အစၥလာမ္ ကုုရ္ဘာနီ အႏွစ္သာရ

က်မ္းစာေတြမွာ ကုရ္ဘာနီ အီးဒ္ ဓမၼသဘင္ကို အီးဒ္ဒြလ္အႆ……ြဟာ လို႕ေခၚပါတယ္။
ဒါ စြန္႔လႊတ္ျခင္း။ ကုရ္ဘာနီဆိုတဲ့အဓိပၸါယ္ကလည္း စြန္႔လႊတ္ျခင္းပဲ။
အဂၤလိပ္လို sacrifice ဆိုတာမွာ ၂မ်ိဳးရွိတယ္။ sacrifice ဆိုတာက ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္း ဆိုတဲ ့အဓိပၸါယ္လည္း ရတယ္။ ေနာက္တစ္မ်ိဳးက အမွန္တရားအတြက္ မိမိရဲ႕ကိုယ္က်ိဳးကို စြန္႔လႊတ္ျခင္းကိုလည္း Scrific လို႕ေခၚပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ ဒီေနရာမွာ ကု၇္ဘာနီဆိုတာက စြန္႔လႊတ္ျခင္း။ အမွန္တရားအတြက္ မိမိဘက္က ျမတ္ႏိုးတဲ့ကိစၥ တစ္ခုကို စြန္႔လႊတ္လိုက္တာ။ အဲ့ေတာ့ ဒီ ဓမၼသဘင္ဟာ ဟာဂ်္ရဲ႕ က်င့္စဥ္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။ ဒီေန႔ဟာဂ်ီေတြဟာ ဆိုလို႕ရွိရင္ အာရဖသ္ ဆိုတဲ့ ကြင္းျပင္က်ယ္ထဲကို ေရာက္ေနတယ္။
အာရာဖသ္ရဲ႕ တိုက္႐ိုက္ အဓိပၸါယ္က ပရမတ္ ဥာဏ္စဥ္မ်ားထြန္းေတာက္ရမည့္ ကြင္းျပင္ ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္။ အရဖ ဆိုတာသိျခင္း ဥာဏ္ဆိုတဲ့ စကားကေန ဆင္းသက္လာတယ္။ အဲ့ေတာ့ ဒီဟာဂ်ီေတြဟာ ပိတ္ျဖဴစ ႏွစ္ခုကို ၀တ္ထားတယ္။ လူဝတ္ေၾကာင္ေတြကို ခၽြတ္၊ခ်ဳပ္႐ိုးမပါတဲ့ ပိတ္ျဖဴစႏွစ္ခုနဲ႔ မိမိအတၱကို ခဝါခ်ထားရတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။ တမန္ေတာ္ျမတ္ရဲ႕ မိန္႔ခြန္းေတာ္မွာ မေသမွီ ေသၾကည့္ၾကတဲ့။ ေသျခင္းတရား အနိစၥ ဆိုတာ အားလံုးၾကံဳရမယ္။ အဲ့ဒီ သခၤါရမၾကံဳခင္မွာ မိမိရဲ႕ မျမဲတဲ့ အတၱေတြ မာန္မာနေတြကို ခဝါခ်ၿပီး ခိုင္းတဲ့က်င့္စဥ္။ အဲ့တာေတြကအကုန္ ဆက္ႏြယ္ေနတယ္။
အဲ့ေတာ့ ဟာဂ်္မသြားၾကတဲ့ ပုဂၢိဳဟ္ေတြက အီးဒ္ဒြတ္ အႆြာဟာဆိုတဲ့ ဓမၼသဘင္ ဆင္ႏႊဲရတယ္။ အဓိက က ဘာလဲဆိုရင္ အစၥလာမ္ဆိုတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းေတာက္ေစေရး အတြက္ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဘယ္အခ်ိန္မွာ ရမလဲဆိုရင္ အပ္ဆလာမ္ ဆိုတာ နာခံျခင္းမွ သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း ။ မိမိအတၱကိုခဝါခ်လိုက္တာ။ အမွန္တရားနဲ႕ ကိုယ့္အလိုယွဥ္လာရင္ ကိုယ့္အလိုကုိ ခဝါခ်ျခင္း။အဲ့ေတာ့ အမွန္တကယ္ႏွလံုးသားမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ဖို႕၊ ပတ္၀န္းက်င္မွာလည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ဖို႕၊အဲ့ဒီၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထြန္းေတာက္ေစေရးအတြက္ က်င့္ရတဲ့က်င့္စဥ္ျဖစ္တယ္။
