၉၆၉ ……… ?

ေမး။။

ယခုအခါ လူတစ္စု၀ါဒျဖန္႔၊ အကြက္ခ်လုပ္ေဆာင္ေနမႈေၾကာင့္ ဗုဒၶဘာသာ၀င္တစ္ခ်ဳိ႕သည္ “၉၆၉” ကိန္းဂဏန္း တစ္ခုအား တြင္က်ယ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရွိေနၾကပါသည္။ သိလိုသည္မွာ “၉၆၉” ဟူသည္ မည္သည္ကို ရည္ညႊန္းသည္၊ ဤကိန္းတစ္ခုအား စြဲလမ္းခံုမင္ျခင္းျဖင့္ မည္သို႔ထူးျခားမႈ ရွိမည္ဆိုသည္ကို ေျဖၾကားေပးပါ ဦးရီးေတာ္။

 

အေျဖ။။

ငါ့တူေမးတဲ့ေမးခြန္းရဲ႕ အေျဖဟာ လြယ္ပါတယ္ ။ ဦးရီးေတာ္ သိသမွ် ေျဖၾကားေပးပါမယ္။ ကနဦး အစသိထား ရမွာက “၉၆၉” ကိန္းဂဏန္းကို “ဗုဒၶဘာသာရဲ႕ သေကၤတပံုေဆာင္မႈ” အျဖစ္ ျပဳလုပ္တာကို အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္း ေတာ္ေတြနဲ႔ ဒကာေတြက ႏွစ္ျခိဳက္ေပမယ့္၊ အခ်ဳိ႕ေသာ ရဟန္းေတြနဲ႔ ဒကာ၊ ဒကာမေတြက မႏွစ္သက္ ၾကပါ။ မႏွစ္ၾကျခင္း အေၾကာင္းလည္းရွိတယ္၊ ငါ့တူ ။

ပထမဦးစြာ “၉၆၉”၏ သေကၤတေဆာင္ပံုအနက္ကို ေျပာရလွ်င္ ပထမဂဏန္း (၉) သည္-ဗုဒၶ၏ ဂုဏ္ေတာ္ (၉) ပါးဒုတိယဂဏန္း(၆) သည္-တရားဂုဏ္ေတာ္ (၆) ပါးတတိယဂဏန္း (၉) သည္ -သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္(၉) ပါးကို ကိုယ္စားျပဳသည္ဟု ေျပာၾကပါတယ္။ဦးရီးလည္း ဤရည္ရြယ္ခ်က္ကို အရင္ကေတာ့ သေဘာက်လွပါတယ္။ အခုေတာ့ မၾကိဳက္ခ်င္ေတာ့ပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ဤကိန္းဂဏန္းက ျမန္မာျပည္တြင္ တြင္က်ယ္လာပါက ခရစ္ယာန္သာသနာ ျမန္မာျပည္ကို လႊမ္းမယ့္ အတိတ္နိမိတ္ေဆာင္တာေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ ခရစ္ယာန္ေတြရဲ့ သမၼာက်မ္းစာ(Bible) တြင္ ကမၻာဦးက်မ္း သည္ ပထမဦးဆံုး အေစာင္ျဖစ္ၿပီး ယင္း၏အခန္း(၅) အပိုဒ္ (၂၇) တြင္ Methuseleh ” မသုရွလ ” အမည္ရွိ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ပါးအေၾကာင္း ပါရွိတယ္။ သူ႔ရဲ့ အသက္ကို “၉၆၉” ႏွစ္ဟု ေဖာ္ျပထားတယ္။ သူဟာ က်မ္းထဲမွာ အသက္အရွည္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တယ္။
“မသုရွလသည္ အသက္ ႏွစ္ေပါင္း ကိုးရာေျခာက္ဆယ့္ကိုး (၉၆၉)ႏွစ္ ေစ့ေသာ္ ေသေလ၏။” (ကမၻာဦးက်မ္း ၅း၂၇)အဲ့ဒါေၾကာင့္ သမၼာက်မ္းထဲက အသက္အရွည္ဆံုး ပုဂၢိဳလ္ရဲ့ အသက္နဲ႔ ဗုဒၶဘာသာရဲ့ သေကၤတအျဖစ္ ပံုေဆာင္ထားတဲ့ “၉၆၉” က သြားတူေနလို႔ သမၼာက်မ္းကို သက္၀င္ယံုၾကည္လာမယ့္ ခရစ္ယာန္ေတြ အနာဂတ္ ဒီမိုကေရစီ ျမန္မာျပည္ႀကီးမွာ ထြန္းကားမ်ားျပားလာမယ္ဆိုတာပါပဲ။

