ေပါက္ကြဲမႈ ၄ ႀကိမ္ျဖစ္ခဲ့သည့္ Capital Hypermarket သက္ဆိုုင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ျပန္ဖြင့္

capital-hypermarketေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ Capital Hypermarket တြင္ ေပါက္ကြဲေစသည့္ ပစၥည္းမ်ားမရွိေတာ့ဟုု သက္ဆိုုင္ရာက အတည္ျပဳသျဖင့္ ယေန႔ေန႔လည္ ၂ နာရီမွ စတင္ကာျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းစင္တာ အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေဒၚသြယ္သြယ္စုုိးကေျပာေၾကာင္း Frontier Myanmar သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။

ေဒါပံုုၿမိဳ႕နယ္ Capital Hypermarket ေစ်း၀ယ္စင္တာ အေပၚထပ္ႏွင့္ေအာက္ထပ္တုုိ႔တြင္ ႏိုု၀င္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က အေသးစားေပါက္ကြဲမႈ ၄ႀကိမ္ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ေဖါက္ခြဲမႈက်ဴးလြန္ပံုုမွာ မရမ္းကုုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Ocean Super Centre ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ အလားတူေၾကာင္းလည္း သတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အထက္ပါ ေပါက္ကြဲမႈႏွင့္အလားတူ ႏိုု၀င္ဘာ ၁၇ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ Ocean Super Centre တြင္ အမိုုနီယမ္ႏိုုက္ထရိုုက္ႏွင့္ ဆာလဖိတ္တိုု႔ကိုု M 150 အားျဖည့္ အခ်ိဳရည္ပုုလင္း အတြင္းထည့္ကာ ေဖါက္ခြဲမႈ က်ဴးလြန္သူဟုု ယူဆရသူ၏ CCTV မွတ္တမ္းက္ိုု ရန္ကုုန္တိုုင္းအတြင္းရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားထံ ျဖန္႔ေ၀ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

ေအာင္စ်ာန္သစ္
Myanmar Muslim Media & News Agencies
Photo: Ye Aung Thu(AFP)