အခ်ိန္မရွိလို႔ လိုရင္းတိုရွငး္ေျပာေနတာ။ ဒီစြန္႔ျခင္း အမွဳကိုျပဳျပီးတဲ့အခါမွာ အီဗရာဟီး္မ္ မဟာလူသားပုဂၢိဳဟ္ ထူးၾကီးကို က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္မွာ ဆလားမြန္း အလာ အိဗရာဟီးမ္( အီဗရာဟီးမ္ ကိုယ္ေတာ္၏ အေပၚမွာ သႏၱိသုခမဂၤလာ ျငိမ္းခ်မ္းမႈ က်ေရာက္ပါေစ) ။အဲ့ေတာ့ ဒီက်င့္စဥ္ဟာ ဘာျဖစ္ရမလဲဆိုေတာ့ အျငိမ္းဓါတ္ျဖစ္ရမယ္။လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ေမတၱာရဲ႕ အားၿပိဳင္မွု ။ မိမိရဲ႕ ရင္ကျဖစ္တဲ့သား ခ်စ္ရမွာပဲ။ သားစြန္႕ မယားစြန္႕ၿပီး တရားက်င့္ဖို႕ အစၥလာမ္မွာ မရွိဘူး။ သားမယားကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းသည္ ကုသိုလ္ လို႕ေျပာထားတာ။ သို႕ေသာ္ တခ်ိန္ ၾကံဳလာလိမ့္မယ္။ အမွန္တရားနဲ႕ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြား ၊ အလႅဟ္အလုိေတာ္နဲ႔ မိမိအလိုေတာ္ ထိပ္တိုက္ေတြ႔လာၿပီဆိုရင္ ဘယ္သူ႕ကို ဦးစားေပးရမယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတ္ေလး ေပၚထြန္းလာေစရန္ အတြက္ ဒီက်င့္စဥ္ကို က်င့္ခိုင္းတယ္။
အဲ့ေတာ့ ေလာကီကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ မိမိရင္ကျဖစ္ေသာသားကို ခ်စ္ျခင္းေမတၱာ၊ အလႅဟ္အမိန္႔ဆိုတဲ့ ေလာကုတၱရာ ေမတၱာ ၊ေမတၱာႏွစ္ခုရဲ႕ အားၿပိဳင္မႈ ။ အဲ့ဒီပြဲ ။အဲ့ဒီအားျပိဳင္ပြဲမွာ ေလာကုတၱရာ ေမတၱာအတြက္ကို သက္ဆိုင္ရာ ကာယကံရွင္ေတြက ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴ ခြင့္လႊတ္တယ္။ အစေတးခံရမဲ့ သားေတာ္ကလည္း ဒါအမွန္တရား အတြက္ဆိုလွ်င္ စြန္႔လႊတ္ဖို႕အသင့္ပဲ။ ရင္ႏွင့္လြယ္ျပီးေမြးထားတဲ့အေမကလည္း ဒီစြန္႔လႊတ္မွဳကို ပါရမီ ၀င္ ျဖည့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္မီနာမွာ ေက်ာက္တိုင္ၾကီးေတြကို ခဲေပါက္တယ္ဆိုတာ အဲ့တာပဲ။ စြန္႕ျခင္းအမွဳကို လာ ဖ်က္တဲ့သူကေတာ့ မာန္နတ္ပဲ။ ဒီက်င့္စဥ္ကိုဖ်က္တဲ့ သူကေလ။ အဖ်က္အင္အားစု ကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ အဓမၼဝါဒီေတြပဲ။ အဓမၼ၀ါဒီ ဆိုတာက ဒီက်င့္စဥ္ ကိုဖ်က္တဲ့သူေတြပဲ။ အဲ့ေတာ့ ဒီက်င့္စဥ္က ဘာလဲဆိုလို႕ရွိရင္ စြန္႔ျခင္းအမွုကို ျပဳဖို႕ၾကံစည္ေနၾကတဲ့ သူေတာ္စဥ္ မိသားစုကို မာန္နတ္ဆိုတဲ့အဖ်က္အင္အားစုက ေႏွာက္ယွက္တယ္။ ေနာက္ေတာ့ သူတို႕က်ဆံုးသြားတယ္။သူတို႕က်ဆံုးသြားတဲ့အတြက္ မာန္နတ္ကို ကိုယ္စားျပဳထားတဲ့ အဲ့ဒီေက်ာက္တိုင္ၾကီးေတြကို ခဲ နဲ႔ေပါက္ၾကတယ္ေပါ့ေလ။
ဆိုလိုတာကေတာ့ အဲ့ဒီေက်ာက္တိုင္ၾကီးေတြက မာန္နတ္ ေတြမဟုတ္ပါဘူး ။မိမိ အဇၥ်တၱ ႏွလံုးသားထဲမွာရွိတဲ့ အဖ်က္အင္အားစုေတြကိုလည္း ဖယ္ရွားပစ္ဖို႕အတၱကို ခဝါခ်ဖို႕ဆိုတဲ့ သေဘာပါ။ ဒီက်င့္စဥ္က အဲ့လိုသေဘာရွိေပမဲ့ တစ္ခ်ိန္ထဲမွာ ဘာပါေသးလဲဆိုေတာ့ သားေကာင္ ကိုလွီးျဖတ္ရတာပါတယ္။ သားေကာင္ကိုလွီးျဖတ္ရျခင္း က႑မွာဘာပါလဲဆိုေတာ့ မိမိရဲ႕ အဇၥ်တၱ သ႑ာန္အတြင္းမွာ တိရိစာၦန္ဗီဇလည္း ရွိတယ္။ စားမယ္ အိပ္မယ္ ေမထံုမွီဝဲမယ္ ဆိုတဲ့ တိရီစာၦန္ဗီဇ ကိုလွီးျဖတ္ရျခင္း ျဖစ္၏။ အဲ့ေတာ့ မိမိဟာ ဒီသားေကာင္ကိုလွဴတန္းဖို႕အတြက္ ကိုယ္လည္းစား၇မယ္ မရွိဆင္းရဲသားေတြကိုလည္းေကၽြးရမယ္။ ဒါအလွဴ ။ အလွူ လုပ္ဖို႕အတြက္ သားေကာင္ကိုလွိး ျဖတ္တဲ့အခါမွာ မိမိ ကိုယ္ထဲမွာ ရွိတဲ့ ကာမဂုဏ္ အာ႐ံု ကိုိ ကိုယ္စားျပဳတဲ့ နဖ္စ္ေစ့အမၼရာ တိရိစာၦန္စိတ္ကိုလည္း လွီးျဖတ္ပစ္လိုက္ရမယ္။
ဒီက်င့္စဥ္ဟာဆိုလွ်င္ အင္မတန္ျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ဒီက်င့္စဥ္ကိုလက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့ အခါမွာ သားေကာင္မ်ားကို လွဴတန္းဖို႕အတြက္ လွီးျဖတ္ရတာရွိတယ္။ ဒီမွာ ဟလာလ္ဆိုတဲ့စကားေလး ေျပာခ်င္တယ္။ ဟလာလ္ဆိုတာ တရားေတာ္အရခြင့္ျပဳတာ။ ဘယ္အရာမွာမဆို လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ဟာကို ဟလာလ္လို႕ သံုးတယ္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မရွိတာကို ဟရာမ္လို႕ေခၚတယ္။ သို႕ေသာ္ ဘာသာေရးေ၀ါဟာရမွာ ဟလာလ္ဆိုသည္မွာ အစၥလာမ္မ်ား စားသံုးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားလို႕ ေယဘုယ် နားလည္ၾကတယ္။
ဒါလည္း တစိတ္တပိုင္း မွန္တယ္။ စားသံုးပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ အစားအေသာက္မ်ားကို အသီးအရြက္မ်ားလည္း ပါတယ္။ သားငါးမ်ားလည္း ပါတယ္။ အဲ့ထဲမွာ ေျခေလးေခ်ာင္း သတၱ၀ါမ်ား ထဲမွာ အစံုစား သတၱ၀ါ၊ အသားစားတဲ့ သတၱ၀ါ၊ အသီးအရြက္စားတဲ့ သတၱ၀ါဆို သံုးမ်ိဳးရွိတယ္။
