• တုုိင္းႏွင့့္ျပည္နယ္ ၈ ေနရာထက္မနည္းတြင္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ စီစဥ္ေန

    ေျပာင္းလဲတုုိးတက္လာသည့္ေခတ္အေျခအေနအရ မိမိတုုိ႔လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတုုိးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကိုု ဘက္ေပါင္းစံုုမွ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုုင္ေရးရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားကိုု အစၥလာမ္သာသာနာေရးရာေကာင္စီ တိုုင္းႏွင့္ျပည္နယ္အဆင့္ ဖြဲ႔စည္းထားႏိုုင္သည့္ေနရာမ်ားတြင္ က်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အဆိုုပါအဖြဲ႔ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ကေျပာသည္။ “ေျပာင္းလဲလာတဲ့ေခတ္ကာလအေျခအေနအရရယ္၊လူႀကီးေတြႏိုုင္သေလာက္လုုပ္တာနဲ႔လည္း လံုုေလာက္မႈမ႐ွိေတာ့ဘူး။အမ်ိဳးသားရယ္ အမ်ိဳးသမီးရယ္ လူငယ္ရယ္ ဒီေထာင့္သံုုးေထာင့္လံုုး တက္ညီလက္ညီပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ ဒီလူ႔အဖြဲ႔အစည္းကတုုိးတက္မယ္ဆိုုတာကိုုလက္ခံတယ္”ဟုု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုုင္းအဆင့္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ အဖြဲ႔ခြဲမ်ားရွိသည့္ ေဒသ ၁၀ ခုုအတြင္းမွ လူငယ္မ်ားေတြ႔ဆံုုပြဲကိုု က်င္းပႏိုုင္ရန္စီစဥ္ေနၿပီး ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ယေန႔က်င္းပသည့္ပြဲသည္ ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီးအတြက္က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး ပြဲဦးထြက္ေတြ႔ဆံုုပြဲလည္းျဖစ္သည္။ “အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ လႈပ္႐ွားတဲ့ ပံုုစံေတြကိုုသိရပါတယ္။လူငယ္ေတြရဲ႕ပညာေရးကိုု ဘယ္လုုိမ်ဳိးပံ့ပိုုးေနတယ္ဆိုုတာကိုုလည္းသိရပါတယ္။ဘာသာေရးကေနပညာေရးကိုုဘယ္လိုုေတြသင္ယူသင့္တယ္ဆိုုတာကိုုလည္းသိရပါတယ္” ဟုု ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေတြ႕ဆံုုပြဲသိုု႔တက္ေရာက္သည့္ မသီတာမင္းက သူ၏ အေတြ႔အႀကံဳကိုုေျပာသည္။ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္ ၂ ခုုမွလြဲၿပီး အျခားေနရာေဒသမ်ားကိုုကိုုယ္စားျပဳသည့္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားကိုေဒသတစ္ခုုခ်င္းစီအလုုိက္ျဖစ္ေစ နီးစပ္ရာစုုေပါင္းကာျဖစ္ေစ ျပဳလုုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ “သူတိုု႔ရဲ႕ ထက္ျမက္တဲ့ညာဏ္ ဆန္းသစ္တဲ့နည္းပညာပိုုင္းဆိုုင္ရာအခ်က္အလက္ ေတြ ဒီအကူအညီေတြကိုုလိုုခ်င္တယ္။လက္ရွိကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ရွိေနတဲ့အဖြဲ႔အစည္းမွာ လူငယ္ေတြရဲ႕ အားဟာ အရမ္းနည္းေနတာကိုု ေတြ႔ရတယ္”ဟုု ဦးတင္ေမာင္သန္းက သံုုးသပ္သည္။ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးအတြက္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္တြင္က်င္းပသည့္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲသိုု႔ လူႀကီးလူငယ္ တစ္ရာ၀န္းက်င္တက္ေရာက္သည္။ “အဓိကကေတာ့ လုုပ္မယ္လုုိ႔ေျပာထားတာေတြကိုု လုုပ္ဖိုု႔လုုိတယ္။လူႀကီးေတြမွာ အေတြ႔အႀကံုရွိတယ္။လူငယ္ေတြမွာေတာ့ ဘယ္လုုိေခၚမလဲ စိတ္ဓာတ္႐ွိတယ္ေပါ့။စြမ္းအင္ပုုန္းေတြ လူငယ္ေတြမွာ႐ွိတယ္။အဲဒီ့ႏွစ္ခုုကိုု ေပါင္းၿပီးလုုပ္ေဆာင္ဖိုု႔ လိုုေနတာပါ”ဟုုလည္း ယေန႔အခမ္းအနားသိုု႔တက္ေရာက္သည့္ ကိုု၀င္းႏိုုင္က သူ၏အျမင္ကိုု Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ ကိုုေပါက္၊ေမဦး ဓာတ္ပံုု၊ ကိုုေပါက္(Myanmar Muslim Media Cj)

