တန္းတူအခြင့္အေရးအတြက္ တန္းတူရုုန္းကန္ၾကပါစိုု႔လိုု႔ဆုုိလုုိက္တဲ့ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း

ေအာက္တိုုဘာ ၃၁၊ ၂၀၁၇
Myanmar Muslim Media

အားလံုုးရဲ႕ရင္ထဲကရည္မွန္းခ်က္ေတြအတြက္ အတူတကြရုုန္းကန္ၾကဖိုု႔ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ဘာသာေပါင္းစံုုၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုုေတာင္းပြဲမွတဆင့္ တုုိက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကိုု ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ တန္းတူညီမွ်ရခ်င္ၾကတယ္။ဒီအေျခအေနေတြအတြက္ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔ အတူ ရုုန္းကန္ၾကပါစိုု႔” လိုု႔ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက အခမ္းအနားမွာေျပာၾကားသြားတာျဖစ္ပါတယ္။