အသီးအရြက္မ်ားကို စားတဲ့ သတၱ၀ါမ်ားကိုသာ စားခြင့္ ေပးထားတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ေျခေလးေခ်ာင္းျဖစ္ေပမဲ့လည္း စားခြင့္ေပးမထားဘူး။ ဒါအျခား ဘာသာေတြမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ဗုဒၶဘာသာမွာ ရဟန္းသံဃာမ်ား ဆင္သား၊ျမင္းသား၊က်ားသား မစားရဘူး။ အဲ့ဒီလို အစာအဟာရနဲ႕ ပတ္သက္ျပီး တားျမစ္ခ်က္ကေလးေတြ ရွိတယ္။
အဲ့ေတာ့ စားသံုးခြင့္ရွိတဲ့ သတၱ၀ါမ်ားကိုလည္း နာက်င္မွု အနည္းဆံုးနဲ႕ အျမန္ဆံုး အသက္ ထြက္တဲ့နည္းကို သံုးျပီး သတ္တာကို ဇဗီးဟဟ္ ဇဗဟ္လုပ္တယ္လို႕ေခၚတယ္။ ဟလာလ္ လုပ္တယ္လို႕မေခၚဘူး။ အဲ့ဒီ ဇဗီးဟာ လုပ္တဲ့နည္းသည္ တိရီစာၦန္ရဲ႕ ခႏၶာကိုယ္ထဲက ေသြးကို ထုတ္ပစ္တဲ့အခါ နာက်င္မွု အနည္းဆံုး နဲ႕ အျမန္ဆံုး ဇီ၀ိန္ခ်ဳပ္ျငိမ္းဖို႕ျဖစ္တယ္ ။ ေသြးမစားရဘူးဆိုတဲ့ ပညတ္ခ်က္က အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္ေတြတင္ မဟုတ္ဘူး။ ဂ်ဴးမ်ားမွာ လည္းရွိတယ္။တခ်ိဳ႕ ခရစ္ယာန္မ်ားမွာလည္းရွိတယ္။
တခ်ိဳ႕ က်န္းမာေရးလိုက္စားၾကတဲ့ ဘာသာေရး လက္မခံတဲ့ လက္ေတြ႕သမားေတြလည္း ေသြးမစားၾကဘူး။ ေသြးဟာ လူ႔အတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဆို ေရာဂါပိုးမႊားကို အဓိက ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ ။ အဲ့ဒီေသြးလည္း မ်ားမ်ားထြက္ မယ္ သတၱ၀ါလည္း နာက်င္မွုမရွိဘူး။ လည္ပင္းက နဗ္ေၾကာကုိျဖတ္လိုက္တာနဲ႔ နာက်င္မွဳကို သတင္းပို႕တဲ့ အရာက ခ်က္ခ်င္းရပ္သြားတယ္။ စားသံုးခြင့္ရွိတဲ့ သတၱ၀ါကို လွဴဒါန္းတဲ့အေနနဲ႔ လုပ္တဲ့အတြက္ သတၱ၀ါကိုမၾကငင္နာရဘူးမဟုတ္ဘူး။ တမန္ေတာ္ျမတ္ၾကီးရဲ႕ ၾသ၀ါဒေတာ္ က်မ္းေတာ္ျမတ္ကုရ္အာန္ရဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ ၾကည့္ရင္တိရိစာၦာန္အခြင့္အေရး ဆိုျပီးက်မ္းၾကီးတစ္ေစာင္ေရးလို႕ရတယ္။
အစၥလာမ္ရဲ႕လု႔အခြင့္အေရးဆိုတာေရးလို႕ ရတဲ့အျပင္ တိရိစာၦန္အခြင့္အေရး ဆိုတာကိုပါေရးလို႕ရတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဒီကဲၽြႏြားမ်ားကို တံဆိပ္ခတ္တာတို႕ မတန္တဆ ခိုင္းေစတာတို႕ ႐ိုက္ႏွက္ျပီးေတာ့ ခိုင္းေစတာတို႕ ။လယ္ယာကၽြန္းကိုင္းမွာ အသံုးခ်ရတယ္ဆိုတာ မွန္တယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ခိုင္းေစတဲ့ ေနရာမွာေတာင္မွ မတရား၀န္ေတြ ထမ္းခိုင္းတာ