  တုုိင္းႏွင့့္ျပည္နယ္ ၈ ေနရာထက္မနည္းတြင္ လူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲမ်ားက်င္းပရန္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ စီစဥ္ေန
 • အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲ

  အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီးလူငယ္ေတြ႔ဆံုုပြဲ ဓာတ္ပံုု ၊ ကိုုေပါက္(Myanmar Muslim Media )

 • ဒီတိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတာ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈပါလို႔ စာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္ေျပာ

    ရန္ကုန္ျမိဳ႕ ပန္းဘဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ဗိုလ္ဆြန္ပက္လမ္းရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္ လူငယ္မ်ားဘာသာေရးအဖြဲ႕ (မ.မ.လ)ဌာနခ်ဳပ္တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၂ရက္ေန႔က က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ၆၉ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားတြင္ စာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္ေနသည္မွာ တစ္ဦးကို တစ္ဦး အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈ(Trust)ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာသည္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔ျဖစ္ေပၚလာပံုႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ မည္ကဲ့ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ရပံုတို႔အား လူအမ်ားသိႏိုင္ေစႏိုင္ရန္ စာေရးဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္ႏွင့္ စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္တို႔က ေဟာေျပာျခင္းျဖစ္သည္္။ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ယံုၾကည္မူမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသည့္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းယံုၾကည္မူကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္လိုေၾကာင္း ဆရာေနဘုန္းလတ္မွ ေျပာၾကားသြားသည္။ “Different (မတူကြဲျပားမူေတြ)ကို လိုက္မျငင္းနဲ႔ ျငင္းရင္ ျပည္ေထာင္ကို စုႏိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး၊ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူး”လို႔ စာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္မွ ေျပာသည္။ ၎မွပင္ ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံတြင္းမည္သည့္ေနရာတြင္မဆို ေနထိုင္ျပီး ႏိုင္ငံသားျဖစ္သူမ်ားကို ႏိုင္ငံရဲ႕ part of the nation လို႔သတ္မွတ္ေၾကာင္း ယခုလိုေျပာသည္။ “citizen ျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ Part of the Nation ျဖစ္ပါတယ္။ အကိုရဲ႕ခံယူခ်က္ကေတာ့ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို လိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ဘာသာေတြေရာ၊ လူမ်ိဳးေတြေရာ၊ ယံုၾကည္မူေတြကိုေရာ ခဏဖယ္ထားျပီး အကုန္လံုးဟာ Part of the Nation ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကိန္းေအာင္းႏိုင္မွ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရမယ္၊ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျဖစ္လာမယ္၊ အဲဒီလိုမဟုတ္ဘဲ ငါတို႔ကေတာ့ အိမ္ရွင္၊ သူတို႔ေတြကေတာ့ ဧည့္သည္ ဆိုတာမ်ိဳး ျမင္ရင္ေတာ့ သူတို႔အျမင္နဲ႔သူတို႔ဘဲ၊ အဲဒီလိုလူမ်ိဳးေတြမ်ားေနလဲ တိုင္းျပည္က ျပည္ေထာင္စုလဲ ျဖစ္မွာမဟုတ္၊ ျငိမ္းခ်မ္းမွာလဲ မဟုတ္ဘူး၊ သူတို႔အျမင္ကိုေတာ့ ကိုယ့္အေနနဲ႔ ဘာမွ သြားစြက္ဖက္စရာ မလိုဘူးေပါ့ေလ”ဟု စာေရးဆရာ ဘေလာ့ဂါ ေနဘုန္းလတ္က Myanmar Muslim Mediaသုိ႔ ေျပာသည္။ “ေနာက္ျပီး လူနည္းစုဆိုတာကို ေတာင္မသံုးနဲ႔။ တကယ္တမ္းက် တစ္ေယာက္ထဲ ရွိေနပါေစ၊ ႏိုင္ငံသားျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ ႔ႏိုင္ငံသားအခြင့္အေရးေပးရမယ္၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္အသိမွတ္ျပဳရမယ္ ၊ minority ဆိုိတာ နည္းနည္းၾကီးပါေသးတယ္၊ တကယ့္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံမွာ တစ္ေယာက္တည္းျဖစ္ေန ပါေစအံုး အဲဒီလူကို အသိမွတ္ျပဳရမယ္၊ citizen rightsကုိ ေပးရမယ္၊ ျပည္သူျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာနဲ႔ လံုေလာက္တယ္၊ သူ႔ဘာသာသူ ဘာလူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္၊ အဓိက ျပည္သူျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ တန္းတူဆက္ဆံရပါမယ္”ဟု ၎ကဆုိသည္။ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးမတူကြဲျပားျခားနားမူမ်ားရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း၊ ထိုုသုိ႔မတူကြဲဲဲဲျပားျခားနားမူမ်ားကို ျငင္းဆန္ေနလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုၾကီး ျဖစ္မလာႏိုင္ေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားမူမ်ားသည္ သဘာဝတရားမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသဘာဝတရားကို ျငင္းဆန္ျပီး […]

