ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရလႊမ္းမုိးခံဒုကၡသည္မ်ားကုိ အကူအညီေပးရန္ အိုအုိင္စီအတြင္းေရးမွဴး တုိက္တြန္း

ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေရလႊမ္းမုိးခံဒုကၡသည္မ်ားကိုမန္မုန္တုိင္းႏွင့္အတူ မုတ္သုံမိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပါကစၥတန္၊ အိႏိၵယ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံတခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ OIC အဖြဲ႕ႀကီးက စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါဒုကၡသည္မ်ားအား ကူညီပံ့ပိုးရန္ အဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ လူသားခ်င္းစာေထာက္ထားမႈအဖြဲ႕မ်ား၊ ေဒသတြင္း NGO အဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္တြန္းလိုက္သည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေၾကာင့္ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေသဆုံးၿပီး သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ကာ ပ်က္ဆီး ဆုံးရႈံးမႈမ်ား အတြက္ ဒုကၡသည္မိသားစုမ်ားကို စာနာပါေၾကာင္း OIC အဖြဲ႕အတြင္းေရးမွဴး အိုင္ယဒ္မဒနီက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ သဘာ၀ေဘးဒဏ္သင့္သူမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ အကူအညီမ်ားေပးအပ္သြားရန္ အိုအိုင္စီအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကုိ တိုက္တြန္းေၾကာင္း OIC အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ၀ဘ္ဆိုက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

Source : oic-oic.org
ဘာသာျပန္ – စုိင္ဖုလႅာဟ္(Myanmar Muslim Media)