ဒါေတြကို ဒီအစၥလာမ္က လံုး၀ သနားၾကင္နာမွုနဲ႕ ယွဥ္ျပီးေတာ့ ပညတ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ထားတာေတြ ရွိတယ္။
ဒီေတာ့ သတၱ၀ါကိုၾကင္နာဖို႕ ဆိုတာ ႏွံျပည္စုတ္တစ္ေကာင္ကိုေတာင္ အေၾကာာင္းမဲ့သတ္လို႕ရွိရင္ တရားစီရင္မဲ့ေန႔မွာ အျပစ္ေပးခံ၇မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႕ အစၥလာမ္ဟာ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို အေၾကာင္းမဲ့သတ္ျခင္းသည္ ရွိသမွ် အသက္ကိုသတ္ျခင္း နဲ႔ တူတယ္လို႕ဆိုတယ္။ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကို ကယ္တင္ျခင္းသည္ ရွိသမွ် အသက္ကို ကယ္တင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အဲ့မွာ အသက္တစ္ေခ်ာင္းဆိုတာမွာ အမ်ားစုကေတာ့ လူ႕အသက္ကို ေျပာတယ္. သို႕ေသာ္ နဖ္စ္ဆိုတာကိုသံုးထားတဲ့တြက္ မည္သည့္သတၱ၀ါရဲ႕ အသက္မဆို အၾကံဳး၀င္ပါတယ္ လို႕ အခ်ိဳ႕ေသာပညာရွင္ေတြက ေျပာပါတယ္။
အဲ့ေတာ့အေၾကာင္းမဲ့သတ္လို႕မရပါဘူး။ အေၾကာင္းရွိျပီဆိုရင္ ဥပမာ ႏြား႐ူးေရာဂါေတြျဖစ္တုန္းက ႏြားအေကာင္းေတြ သူတို႕ေရာဂါေတြကူးစက္ရင္ လူေတြေသေတာ့မယ္။ အဲ့ေတာ့ဘာလုပ္ရလဲဆိုေတာ့ ႏြားေတြကိုသတ္ပစ္ရတယ္။ ဘာအတြက္လဲ လူ႕အသက္ကို ကယ္ဖို႕ ။ ႏြားေတြအမ်ားၾကီး သတ္ခဲ့ရတယ္။
အဲ့ဒီလိုပဲ အသက္သတ္ျခင္းသည္ အကုသိုလ္ကံ ျဖစ္ဖို႕အတြက္ ေစတနာ ျပဌာန္းမွဳက အဓိက ။ သတ္ေတာ့သတ္ေနရမယ္။ ေသေအာင္ကိုသတ္ေနရမယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဘာေၾကာင့္လဲ ။
အဲ့ဒီ ကံ၏ျပဌာန္းမွဳသည္ ေစတနာေပၚမွာမူတည္တယ္။ အစၥလာမ္မွာ ဒါ ကို အင္နမလ္အအ္မားလု ဘင့္နိယာသ္လို႕ ဆိုတယ္။ မိမိေစတနာျပဌာန္းမွုအေပၚမွာ လုပ္ရပ္က ပံုေပၚပါတယ္။ အခုဒီမွာ လွဴဒါန္ဒမွုဆိုတာ မိမိ ႏွလံုးသားထဲမွာ ကိေလသာ ကုန္ေအာင္ေဆးေၾကာျခင္းနဲ႕ အမွန္တရားအတြက္ အရာရာက ိုစြန္႔လႊတ္နိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓါတေလးနဲ႕ လုပ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ က်င့္စဥ္ဟာ အင္မတန္ျမတ္ေသာ က်င့္စဥ္ျဖစ္တယ္။ ႏွလံုးသားမွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးထြန္းေတာက္ဖို႕ အတြက္လုပ္ရတဲ့က်င့္စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။