  ဒီတိုင္းျပည္မွာ လိုအပ္ေနတာ အျပန္အလွန္ယုံၾကည္မႈပါလို႔ စာေရးဆရာေနဘုန္းလတ္ေျပာ
 • ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ

    ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဟာ ျမန္မာနဲ႔နယ္စပ္ျခင္းထိစပ္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာေနထိုင္တဲ့ ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္စာရင္းကို စတင္ေကာက္ခံေနပါတယ္။ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းမွာရွိတဲ့ ရပ္ကြက္၆ခု Chittagong, Cox’s Bazar, Rangamati, Khagrachhari, Bandarban နဲ႔ Patuakhali က အိမ္ေထာင္စုလူဦးေရစာရင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သတင္းအခ်က္အလက္ ေကာက္ခံေရးအဖြဲ႔အစည္း(BBS)က စတင္ေကာက္ယူေနတယ္လို႔ Xinhua သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပပါတယ္။ “ရိုဟင္ဂ်ာအိမ္ေထာင္စုစာရင္းကို ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၁၇ရက္ေန႔ထိ ေကာက္ခံဖို႔ရွိတယ္”လို႔ (BBS) Chittagong ဌာနပိုင္းရဲ႕ ဒါရိုက္တာ Md Emdadul Huq က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္လေလာက္မွာေတာ့ သန္းေခါင္းစာရင္းေတြ စေပးဖို႔ရွိပါတယ္။ “ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံထဲမွာရွိတဲ့ ရႈတ္ေထြးေနတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရစာရင္းကို တိတိက်က်သိရဖို႔အတြက္ သန္းေခါင္စာရင္းက ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္တယ္”လို႔ တာ၀န္ရွိသူေတြကေျပာဆိုထားပါတယ္။ လတ္တေလာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္း ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရကအမ်ဳိးမ်ဳိး ထြက္ေပၚေနတာျဖစ္ၿပီး အဲဒါကျပသနာကို ေျဖရွင္းဖို႔ အတားအဆီးႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒုကၡသည္ ၃ေသာင္းက ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံအတြင္းက ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းႏွစ္ခုမွာ ေနထိုင္ေနတာျဖစ္တယ္လို႔ စာရင္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ရိုဟင္ဂ်ာလူဦးေရ ၃သိန္းကေန ၅သိန္းၾကားရွိမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက ဒီမ်ဳိးႏြယ္စုကို သူတို႔ရဲ႕မ်ဳိးႏြယ္ကိုသိၿပီးေနာက္မွာ ျပန္လည္ေခၚယူဖို႔ ကတိေပးခဲ့တယ္လို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက အေစာပိုင္းက မွတ္ခ်က္ျပဳေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ Source : ummid ဘာသာျပန္ – ေညာင္နီရြက္ (Myanmmar Muslim Media)

