အိမ္ေရွ႕စံ မင္းသား မုဟမၼဒ္ ဘင္ ဆလ္မန္ ဆိုသည္မွာ

MBS လို႔ အရပ္ထဲမွာ သိတဲ့ မုဟမၼဒ္ ဘင္ ဆလ္မန္ ကို ၁၉၈၅ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။
သူ႔အေမ Fahda bint Falah bin Sultan bin Hathleen ဟာ အတ္ဂ်မန္ မ်ိဳးႏြယ္က မင္းသမီး တစ္ပါးျဖစ္ျပီး သူတို႔မ်ိဳးႏြယ္ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကေတာ့ မင္းသမီးရဲ႕အဖိုး Rakan bin Hathleen ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ဘင္ဆလ္မန္ ဟာ မင္းသမီး Sarah bint Mashhoor bin Abdulaziz Al Saud နဲ႕လက္ထပ္ခဲ့ျပီး သားသမီး ၃ ဦးထြန္းကားခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ မူလတန္းပညာေရးကို ျမိဳ႕ေတာ္ ရိယာဒ္က ေက်ာင္းမွာ သင္ၾကားခဲ့ျပီး ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္က အထူးခြ်န္ဆံုး ေက်ာင္းသား ၁၀ ဦးအနက္ တစ္ဦးအပါအဝင္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ဘုရင္ဆအူဒ္ တကၠသိုလ္ ကေန ဥပေဒပညာ နဲ႕ ဘြဲ႕ရခဲ့ျပီး အတန္းထဲမွာ ဒုတိယအျမင့္ဆံုးအမွတ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။
တကၠသိုလ္ ပညာ သင္ၾကားေနစဥ္ ကာလမွာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ သင္တန္း မ်ားစြာကို ဘင္ဆလ္မန္ တက္ေရာက္ ဆည္းပူးခဲ့ပါတယ္။

အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ဘဝ
——————————–
ဘြဲ႕ရျပီးေတာ့ အစိုးရ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ ျခင္းမျပဳမွီ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း Firm ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ဝင္ေရာက္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။
သူဟာ ရိယာဒ္ ျပိဳင္ဆုိင္မႈ ေကာင္စီမွာ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႈး အျဖစ္ ၎၊ ဘုရင္ အဗၺဒုလ္ အဇီဇ္ ေဖါင္ေဒးရွင္း ရဲ႕ ဘုတ္အဖြဲ႔ဝင္ အတြက္ အထူးအၾကံေပးအျဖစ္၎၊ အလ္ဘီးရ္ လူမႈ ဖြံ႕ျဖိဳးတုိးတက္ေရး အသင္းရဲ႕ ဘ႑ာေရး အဖြဲ႔ဝင္ အျဖစ္၎ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။
သူ႔ရဲ႕ ပရဟိတ လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္း တစ္ခု အျဖစ္ သူဟာ MiSK ေဖါင္ေဒးရွင္းကို ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီေဖါင္ေဒးရွင္းဟာ အျမတ္အစြန္း အတြက္မဟုတ္တဲ့ ေဖါင္ေဒးရွင္းျဖစ္ျပီး ဆအူဒီရဲ႕ လူငယ္ေတြ သင္ၾကားမႈနဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈ က႑ေတြကို ပ်ိဳးေထာင္ေပးဖုိ႔ နဲ႕ တုိင္းျပည္အတြင္း စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေရး အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား အစပ်ိဳးတည္ေထာင္ေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။
MiSK ေဖါင္ေဒးရွင္းရဲ႕ ဥကၠဌ ေနရာကေန ဆအူဒီရဲ႕ လူငယ္ေတြနဲ႕ သူတို႔ရဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ သူရဲ႕ ေထာက္ပံကူညီမႈကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ အေနနဲ႕ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း Forbe ကသူကို႔ ၂၀၁၃ ႏွစ္ရဲ႕ ကိုယ္က်င့္သိကၡာဆုိင္ရာ ဆုကို ခ်ိီးျမင့္ေပးအပ္ခဲ့ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေရး
———
၂၀၀၇ ခုႏွစ္ကစျပီး ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕ရဲ႕ ေကာင္စီကို အခ်ိန္ျပည့္ အၾကံေပးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ သူရဲ႕ ႏုိင္ငံေရး ခရီးကို စတင္လွမ္းခဲ့ပါတယ္။
၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွာေတာ့ အဲ့ဒီအခ်ိန္က ရီယာဒ္ျမိဳ႕ရဲ ျမိဳ႕ေတာ္ဝန္ျဖစ္တဲ့ သူ႔ဖခင္ ရဲ႕ အထူးအၾကံေပး အရာရွိျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၃ မတ္လအထိ သူဟာ ဆအူဒီ အစိုးရအဖြဲ႕ ရဲ႕ ၾကြမ္းၾကင္သူမ်ား ေက္ာမရွင္ အဖြဲ႕မွာ အခ်ိန္ပိုင္း အၾကံေပးအျဖစ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။
၂၀၁၅ ဇႏၷဝါရီလ ၂၃ မွာ သူ႔အေဖ နန္းတက္ျပီး သူ႔ကို ကာကြယ္ေရး ဝန္ၾကီး ရာထူး ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒီႏွစ္မွာပဲ လက္ေထာက္ အိမ္ေရွ႕စံအျဖစ္လည္း အပ္ႏွင္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ ထူးျခားတဲ့ လႈပ္ရွားမႈကေတာ့ ရာထူးခန္႔အပ္ျပီး ၂ လအၾကာမွာ ဆင္ႏႊဲခဲ့တဲ့ ယီမင္မွာ ရွိတဲ့ ဆအူဒီ ဦးေဆာင္တဲ့ မဟာမိတ္ အဖဲြ႕က ဆင္ႏႊဲတဲ့ ဖ်က္သိမ္းေရး မုန္တိုင္း စစ္ဆင္ေရးကို ဦးေဆာင္ခဲ့တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီစစ္ဆင္ေရး ဟာ ယီမင္မွာ ရွိတဲ့ အီရန္ေၾကာေထာက္ေနာက္ခံျပဳတဲ့ ဟြတ္သီ သူပုန္ေတြကို အာရပ္စြန္နီ မြတ္စလင္မ္ ၈ ႏိုင္ငံက ေပါင္းျပီး တုိက္တဲ့ စစ္ပြဲပဲျဖစ္ပါတယ္။

အိမ္ေရွ႕မင္းသား အသစ္ ဟာ ေဒသတြင္း ျပိဳင္ဖက္ အီရန္ ရဲ႕ ၾသဇာလႊမ္းမိုးမႈ ကို တန္ျပန္ဖို႔ ပိုမို အလြန္႔အလြန္ တက္ၾကြတဲ့ ႏုိင္ငံျခားေရး မူဝါဒနဲ႕ ဦးေဆာင္လ်က္ရွိပါတယ္။
ဒီရာထူး မရခင္ကတည္း က ဘင္ဆလ္မန္ဟာ သူ႔အေဖရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး အၾကံေပးအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနခဲ့ပါတယ္။
ဘုရင္ဆလ္မန္ အိမ္ေရွ႕စံ မင္းသား ျဖစ္ကတည္းက သူ႔အေဖရဲ႕ ေတာ္ဝင္ တရားေရး အဖြဲ႕ ရဲ႕ ဥကၠဌ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။
အဲ့ဒီအခ်ိန္က စျပီး သူဟာ သူ႔ရဲ႕ ေျပာင္းလဲမႈေတြကို စတင္ မိတ္ဆက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕လက္ရွိတာဝန္အျပင္ မုဟမၼဒ္ဘင္ဆလ္မန္ ဟာ ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ စီးပြားေရးကိစၥေတြကို ျခံဳငံု သံုးသပ္ျပီး ေနာက္ဆံုး ႏုိင္ငံရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးနဲ႕ လံုျခံဳေရး ဆုိင္ရာမူဝါဒ ေတြကိုပံုေဖၚတဲ့ စီးပြားေရး နဲ႕ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာင္စီကိုလည္း ဦးေဆာင္လ်က္ရွိေနပါတယ္။
ႏုိဝဘၤာ ၂၇ ရက္ေန႔မွာေတာ့ ဝန္ၾကီး ၄ ပါး၊ မင္းသား ၁၁ ပါး အပါအဝင္ စီးပြားေရး စြန္႔ဦးတီထြင္သူ နာမည္ၾကီး မ်ားစြာဟာ MBS ရဲ႕ အမိန္႕နဲ႕ ထိမ္းသိမ္းျခင္းခံခဲ့ရပါတယ္။
ဒါဟာ သူ႕ရဲ႕ တုိက္ရိုက္ျပိဳင္ဖက္ေတြကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္တာ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္မွာ မင္းသားရဲ႕ အင္အားကို တည္ေဆာက္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕ အျမင္မ်ား
—————–