အေမရိကန္ရဲ့ ၾသဇာသက္ေရာက္မႈဟာ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အလိုက္တသင့္ ၀င္ဆံ့ေနရာယူလာတာနဲ႔ အမွ် သူတို႔ရဲ့ ခရစ္ယာန္သာသနာကို အထင္ႀကီးမႈျဖစ္ေစတဲ့အျပင္ ၊ သူတို႔ရဲ့ သာသနာျပဳ လုပ္ငန္းေတြဟာလည္း နဂိုကတည္းက အျခားဘာသာေတြက လိုက္မမွီႏိုင္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ စနစ္က်မႈေရာ လိမ္မာပါးနပ္မႈပါ ကုလား၊ ဗမာေတြက သူတို႔ကို ယွဥ္လို႔မရတာက တစ္ေၾကာင္း၊ အျခားအေၾကာင္းေၾကာင္း ေတြေၾကာင့္ “၉၆၉” ရဲ့ နိမိတ္ဟာလည္း တယ္မေကာင္းလွေပဘူး။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ ဦးရီးတို႔ “၉၆၉”ကို မၾကိဳက္တာ။

ေနာက္တစ္ခုက မဟာယနေတြ၊ သွ်င္ဥကၠဌဂိုဏ္းသားေတြ ၊ မိုးျပာဂိုဏ္းသားေတြရဲ့ တစ္ဖက္လွည့္ လွည့္ကြက္ တစ္ခုလည္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ငါ့တူ စဥ္းစားၾကည့္ေပါ့၊ ” ဘုရားဂုဏ္၊ တရားဂုဏ္၊ သံဃာဂုဏ္” လို႔ေျပာရင္ ပုဒ္မေတြ ခံေရးရတယ္။ ဂုဏ္ရည္ေတြက တစ္ပါးခ်င္းစီမွာ သီးသန္႔ရွိတဲ့ သေဘာကို ဆိုလိုတာပါ။ ခုဟာက “၉၆၉” ဆိုၿပီး လံုးခ်ထားတယ္။ ျဖစ္ရမွာက ၉၊ ၆၊ ၉ (သိ႔ု) ၉, ၆, ၉ (သို႔) ၉ – ၆- ၉ ဆိုမွ သဘာ၀က်မယ္မဟုတ္လား။ ခုဟာက “၉၆၉” ဆိုေတာ့ သံသယ၀င္စရာ ျဖစ္လာတယ္။ ဗုဒၶက ကိန္းဂဏန္းေတြကို ကိုးကြယ္ခိုင္းတာ အားထားခိုင္းတာ မဟုတ္ဘူး။ ဘုရားရွင္အေပၚ သက္၀င္ယံုၾကည္မႈနဲ႔ လက္ေတြ႔၀င္စားတဲ့ အလုပ္ေပးတရား အေပၚမွာသာ ႀကိဳးစားခိုင္းထားတာ။ ခုဟာေတြက မဟာယနဘက္ကို ႏြယ္ေနသလိုႀကီးပဲ။
“မေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏။ တမလြန္ဘ၀၌လည္း စိုးရိမ္ရ၏။ ထိုမေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ မိမိ၏ ညစ္ႏြမ္းေသာကံကို သိျမင္၍ စိုးရိမ္ရ၊ ပင္ပန္းရ၏။” (ဓမၼပဒ-၁၅)

“ေကာင္းမႈျပဳသူသည္ ဤဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။ တမလြန္ဘ၀၌လည္း ၀မ္းေျမာက္ရ၏။ ထိုေကာင္းမႈ ျပဳသူသည္ မိမိ၏ စင္ၾကယ္ေသာ ကံကိုသိျမင္ရ၍ ၀မ္းေျမာက္ရ၊ ၀မ္းသာရ၏။” (ဓမၼပဒ -၁၆)

