သေရာ္စာ

ကုလားမုန္းတယ္ (၁)

ကုလားမုန္းတယ္ (၁)

“ေဒါက္ ေဒါက္ … ေဒါက္” …… “ဟဲ့ေကာင္ေလး မ ထေသးဘူးလား၊ ၉ နာရီ ထုိးေနၿပီ၊ ဒီေန႔ အလုပ္သြားဖုိ႔ အစီအစဥ္မရွိေတာ့ဘူးလား” အေမ ေအာ္ေတာ့မွ အိပ္ရာက ကမန္းကတန္းထ နာရီ ႀကည့္မိေတာ့ ၉ နာရီထိုးဖို႔ ၁၅ မိနစ္သာ လိုေတာ့တယ့္အခ်ိန္၊ မ်က္ႏွာသစ္၊ ေရအျမန္ခ်ိဳးၿပီး...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›