်ား

၂၀၁၄ခုႏွစ္၊ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း အရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။ ဗုဒၶဘာသာကိုးကြယ္သူ – ၈၉.၈% ခရစ္ယာန္ဘာသာကိုးကြယ္သူ – ၆.၃% အစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သူ – ၂.၃% ဟိႏၵဴဘာသာကိုးကြယ္သူ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›