* ၿပီးေတာ့-
တစ္ေထာင္ထဲက သံုးဆယ့္တစ္ႏုတ္ရင္ = ၉၆၉ ရတယ္။
ျမန္မာစကားမွာ “ေထာင္”ဆိုတာ အဓိပၸါယ္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိတယ္။ ကိန္းဂဏန္းကို ေျပာတာရွိသလို၊ “ေထာင္သည္”(ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။) “ေထာင္လႊားသည္”(ေမာ္ၾကြားႏိုင္တာကို ဆိုလိုတယ္။) “ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ” “ေထာင္တန္တဲ့စကား ရယ္ေပါ့”၊ “ေထာင္ျမင္ရင္ ရာစြန္႔”၊ “ျပည္ေထာင္စု” ဆုိတဲ့ အသံုးေတြဟာ ျပည့္၀ျခင္းသေဘာ၊ အားရွိတဲ့သေဘာကို ညႊန္းဆိုတာေၾကာင့္ “ေထာင္ဂဏန္း” ဟာ ျပည့္၀စံုလင္မႈ၏ သေကၤတ၊ အားေကာင္းမႈရဲ႕ သေကၤတ တစ္ခုျဖစ္တယ္။ ဆိုလို တာက “၉၆၉” ဆိုတာ ၁၀၀၀ ထဲက ၃၁ ပယ္ထားမွ ရမယ္ေပါ့။ (၃၁)ဘံု ၀ါဒဟာ ေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ၀ါဒေတြအထဲမွာ မပါရွိေတာ့မယ့္ အတိတ္နိမိတ္ေပါ့။ သွ်င္ဥကၠဌဂိုဏ္းသားေတြကလည္း လူေသလူျဖစ္ ဆိုၿပီး တစ္ေခတ္တစ္ခါက ေရပန္းစား လိုက္ေသးတယ္။ သူတို႔ေတြက (၃၁)ဘံု၀ါဒကို လက္မခံၾကဘူး။ ပိဋကတ္က်မ္းလာေအာက္ပါ တရားေတာ္တစ္ခ်ဳိ႕ကို ကိုးကားၿပီး လုိရာဆြဲေျပာၾကတယ္။

“ရဟန္းတို႔ မ်က္စိ၊ နား၊ နွာ၊ လ်ာ ကိုယ္ကာယတည္းဟူေသာ ရုပ္တရားတို႔ကို တည္ရာထား၍ ထိုသည့္ ရုပ္တရားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ဳိးတရား၀ိဥာဥ္မွ်သာ ျဖစ္သည္။ ထိုရုပ္တရား အေၾကာင္းခံကို ပ်က္စီးပါက ထိုအက်ိဳး၀ိဥာဥ္သည္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေလသည္။(မဟာတဏွသခၤယသုတ္)

“၉၆၉” ကို ေပါင္းရင္ ၉+၆+၉=၂၄ ရတယ္။ ၂၄ပစၥည္းလို႔ ယူတဲ့သူလည္း ရွိတယ္။ ဒီလို ယူႏိုင္ေပမယ့္လည္း ထပ္ၿပီးေပါင္းရင္ ၂+၄= ၆ ရတယ္။ ေရႊတိဂံုဘုရားေပၚ “လဒ” ( ၆ )ေကာင္လာနားခဲ့တဲ့ ျဖစ္ရပ္က သာသနာရဲ႕ သေကၤတကိန္း “၉၆၉”ရဲ႕ ေပါင္းတဲ့ရလဒ္ျဖစ္ေနေတာ့ “၉၆၉” ဟာ မဂၤလာမရွိတဲ့ နိမိတ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။

ခုလည္း ေခတ္သစ္အသြင္ရဲ့ ပညာသားပါပါ အေျခကုတ္ယူေနပါၿပီ။ မြတ္စ္လင္ကုလားေတြဆိုတာ ရန္သူအဆင့္မွာ မရွိပါ။ ရွိခဲ့ရင္လည္း သူတို႔ေတြဟာ ျမင္ရတဲ့ရန္သူပါ။ ေထရ၀ါဒီ အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔ ျမင္ရတဲ့ ရန္သူထက္ မျမင္ရတဲ့ရန္သူက ေၾကာက္စရာပိုေကာင္းလို႕ ရွာေဖြၾကပါ။ သတိထားၾကပါ။ ‘အ’ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရမယ့္၊ ‘ရူး’ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ရမယ့္ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ေတာ့တာကို သတိထားၾကပါလို႕ ေျပာဆိုရင္း နိဂံုးအဆံုးသတ္လိုက္ၿပီ..ငါ့တူ။

 

ဦးရီးေတာ္