အင္တာဗ်ဴး

အစိုုးရ အသိအမွတ္ျပဳ အစၥလာမ့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီး ၅ဖြဲ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ဘာေတြေတာင္းဆိုုထားသလဲ

အစိုုးရ အသိအမွတ္ျပဳ အစၥလာမ့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီး ၅ဖြဲ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ဘာေတြေတာင္းဆိုုထားသလဲ

(အစၥလာမ့္ဘာသာေရး အဖြဲ႔ႀကီး ၅ဖြဲ႔က ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ထံ ဘာေတြေတာင္းဆိုုထားသလဲ ဆိုုတဲ့အခ်က္ေတြ အပါအ၀င္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ ေႏွာက္ယွက္ ရန္စခံေနရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ ထင္ျမင္ခ်က္သံုုးသပ္ခ်က္ေတြကိုု Myanmar Muslim Media က သီးသန္႔ အင္တာဗ်ဴးအစီအစဥ္အျဖစ္...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
အဓမၼ၀ါဒီေတြကိုုရင္ဆိုုင္ဖိုု႔အသင့္ပါပဲ (သတင္းေထာက္ ကိုုေဆြ၀င္း၊ Myanmar Now)

အဓမၼ၀ါဒီေတြကိုုရင္ဆိုုင္ဖိုု႔အသင့္ပါပဲ (သတင္းေထာက္ ကိုုေဆြ၀င္း၊ Myanmar Now)

ဦးကိုုနီအား သတ္ျဖတ္သူကိုု ခ်ီးက်ဴးဂုုဏ္ျပဳသည့္ မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူ ပါရဇိကကံ(ရဟန္းအျဖစ္မွပ်က္ျပယ္မႈ)က်ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း Ba Kaung ဖဘစာမ်က္နွာတြင္ေရးသားမႈေၾကာင့္ ဦး၀ီရသူ၏ ညြန္ၾကားခ်က္ အရ ဦးေက်ာ္မ်ိဳးေရႊ ဆိုုသူက မတ္လ ၇ ရက္ေန႔က...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ခရိယာန္ဆရာေတာ္ ဦးေစာေရႊဒံုး ၏ ခရစ္စမတ္ ဆုုေတာင္း
အစၥလာမ္ ဓမၼသတ္မွဴး မုဖ္သီ ေဒါက္တာ ျမင့္သိန္း ၏ ခရစ္စမတ္ ဆုုေတာင္း
အစၥလာမ္ ကုုရ္ဘာနီ အႏွစ္သာရ

အစၥလာမ္ ကုုရ္ဘာနီ အႏွစ္သာရ

က်မ္းစာေတြမွာ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ ဓမၼသဘင္ကို အီးဒ္ဒြလ္အႆ……ြဟာ လို႕ေခၚပါတယ္။ ဒါ စြန္႔လႊတ္ျခင္း။ ကုရ္ဘာနီဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကလည္း စြန္႔လႊတ္ျခင္းပဲ။ အဂၤလိပ္လို sacrifice ဆိုတာမွာ ၂မ်ိဳးရွိတယ္။ sacrifice ဆိုတာက ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ဆိုတဲ ့အဓိပၸါယ္လည္း ရတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›