အာနန္ေကာ္မရွင္အႀကံျပဳစာ ရခုုိင္လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္အလြန္ေကာင္း ဟုု ေဒၚေစာခင္တင့္သုုံးသပ္

ေျပာေရးဆုုိရာ (What they say)
“ဒီအစီရင္ခံစာကိုု ေသခ်ာၾကည့္မယ္ဆိုုရင္ ရခိုုင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ေပးထားတဲ့အႀကံေတြက အမ်ားႀကီးေကာင္းပါတယ္။အဲဒီ့ဟာေတြကိုု ဒီၾကားထဲမွာ ရခိုုင္လူမ်ိဳးေတြက ကိုုယ့္အဖြဲ႔အစည္းေတြ စည္းစည္းလံုုးလံုုးနဲ႔ ညီညီညြတ္ညြတ္လုုပ္သြားမယ္ဆုုိရင္ ရခုုိင္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ အက်ိဳးအမ်ားႀကီးရွိမွာပါ။ဒီအစီရင္ခံစာကိုု ေသခ်ာမဖတ္တဲ့သူေတြကေတာ့ ဘယ္လုုိမွ လက္ခံမွာမဟုုတ္ပါဘူး”
(ရခိုုင္ျပည္နယ္ဆိုုင္ရာ အႀကံေပး ျပည္တြင္းေကာ္မရွင္အဖြဲ႔၀င္ ေဒၚေစာခင္တင့္)
Tomorrow News Journal(No.24, Volume 4)
(((အထက္ပါေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ားသည္ရည္ညြန္းပါသတင္းရင္းျမစ္တြင္္ေဖၚျပပါရွိသည့္ စကားလံုုး အဓိပၸါယ္အတုုိင္းသာ Myanmar Muslim Media ကျပန္လည္္ေဖၚျပျခင္းျဖစ္သည္။)))