အမုုန္းစကားျဖန္႔သည့္ ဇာတ္ကား အကယ္ဒမီရျခင္းက ႏုုိင္ငံအတြက္စိတ္မေကာင္းစရာျဖစ္ဟုု အစၥလာမ္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားမွတ္ခ်က္ျပဳ

အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္း

အုုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ဇတ္ကားတြင္ျပသရန္ မသင့္ေတာ္သည့္ လူမ်ိဳးေရး ဘာသာေရးခြဲျခားသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း သက္ဆိုုင္ရာသိုု႔ တင္ျပခဲ့ေသာ္လည္း လွ်စ္လွ်ဴရႈခံခဲ့ရၿပီး အေကာင္းဆံုုး ဇာတ္ကားဆုု အကယ္ဒမီဆုု ပင္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည့္အတြက္ ႏုိင္ငံအတြက္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိေၾကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
” ႏိုုင္ငံသားေတြ ခ်စ္ခင္ စည္းလံုုးရမယ့္ အခ်ိန္အခါမ်ိဳးမွာ စည္းလံုုးရမယ့္ကား ဆိုုလိုု႔တစ္ကားမွ မေတြ႔ဘဲနဲ ႔ႏုုိင္ငံသားေတြၾကားထဲမွာ စိတ္၀မ္းကြဲစရာကားေပၚလာတယ္၊ အဲလိုုကားမ်ိဳးက ရုုပ္ရွင္သမိုုင္းမွာ မရွိခဲ့ဖူးဘူး အကယ္ဒမီပါ ရတယ္ဆိုုေတာ့ ႏိုုင္ငံအတြက္ ရင္ေလးတယ္ေပါ့ဗ်ာ”ဟုု အစၥလာမ္ သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ မွ ဦးတင္ေမာင္သန္းကေျပာသည္။
အႏုုပညာအရ သရုုပ္ေဆာင္ေကာင္းျခင္း အေပၚ ဇတ္ေဆာင္ဆုုေပးျခင္းမ်ိဳး ဆိုုလွ်င္ ပင္ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာကိုု ထိခုုိက္ေစျခင္း ၊ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးေစာ္ကားခ်က္မ်ိဳး ပါရွိသည့္ ဇာတ္ေကာင္စရိုုက္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစား ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အမုုန္းစကားမ်ားပါ၀င္သည့္ ဇာတ္ကားမ်ိဳးကိုု အေကာင္းဆံုုးဇာတ္ကားဆုုေပးျခင္းအေပၚ သေဘာမတူႏိုုင္ေၾကာင္းလည္း ဦးတင္ေမာင္သန္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
“ဒီလုုိဟာမ်ိဳးေတြကိုု အကယ္ဒမီေပးသင့္တယ္ မေပးသင့္ဘူး ဆိုုတာကေတာ့ ေပးတဲ့လူေတြရဲ႕အသိတရားေပၚမွာပဲ မူတည္တယ္။ ဘာသာေပါင္းစံုုခ်စ္ၾကည္ေရး ထိခိုုက္တာ တစ္ပုုိင္း သူတိုု႔(အကယ္ဒမီဆုု ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႔) ဥပဓိရုုပ္ ထိခိုုက္တာ ပထမပဲ”ဟုု အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။
အုုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ဇာတ္ကားသည္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုု အေျခခံဥပေဒပါ ပုုဒ္မ ၃၆၄ အရ အမုုန္းစကားမ်ား မေပၚေပါက္ေရး ဟူသည့္ မူႏွင့္ တုုိက္ရုုိက္ သိုု႔ သြယ္၀ုုိက္ေသာနည္းျဖင့္ ညိစြန္းေနသည္ဟုုလည္း အိုုလမာ အစၥလာမ့္သာသနာ့ပညာရွင္မ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဥပေဒပညာရွင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း ကသံုုးသပ္သည္။
“အဲဒါမ်ိဳးကိုု ဒီအဆင့္အထိ ေပးတယ္ဆိုုတာကေတာ့ ျမန္မာႏိုုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားရဲ႕စိတ္ကုုိ ထိခိုုက္ေစတဲ့ျဖစ္ရပ္ပဲျဖစ္တယ္လုုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ထုု အမ်ားစုုက ဒီအတုုိင္း ခံစားေနရတယ္ဗ်”ဟုု ဥပေဒပညာရွင္ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။
အစၥလာမ့္ ဘာသာေရး အဖြဲ႔မ်ားက ကန္႔ကြက္သည့္တိုုင္ ႏုုိင္ငံေတာ္က အသိအမွတ္ျပဳသည့္ ကိစၥရပ္မ်ိဳးျဖစ္လာသည့္အေပၚ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္ရန္ ကိစၥမ်ားကိုု အစၥလာမ့္ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ တတ္သိပညာရွင္မ်ား ညိႈႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ လုုိအပ္သည္ ဟုုလည္း ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းကေထာက္ျပသည္။
“တစ္နည္းနည္းနဲ႔ေတာ့ မိမိရဲ႕ထိခိုုက္နစ္နာမႈကိုု တင္ျပၿပီး အနည္းဆံုုးေတာ့ေနာင္မျဖစ္ ေကာင္းတဲ့ ကိစၥရပ္အျဖစ္ သတိမူမွတ္တမ္းတင္ႏိုုင္ေအာင္ေတာ့ကြ်န္္ေတာ္တုုိ႔ စြမ္းေဆာင္ႏုုိင္ရလိမ့္မယ္”ဟုု ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သင့္သည့္ကိစၥရပ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးဦးေက်ာ္ၿငိမ္းက အႀကံျပဳသည္။
အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားအား အိမ္ရွင္ပိုုင္နက္ကိုု သိမ္းပိုုက္သြားသည့္ ဧည့္သည္မ်ားအျဖစ္ သရုုပ္ေဖၚထားသည့္ ဇာတ္၀င္ခန္းႏွင့္ ရိုုဟင္ဂ်ာ မ်ားအား ႏိုုမ္ခ်ေခၚေ၀ၚသည့္ အသံုုးအႏႈန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ အုုတ္ၾကားျမက္ေပါက္ ဇာတ္ကားသည္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္အတြက္ ျမန္မာ့႐ုပ္႐ွင္ထူးခြၽန္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ပြဲအတြက္ အေကာင္းဆံုး အေကာင္ းဆံုး ဇာတ္ ကားဆုု၊ ႐ုပ္႐ွင္ဒါ႐ိုက္တာဆု၊ အမ်ိဳးသားဇာတ္ေဆာင္ဆုု ၃ ဆုုခ်ီးျမွင့္ျခင္း ခံရသည္။
ဓာတ္ပံုု၊ အစၥလာမ္ေကာင္စီ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္း