  ျမန္မာရိုဟင္ဂ်ာဒုကၡသည္ေတြကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူ
 • Discrimination, Racism, Harassment ႏွင္႔ လူအဖြဲ႕အစည္း အေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း

  က်ေနာ္တုိ႔ေနထိုင္တဲ႔ ယေန႔ ကမၻာၾကီးရဲ႕ လူ႕အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔ လူအစုအေ၀း တစ္ခု ကို အသားအေရာင္ ၊ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္မႈ ၊ ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံ ၊ ျဖစ္တည္ရာလူမ်ိဳး ၊ ဖိုမ လိင္ (Gender) ၊ အသက္အရြယ္ (Age) စတဲ႔ အခ်က္အလက္ မ်ားကို အေျခခံကာ Any form of Discrimination, Racism, Harassment စသည္တို႕ ေျပာဆိုေရးသား ျပဳ မူလာျခင္းကို အုပ္စု ၃ စုဖဲြ႕ကာ ခဲြျခားေလ႔လာၾကည္႔ၾကရေအာင္ ပထမ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ———————— ထိုလူအဖဲြ႕အစည္းသည္ကား Any form of Discrimination, Racism, Harassment တို႕ကို တားဆီးရန္္ ဥပေဒကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ထားကာ ထိထိေရာက္ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူေလ႔ရွိသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရမ်ားက တာ၀န္ေက်ပြန္သလို လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ေနထိုင္က်သူ လူအမာ်းစုကလည္း မိမိတို႕ တာ၀န္ကိုေက်ပြန္ၾကသည္။ မိမိတို႕ ေနထိုင္ရာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အတြင္း ( ေက်ာင္း ၊ အလုပ္ရံု ၊ ရံုးခန္း ၊ ေဆးရံု ၊ အိမ္ ၊ေစ်း ၊ ဆိုရွယ္မီဒီယာ ၊ သတင္းမီဒီယာ ၊ အားကစားကြင္း ၊ အမ်ားျပည္သူနဲ႔ သက္ဆိုင္သည္႔ေနရာမွန္သမ်ွ ) မည္သည္႔ ပံုစံျဖင္႔ ျဖစ္ပါေစ Discrimination, Racism, Harassment စသည္တို႕ ေျပာဆိုေရးသား ျပဳ မူလာျခင္းကို ေတြ႔ရွိပါက ဆက္စုပ္ရြံရွာဖြယ္ အျပဳ အမူ တစ္ခုအျဖစ္ မွတ္ယူကာ မေႏွးအျမန္ ျပစ္တင္ရႈံခ်ကာ မိမိတို႕လူ႕အသိုင္းအ၀ုိင္းတြင္ ထုိသို႕ေသာ အျပဳအမူဆုိးကို ျပဳမူသူမ်ားအတြက္ ေနရာ မရွိေၾကာင္း ျပသျခင္းျဖင္႔ ယဥ္ေက်း ေသာလူ႕အဖဲြ႕အစည္း ပီသေၾကာင္း ျပသၾကသည္။ ဒုတိယ လူ႔အဖဲြ႕အစည္း ————————– ထိုလူအဖဲြ႕အစည္းသည္ကား Any form of Discrimination, Racism, Harassment တို႕ကို တားဆီးရန္္ ဥပေဒကို စနစ္တက် သတ္မွတ္ထားကာ ထိထိေရာက္ ျပစ္ဒဏ္ေပး အေရးယူေလ႔ရွိသည္။ သို႕ေသာ္ လူ႔အဖဲြ႕အစည္းအတြင္း ေနထိုင္က်သူ လူအမ်ားစုသည္ မိမိတို႕ ေနထိုင္ရာ လူ႕အဖဲြ႕အစည္း အတြင္း တြင္ Discrimination, […]

