ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းဟုု ကိုုျမေအး ေ၀ဖန္

%e1%80%80%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%af%e1%80%bb%e1%80%99%e1%80%b1%e1%80%a1%e1%80%b8-1သက္ဆုုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ေႏွာက္ယွက္ခံေနရမႈသည္ “တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း”ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုုျမေအးက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုုက္သည္။
“အစိုုးရကိုု ပါမစ္တင္ၿပီး လုုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုုးရက အကာအကြယ္ေပးရမယ္ဗ်။…
ဒါဟာ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ျပႆနာပဲ။ တရားဥပေဒကိုု ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သံုုးဖိုု႔လိုုၿပီ လိုု႔ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္၊ ဘယ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘာသာပဲျဖစ္ျဖစ္”ဟုု ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား ေႏွာက္ယွက္သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကိုု ရည္ညြန္းကာ ကိုုျမေအးက ဗိုုလ္မွဴးဘရွင္ ၁၀၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းဖိုု႔ခ်စ္ၾကည္ရန္ တစ္ရက္တစ္လ တစ္ႏွစ္နဲ႔ မရႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုုးရကိုု နားလည္ေပးႏိုုင္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒ စုုိးမိုုးေရးတြင္မႈ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဖိုု႔လိုေၾကာင္း ကိုုျမေအးက ေ၀ဖန္သည္။
“တစ္ခုုေတာ့ရွိတယ္ အစိုုးရကလည္း တရားဥပေဒစုုိးမိုုးေရးနဲ ႔ႏိုုင္ငံသူႏိုုင္ငံသား အားလံုုးကိုု ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ အကာအကြယ္ေပးဖုုိ႔လည္းလိုုတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လုုိခ်င္ေနတာအဲဒါပဲ။…..ဒါမွမဟုုတ္ရင္ေတာ့ ဒီအတိုုင္းပဲ လြတ္ထားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ Failed State(တိုုင္းပ်က္ျပည္ပ်က္) ျဖစ္မယ္။ Fail State က ကြ်န္ေတာ္တင္ မဟုုတ္ဘူး ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုုလံုုး ထိခိုုက္နစ္နာသြားမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးကိုုေတာ့ လံုုး၀ မလိုုလားပါဘူး”ဟုုထင္ရွားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုုျမေအးက သံုုးသပ္သည္။
အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရး အခမ္းအနားေတြကိုု မဘသ လုုိလားသူ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အုုပ္စုုေတြရဲ႕ ေႏွာက္ယွက္ခံေနရျခင္းမ်ားကိုု သက္ဆိုုင္ရာသိုု႔ အစၥလာမ့္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက တုုိင္ၾကားေသာ္လည္း တစ္စံုုတစ္ရာ ထူးျခားမႈ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခင္က Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။
“သာေကတနဲ႔ ၀ိုုင္အမ္စီေအ(ဗိုုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္) မွာျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြကိုုေတာ့ သာသနာေရးေရာ၊ျပည္ထဲေရးေရာ တုုိင္ၿပီးၿပီေလ၊ ျပည္မွာျဖစ္လာေတာ့လည္း ထပ္လုုပ္ရမွာေပါ့၊ တင္ျပထားတာေတြက မ်ားသြားၿပီ ဘာမွ မျဖစ္လာဘူးေလ”ဟုု ဦးေက်ာ္ခင္က ေျပာသည္။
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လိုုလားသူ မ်ားျဖင့္စုုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားေရး ညြန္႔ေပါင္း ကြန္ရက္သည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ သာေကတႏွင့္ ဗုုိုုလ္တစ္ေထာင္၊ ပဲခူးတိုုင္း ျပည္ၿမိဳ႕တုုိ႔တြင္က်င္းပသည့္ တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကိုု က်င္းပႏိုုင္ျခင္း မရွိေစရန္ လူစုုလူေ၀းျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ တစ္စံုုတစ္ရာ အေရးယူျခင္း မခံရေသးေၾကာင္းသိရသည္။

ေအာင္စ်ာန္သစ္
Myanmar Muslim Media