ဂီတ

ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ရခုိင္ေဒသျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ နာမည္ၾကီးအဆိုေတာ္ လားရိႈးသိန္းေအာင္ ရဲ႕ သီခ်င္း

Our Buddhist Country ငါတို႔ ဗုဒၶ နိုင္ငံ – လားရိႈးသိန္းေအာင္

ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ေရးနဲ႔ ရခုိင္ေဒသျငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ နာမည္ၾကီးအဆိုေတာ္ လားရိႈးသိန္းေအာင္ ရဲ႕ သီခ်င္း  

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›