ဓါတ္ပံု

ကမၻာတစ္လြား လျမတ္ရမသြာန္ ျမင္ကြင္းမ်ား (အပို္င္း ၂)

ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာ႐ွိတဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တို႔ရဲ႕ လျမတ္ ရမသြာန္ ျမင္ကြင္းေတြ အေၾကာင္း ကမၻာေက်ာ္ သတင္းဌာနႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက ဓါတ္ပံုေပါင္း ၅၀ နဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ မီဒီယာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ အပိုင္း ၂ ပိုင္းခြဲၿပီး တင္ဆက္ေပးလိုက္ ပါတယ္။ [...]

ကမၻာတစ္လြား လျမတ္ရမသြာန္ ျမင္ကြင္းမ်ား (အပို္င္း ၁)

ကမၻာ အရပ္ရပ္မွာ႐ွိတဲ့ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ တို႔ရဲ႕ လျမတ္ ရမသြာန္ ျမင္ကြင္းေတြ အေၾကာင္း ကမၻာေက်ာ္ သတင္းဌာနႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ့ ႐ိုက္တာ သတင္းဌာနက ဓါတ္ပံုေပါင္း ၅၀ နဲ႔ တင္ျပထားပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းကို ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္ မီဒီယာ ပရိတ္သတ္မ်ား အတြက္ အပိုင္း ၂ ပိုင္းခြဲၿပီး တင္ဆက္ေပးလိုက္ ပါတယ္။ [...]

အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ား သတင္းစာ ႐ွင္းလင္းပြဲ ပံုရိပ္မ်ား

ရန္ကုန္။ ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃ (YMCA) ညီညြတ္ျခင္းမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသို႔ (Unity for Peace) မွ အစၥလာမ္ႏွင့္ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား အေပၚ အထင္အျမင္ လြဲမွားမႈမ်ားႏွင့္ ပက္သက္၍ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲ (Press Conference) ကို ေမလ ၁၂ ရက္၊ ၂၀၁၃။ နံနက္ ၁၀ နာရီ မွ ေန႔လည္ ၁၂ ထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ သိမ္ျဖဴလမ္း႐ွိ [...]

၁၄၈၇ ႀကိမ္ေျမာက္ တမန္ေတာ္ေန႔ ။သကၤန္းကၽြန္း ၿမိဳ႔နယ္

သကၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္ မြတ္စ္လင္မ္ ေ၀ယ်ာ၀စၥ အသင္းက ႀကီးမႈးက်င္းပသည့္ ကမာၻ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး မပာာတမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား သို႔ ဘာသာေပါင္းစံုမွ ဆရာေတာ္မ်ား ႏွင့္ အင္အား ၁၅၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။     [...]

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျမန္မာ မြတ္စ္လင္မ္မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ တာ၀န္၊ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံ ဒီမိုကေရစီ တည္ေဆာက္ေရးတြင္ ျမန္မာမြတ္စ္လင္မ္မ်ား၏ အခက္အခဲ၊ တာ၀န္၊ ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ား အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ မွတ္တမ္း ဓါတ္ပံုမ်ား       [...]