ဘာစီလိုနာ တိုက္ခိုက္မႈအေပၚ မြတ္စလင္ရာနဲ႔ခ်ီ ၀မ္းနည္းေၾကာင္းထုတ္ေဖာ္

“ကၽြန္ေတာ္/ကၽြန္မတို႔ဟာ မြတ္စလင္ေတြျဖစ္ၾကပါတယ္။အၾကမ္းဖက္သမားေတြမဟုတ္ပါဘူး။ အစၥလာမ္ဟာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ မဟုတ္ပါဘူး။”
ဘာစီလိုနာ တိုက္ခုိက္မႈရဲ႕ဓားစားခံေတြကို မြတ္စလင္ေတြက စာနာ၀မ္းနည္းေၾကာင္းျပသၿပီးခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳခဲ့ၾကပါတယ္။ ဘာသာေရးအမည္နာမကိုအသံုးျပဳၿပီးအၾကမ္းဖက္၀ါဒက်ဴးလြန္မႈေတြကို ဆန္႔က်င္ေၾကာင္းဟစ္ေၾကြးၾကပါတယ္။
“ဒီလူေတြအေပၚျဖစ္ပ်က္ခဲ့တာေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကိုနာက်င္ရေစတယ္။ သူတို႔ေတြကကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔အတူတူပဲ။ ဒါဟာကၽြန္ေတာ့္အေပၚကိုလည္းျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကမြတ္စလင္တစ္ေယာက္ပါ။ ကၽြန္ေတာ္ဘယ္သူကိုမွအႏၱရာယ္မေပးဘူး။ ကၽြန္ေတာ္အလုပ္လုပ္ၿပီးအခြန္ေဆာင္တယ္။ ဒီႏိုင္ငံကကၽြန္ေတာ့္ အေပၚေပးအပ္ထားခဲ့တဲ့အရာေတြအတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။” လို႔ အဘီဒယ္ကရင္မ္ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။
လက္စ္ရမ္ဘလက္စ္မွာ အနည္းဆံုးမြတ္စလင္၁၀၀ေက်ာ္ လူေပါင္း၁၃ေယာက္ကိုေသဆံုးေစခဲ့တဲ့တိုက္ခိုက္မႈနားက အထိမ္းအမွတ္ေနရာမွာဟစ္ေၾကြးခဲ့ၾကပါတယ္။ “ဒီအျဖစ္အပ်က္ကကၽြန္မကိုနာက်င္ရေစတယ္။ လူအားလံုးကိုထိခိုက္သြားေစတာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြကကၽြန္မတို႔ကိုၾကည့္မယ္ လမ္းေတြေပၚမွာတိုက္ခိုက္ေစာ္ကားၾကမယ္။” လို႔မြတ္စလင္အမ်ဳိးသမီးကဆိုပါတယ္။
ဗင္ကားနဲ႔တိုက္ခိုက္မႈၿပီးေနာက္ ဗလီႏွစ္ခုပစ္မွတ္ထားတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရသလို ပံုေတြ ခရစ္ယာန္အမွတ္အသားေတြနဲ႔ေရးဆြဲခံခဲ့ရပါတယ္။ မက္ဒရစ္ၿမိဳ႕ဗလီတစ္ခုအျပင္ဘက္မွာ ၀က္ေခါင္းပစ္ၿပီးေစာ္ကားခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဘာစီလိုနာမွာ ျဖတ္သန္းသြားလာသူအားလံုးက စည္းလံုးညီညြတ္စြာနဲ႔ရပ္တည္ခဲ့ၾကပါတယ္။
မူရင္း – AJ
ဘာသာျပန္ – ေညာင္နီရြက္