စာအုပ္စဥ္

ဖတ္ၾကည့္ပါ အမွတ္ (၁၉)

ဖတ္ၾကည့္ပါ အမွတ္ (၁၉)

၂၀၁၆ – ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလ၊ > မိမိကိုယ္တိုင္ လက္ေတြ႕သိရွိခံစားႏိုင္ေသာ ကုရ္အာန္၏တန္ခိုးေတာ္၊ > လူတန္းစား အလႊာအသီးသီးကို ခ်စ္နဗီ(ဆြ)က ဆက္ဆံပံု၊ > ကုရ္အာန္၏ တန္ခိုးေတာ္္မ်ားကို စဥ္းစားၾကရန္၊ > အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္သည္္ မည္သည့္အရာကို ႏွစ္သက္၍...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
အစၥလာမ္ႏွင့္ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တုိ႔အေပၚထင္ျမင္လဲြမွားမွဳမ်ားရွင္းလင္းခ်က္

အစၥလာမ္ႏွင့္ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တုိ႔အေပၚထင္ျမင္လဲြမွားမွဳမ်ားရွင္းလင္းခ်က္

အစၥလာမ္ႏွင့္ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ တုိ႔အေပၚထင္ျမင္လဲြမွားမွဳမ်ားရွင္းလင္းခ်က္ အလ္ဟာဂ်္ မုဖ္သီ ေဒါက္တာျမင့္သိန္း (ျငိမ္းခ်မ္းလုလင္) Courtesy : ကမာၻဘာသာတရားႀကီးမ်ားအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာမ်ား download link is shown in below : https://app.box.com/s/ve6kj6aelytrh41ky3cm  

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရး [မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား](စာအုပ္အညႊန္း)

ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ေအာင္ႏိုင္ေရး [မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး စီမံခန္႔ခြဲမွဳ၊ မဟာဗ်ဴဟာ ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား](စာအုပ္အညႊန္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံ 2015 ေရြးေကာက္ပြဲကာလတြင္ ယခင္က အမတ္ေလာင္းအေတြ႔အၾကံဳရွိသူေတြ ပါသလို မရွိသူေတြလည္း ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ ပါတီေတြထဲ ၀င္လာၾကသည္။ ယခင္က ႏိုင္ငံေရး ေရခ်ိန္ရွိသူေတြေရာ မရွိသူေတြပါ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ပါတီေတြထဲ ၀င္လာၾကသည္.။...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ျပႆနာမ်ား

ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ျပႆနာမ်ား

ျမန္မာ့လူ႕အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး ၊ ယဥ္ေက်းမွဳ ႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ ျပႆနာမ်ား စာအုပ္သည္ ေဆာင္းပါးေပါင္းခ်ဳပ္ စာအုပ္မ်ိဳး ျဖစ္ျပီး ကေလာင္ရွင္ မင္းခက္ရဲ ကိုယ္တိုင္ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာ လူ႔အခြင့္ အေရးႏွင့္ဒီမိုကေရစီ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ဖတ္ၾကည့္ပါ - အမွတ္(၁၃) စာအုပ္မ်က္ႏွာဖံုး

ဖတ္ၾကည့္ပါ – အမွတ္(၁၃) စာအုပ္

အသစ္ထြက္လာတဲ့ “ဖတ္ၾကည့္ပါ – အမွတ္(၁၃)” စာေစာင္ေလးမွာ ရမသြာန္လၿပီးေနာက္ မြတ္စလင္မ်ား ဆက္လက္က်င့္သုံးရမယ့္ က်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ မြတ္စလင္မ်ား တိုးတက္ဖုိ႔ လမ္းေၾကာင္းေတြကို ေဖာ္ျပထားတယ္လုိ႔ အဖြင့္အမွာစာမွာ ေရးသားပါတယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ အႀကီးမားဆုံးတန္ခိုးေတာ္၊...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›