၂၀၀၆ ဧျပီလမွာ ေတာ့ ဆအူဒီ အာေရဗ် ရဲ႕ အနာဂတ္ အျမင္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၃၀ စီမံကိန္းအျမင္ ကို သူက စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ပါတယ္။
ဒီအျမင္ဟာ ဆအူဒီ အာေရဗ်ကို အာရဗ္နဲ႕ အစၥလာမ္မစ္ ကမၻာရဲ႕ ဗဟို ႏွလံုးသား အျဖစ္ ထားရွိဖို႔ ရည္ရြယ္ျပီး တုိက္ၾကီး ၃ ခုကို ဆက္သြယ္မဲ့ ဗဟိုဌာနၾကီးတစ္ခု အျဖစ္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရာ အင္အားၾကီးအေဆာက္အအံု အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပဳလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ပဏာမေျခလွမ္းေတြ အျဖစ္ ေရနံကို မွီခိုေနမႈေတြကို ေလ်ာ့ခ်ျပီး စီးပြားေရးကို လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံု ျပဳလုပ္ရန္ ႏွင့္ ပုဂၢလိက ပိုင္မ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြလ်က္ရွိပါတယ္။
၂၀၃၀ မွာေတာ့ ပဏာမ ရည္ရြယ္ခ်က္ အျဖစ္ အီး- ဂါးဗားမင့္ ( အစိုးရ စနစ္ေတြကို အီလက္ထေရာနစ္ စနစ္ေတြအျဖစ္) ထူေထာင္သြားဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္။

မိသားစုေတြနဲ႕ လူငယ္ေတြအတြက္ ဘုရင့္ႏုိင္ငံေတာ္ အတြင္းမွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အစီအစဥ္ေတြ တိုးတက္ျပဳလုပ္သြားဖုိ႔ အခြင့္အလန္းေတြ ကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားပါတယ္။
ဘာသာေရး ရဲ ေတြရဲ႕ အင္အားကို ေလ်ာ့ခ်သြားဖုိ႔ အတြက္ ဥပေဒဟာလဲ ဝန္ၾကီးအဖြဲ႕က အတည္ျပဳျပီးျဖစ္ပါတယ္။
၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕ကိုလည္း ထူေထာင္ေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဘာသာေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒေတြ တရားဝင္ခ်မွတ္ျပီး ၊တခါတေလ ဘာသာေရး ဆုိင္ရာ အျမင္ေတြ ထုတ္ျပန္တဲ့ ဘုရင့္ ေကာင္စီက အထက္တန္း ပညာရွင္ေတြက ဆန္႔က်င္ခဲ့ေပမဲ့
ရုိးရာ အစဥ္အလာေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔ သူရဲ႕ ၾကိဳးစားမႈအျဖစ္ လူမႈကြန္ယက္ေတြေပၚမွာ တက္ၾကြတဲ့ ဆအူဒီမြတ္စလင္မ္ လူငယ္ ပညာရွင္ေတြကိုလည္း ေနရာေပးခဲ့ပါတယ္။
————————————————————
Al Jazeera သတင္းဌာနပါ “Profile: Crown Prince Mohammed bin Salman” သတင္းကို ႏုိင္ဦး (Myanmar Muslim Media)က ျမန္မာဘာသာသို႔ ဆီေလ်ာ္ေအာင္ ျပန္ဆိုသည္။