  Discrimination, Racism, Harassment ႏွင္႔ လူအဖြဲ႕အစည္း အေၾကာင္း တေစ႔တေစာင္း
 • မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

  ျမန္မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ဒီေန႔ေန႔လယ္ ၂ နာရီက မမလဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္၊ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္တို႔က ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသြားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ျမင့္မားလာေစဖို႔ တိုင္းရင္းသားႏုိင္ငံသားအားလုံး ႀကိဳပမ္းေဆာင္ရြက္ရမွာျဖစ္ေၾကာင္း အခမ္းအနားသဘာပတိျဖစ္သူ မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးျမင့္ထြန္းက ဆိုပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္၊ ဆရာမႏွင္းပန္းအိမ္တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ စစ္မွန္တဲ့ ဖဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရးအေၾကာင္း ေဟာေျပာေ၀မွ်သြားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ကဗ်ာဆရာ ကိုအင္း၀၊ ေမာင္ရင္ဆု တုိ႔က ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္ ျဖစ္ထြန္းခုိင္မာေရးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ကဗ်ာမ်ားကို ရြတ္ဖတ္ေပးခဲ့ၾကပါတယ္။ ဓါတ္ပုံ – မိုးလုံး – Myanmar Muslim Media

  မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ
 • ဘာသာေပါင္းစံုုအတြက္ က်ိဳလီယာမြတ္စလင္မ္အသင္းရဲ႕ ပညာဒါန သင္တန္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚ

  လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြးအတြက္ အခမဲ႔ ပညာဒါနသင္တန္းေတြျဖစ္တဲ႔ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္း၊ စက္ခ်ဳပ္/ ေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းအသစ္ေတြကိုု မတ္လထဲမွာဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာျဖစ္တဲ့အတြက္သင္တန္းတက္ေရာက္လုုိသူမ်ားအတြက္ေလွ်ာက္လႊာေတြေခၚယူေနပါၿပီ။ “ဒါကေတာ့ လူငယ္ေတြအတြက္ကို အဓိကဖြင့္ထားတာျဖစ္တယ္။ ဒီတေခါက္ဖြင့္တဲ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကလည္း ၁၀ တန္းေက်ာင္းသားေတြ စာေမးပြဲေျဖေနတဲ႔ အတြက္ ေနာက္က်ၿပီး ကၽြန္္ေတာ္တို႔ဖြင့္ရျခင္းျဖစ္တယ္။ ေက်ာင္းသားေတြ ဒီအခြင့္အေရးကို လက္မလႊတ္ဘဲနဲ႔ လာတက္ၿပီး ပညာေခတ္ႀကီးမွာ ရင္ေဘာင္တန္းၿပီးေတာ့ လာတက္ႏိုင္ဖို႔ လူမ်ဳိးဘာသာ မေရြးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္”လို႔ က်ဴလီယာမြတ္စလင္မ္သာသနာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးလွေဌးက Myanmar Muslim Media ကိုေျပာပါတယ္။ အဆိုပါသင္တန္းမ်ားကို ၃ လ တစ္ႀကိမ္ဖြင့္လွစ္ျမဲျဖစ္ၿပီး ယခု (၁၄)ႀကိမ္ေျမာက္ပညာဒါနသင္တန္းေတြကိုေတာ႔ မတ္လ ၂၁ ရက္ေန႔မွာ စတင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖြားမ်ားသုခရိပ္သာ ၊ အမွတ္(၁)၊ သုခလမ္း၊ ခ-ရပ္ကြက္၊ သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ဓါတ္ပုံ ၂ ပုံႏွင့္အတူ မိမိတက္ေရာက္လိုတဲ႔သင္တန္းကို လာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ပညာဒါနသင္တန္းေတြမွာ တက္ေရာက္ၿပီးသူေတြကိုု သက္ဆိုုင္ရာ ပညာရပ္နဲ႔ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းျပဳႏိုုင္ေအာင္လည္းၾကပ္မတ္သင္ၾကားေပးတယ္လုုိ႔ သိရပါတယ္။ က်ဴလီယာ မြတ္စလင္မ္သာသနာ့ရန္ပုံေငြအဖြဲ႔ကေန ႀကီးမွဴးၿပီးေတာ႔ မ်က္စိခြဲစိတ္ဖို႔လိုအပ္ေနသူေတြကိုုလည္း အခမဲ့ခြဲစိတ္ကုုသေပးၿပီး ေသာၾကာေန႔တိုုင္း ေန႔လည္ ၂ နာရီကစတင္ၿပီး အဖြားမ်ားသုခရိပ္သာ ၊ ေမတၱာေဆးခန္းမွာမ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ေတြအတြက္ စမ္းသပ္ကုုသမႈေတြကိုုပံုုမွန္ျပဳလုုပ္ေပးေနပါတယ္။ ေမဦး Myanmar Muslim Media

