သတင္း

စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ ဆာ့ဗ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

စစ္ရာဇ၀တ္ေကာင္ ဆာ့ဗ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ႏွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္း

ေဘာ္လ္ကန္စစ္ပြဲျဖစ္ၿပီး ႏွစ္၂၀နီးပါးအၾကာ ဆားဗီးယားလူမ်ိဳး စစ္သားေဟာင္း၊ ရဲ၀န္ထမ္းေဟာင္း အမ်ားအျပားကို ၁၉၉၂-၁၉၉၅ ခုႏွစ္မ်ားတြင္ ေဘာစနီးယားႏွင့္ ခရိုေအးရွားတုိ႔အား စစ္ရာဇ၀တ္က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းလိုက္သည္။ ၎တုိ႔မွာ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ႏုိင္ငံသား ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာအစိုးရ ျပန္လည္လက္ခံသြားမည္

ႏုိင္ငံသား ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို ျမန္မာအစိုးရ ျပန္လည္လက္ခံသြားမည္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာၿပီးေနာက္ ျမန္မာအစုိးရက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ ေကာ့ဘဇားခရိုင္ရွိ မိမိႏုိင္ငံသားမ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ သေဘာတူလိုက္သည္။ ျမန္မာအစိုးရက အေစာပုိင္းတြင္ လူမ်ိဳးေရး ပဋိပကၡေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္သို႔...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ၿဗိတိန္မြတ္စလင္ တကၠစီေမာင္းသူတစ္ဦးက ဘယ္လ္ဂ်ီယံမိသားစုကုိ မီးေဘးမွ ကယ္တင္

ၿဗိတိန္မြတ္စလင္ တကၠစီေမာင္းသူတစ္ဦးက ဘယ္လ္ဂ်ီယံမိသားစုကုိ မီးေဘးမွ ကယ္တင္

 ၿဗိတိန္မြတ္စလင္ တကၠစီေမာင္းသူတစ္ဦးက ဘယ္လ္ဂ်ီယံမိသားစု၀င္ ၆ ဦးကို အသက္အႏၱရာယ္ကို ပဓာနမထားဘဲ မီးေဘးမွ ကယ္တင္ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါ မိသားစုမွာ ၎တို႔၏ ျပတင္းေပါက္မွာ ေအာ္ဟစ္အကူအညီ ေတာင္းေနေသာ္လည္း အျခားသူမ်ားကမူ ယင္းအျဖစ္အပ်က္ကို မွတ္တမ္းဗီဒီယိုရိုက္ကူးေနခဲ့သည္။...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ဘုိကိုဟရမ္၏ ေခလာဖတ္နယ္ေျမ သြတ္သြင္းမႈ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမြတ္စလင္မ်ား ပယ္ခ်

ဘုိကိုဟရမ္၏ ေခလာဖတ္နယ္ေျမ သြတ္သြင္းမႈ ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားမြတ္စလင္မ်ား ပယ္ခ်

ႏိုင္ဂ်ီရီးယားႏုိင္ငံ ေဘာ္ႏိုျပည္နယ္ရွိ ဂြါဇာၿမိဳ႕ကို အစၥလာမ့္ႏိုင္ငံေတာ္ထဲ သြတ္သြင္းမယ္ဆုိတဲ့ ဘုိကိုဟာရမ္အဖြဲ႕ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ကို မြတ္စလင္ လူ႕အခြင့္ေရးအဖြဲ႕က ပယ္ခ်လိုက္ၿပီး ႏုိ္င္ဂ်ီးရီးယားစစ္တပ္အေနႏွင့္ ယင္းအဖြဲ႕၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈကို...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›

ေရွ႔ေျပးလူဦးေရစာရင္းအရ အမ်ိဳးသားဦးေရထက္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရ နွစ္သန္းေက်ာ္ပို

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအရ ျမန္မာတစ္နိုင္ငံလံုး အတုိင္းအတာနဲ႔ က်ားဦးေရထက္ မဦးေရနွစ္သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။ ေရွ႔ေျပးလူဦးေရစာရင္း၅၁.၄သန္းေက်ာ္တြင္ က်ား ၂၄သန္းေက်ာ္(၂၄၈၂၁၁၇၆)နွင့္မ ၂၆သန္းေက်ာ္ (၂၆၅၉၈၂၄၄) တို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာတစ္နိင္ငံလံုး...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›