တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲသုုိ႔ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရးသ၀ဏ္လႊာ ဦး၀ီရသူပိုု႔

ဟိန္းေအာင္
Myanmar Muslim Media
ႏုုိ၀င္ဘာ ၁၂၊ ၂၀၁၇

ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ား ႏုုိင္ငံသားျပဳခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ ရရွိသြားလွ်င္ ျမန္မာႏိုုင္ငံသားမ်ား အရိုုးေတာင္ပံုု လူသတ္ပြဲဆင္ႏြဲခံရကာ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာေပ်ာက္ကြယ္သြားလိမ့္မည္ဟုုဘာသာေရးအထိကရုုန္းမႈေထာင္ ထြက္ ဦး၀ီရသူက ေမာ္လၿမိဳင္တြင္က်င္းပသည့္ တပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲသိုု႔ေပးပိုု႔သည့္သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖၚျပထားေၾကာင္းသိရသည္။

“ေဂ်ဟဒ္၀ါဒီ ဘဂၤလီအၾကမ္းဖက္သမားတုုိ႔၏ အျပစ္မဲ့ျပည္သူမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားတုုိက္ခုုိက္မႈသည္ယခုုအခါမေျပာပေလာက္ေသးပါ။ႏိုုင္ငံသားျပဳခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ တုုိင္းရင္းသားျဖစ္ခြင့္ရသြားမွသာလွ်င္ ၁၉ ၄၂ ခုုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႔တြင္ဘူးသီးေတာင္ေမာင္ေတာမွာျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့လူမ်ိဳးသုုန္းသတ္ျဖတ္မႈထက္ပိုုမိုုဆုုိးရြားေသာ အင္ဒိုုနီးရွားလိုု လူမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာတင္မကဘဲနဲ႔ ႏုုိင္ငံတစ္ခုုလံုုးပါ ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုုင္ေအာင္ ေသြးေခ်ာင္းစီး အရိုုးေတာင္ပံုု လူသတ္ပြဲႀကီး ဆင္ႏြဲခံရမည္မွာ အေသအခ်ာ ပင္ျဖစ္ပါတယ္”ဟုု ဦး၀ီရသူက ျမန္မာတပ္မေတာ္ႏွင့္ႏိုုင္ငံ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအားေထာက္ခံပြဲသိုု႔ေပးပိုု႔သည့္သ၀ဏ္လႊာတြင္ေဖၚျပထားေၾကာင္း ယင္းကိုုဖတ္ၾကားသည့္ ဆရာေတာ္ကမိန္႔သည္။

ရခိုုင္ျပည္နယ္အတြင္းရိုုဟင္ဂ်ာလက္နက္ကိုုင္မ်ာ၏ ေနာက္ဆံုုးပန္းတုုိင္သည္ “ရခိုုင္ျပည္ကိုုIslamicState(အစၥလာမ့္ႏိုုင္ငံ)ထူေထာင္လုုိမႈႏွင့္ရွရီအာဥပေဒျပဌာန္းလိုုသျဖင့္သာျဖစ္သည္ဟုုလည္းဦး၀ီရသူေပးပိုု႔သည့္သ၀ဏ္လႊာတြင္ေဖၚ
ျပထားေၾကာင္း ဖတ္ၾကားသူဆရာေတာ္ကမိန္႔သည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ၾကမ္းတမ္းသည့္စစ္ဆင္ေရးမ်ားေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုုင္ငံသိုု႔ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္သြားရသည့္ ရိုုဟင္ဂ်ာမ်ားကိုု ျပန္လည္ႀကိဳဆိုုလက္ခံေရးႏွင့္ ရခိုုင္ေဒသရွိ ရိုုဟင္ဂ်ာအခ်ိဳ႕အား NV (ႏိုုင္ငံသားစီစစ္မႈလုုပ္ငန္းစဥ္)ကဒ္မ်ားထုုတ္ေပးေနသည့္အခ်ိန္တြင္ ဦး၀ီရသူက အထက္ပါအတုုိင္း မိန္႔ၾကားျခင္းျဖစ္သည္။
ထိုု႔အျပင္ ႏိုု၀င္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တြင္က်င္းပသည့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ႏိုုင္ငံ၀န္ထမ္းေကာင္းမ်ားအားေထာက္ခံပြဲတြင္ေဟာေျပာသူမ်ားမွာအျခားတပ္မေတာ္ေထာက္ခံပြဲမ်ားတြင္ပင္တိုုင္ေဟာေျပာသူမ်ားျဖစ္သည့္ ဘူးလက္လွေဆြ၊ စာေရးဆရာ အမတ္ဒိန္၊ ေတးသံရွင္ေဟာင္း လီလီႏိုုင္ေက်ာ္ စသည့္ ပုုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ၿပီးတပ္မေတာ္အားေထာက္ခံမႈႏွင့္အတူ ရိုုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ္မုုန္းတီးေရးစကားရပ္မ်ားကိုုလည္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြ်န္ေတာ္ေျပာမယ္အဲဒီ့ရခိုုင္ျပည္နယ္ကအၾကမ္းဖက္မႈဘယ္ေတာ့မွမၿပီးဘူး၊ ျမန္မာႏိုုင္ငံကမြတ္စလင္မ္ႏုုိင္ငံျဖစ္မွအဲဒီ့ေကာင္ေတြအၾကမ္းဖက္မႈရပ္လိမ့္ မယ္”ဟုု အမတ္ဒိန္အမည္ျဖင့္ ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရး အစြန္းေရာက္စာေပမ်ားေရးသားသူက အထက္ပါအခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။

ေတာင္ငူၿမိဳ႕တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအားအၾကမ္းဖက္တုုိက္ခိုုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘာသာေရးအမုုန္းစကားေျပာၾကားမႈ၊တိုုင္းျပည္ဆူပူေစရန္လႈံ႔ေဆာ္မႈတိုု႔ျဖင့္ စစ္အစိုုးရလက္ထက္တြင္ ေထာင္ဒဏ္ ၂၅ ႏွစ္ ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည့္ ဦး၀ီရသူသည္ မဘသကိုုေမြးဖြားေပးခဲ့သူ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ကလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာသူျဖစ္သည္။