  ဘာသာေပါင္းစံုုအတြက္ က်ိဳလီယာမြတ္စလင္မ္အသင္းရဲ႕ ပညာဒါန သင္တန္းမ်ား ေလွ်ာက္လႊာေခၚ
 • ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦး ရန္ကုန္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ

    ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ Arakan Army ရဲ႕ ၊အပတ္စဥ္ (၁) သင္တန္းဆင္း၊ ကုိယ္ပုိင္အမွတ္ AC 0008 ၊ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္ထက္ မနိမ့္တဲ့ အဆင့္ျမင့္အရာရွိ တစ္ဦး ယမန္ေန႔ ေဖေဖၚ၀ါရီ ၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရပါတယ္။ ၎ကုိ တာေမြၿမဳိ႕နယ္ နတ္ေမာက္ရပ္ကြက္ ဦးထြန္းျမတ္လမ္းရွိ Victoria International School အနီး MD တုိယုိတာဟုိင္းလပ္စ္ကားေပၚမွ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံထုတ္ ပစၥတုိတစ္လက္ႏွင့္ က်ည္ ၇၂ ေတာင့္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ဖမ္းဆီးခံရသူမွာ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္(ခ) ညီညီစုိး စစ္ေတြၿမဳိ႔ ဇာတိျဖစ္ၿပီး ဖမ္းဆီးခံရခ်ိန္တြင္ မွတ္ပုံတင္ ၃ ခုကုိင္ေဆာင္ထားကာ ေအာင္ၾကည္မင္း နာမည္ပါတစ္ခု၊ ညီညီစုိးနာမည္ပါ တစ္ခု၊ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ နာမည္ပါ တစ္ခုႏွင့္ ပတ္စပုိ႔စာအုပ္တစ္အုပ္၊ ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၅၀ လႊဲထားတဲ့ ေျပစာတရြက္၊ ေအတီအမ္ ကဒ္တစ္ခု၊ ေငြက်ပ္ ၇ သိန္းခန္႔ပါရွိေၾကာင္း တာေမြၿမဳိ႕မ ရဲစခန္းအရ သိရပါတယ္။ ေအာင္ျမတ္ေက်ာ္ (ခ) ညီညီစုိး (ခ) ေအာင္ၾကည္မင္းမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ေနာက္ဆုံး သီတင္းပတ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ AA နဲ႔ အစုိးရတပ္မေတာ္ၾကား တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ႀကီးၾကပ္ခဲ့သူထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ AA ရဲ႕ ဗုိလ္မွဴးအဆင့္ထက္ မနိမ့္သူတစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ခုိင္လုံတဲ့ လွ်ဳိ႕၀ွက္ ေၾကးနန္းမ်ားအရ သိရပါတယ္။ ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္ AA နဲ႔ ဆက္စပ္သူေတြလုိ႔ စြပ္စြဲခ်က္နဲ႔ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ဇန္န၀ါရီ ၈ ရက္ေန႔မွ စတင္ကာ ဖမ္းဆီးေနရာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေဒသအသီးသီးက လူငယ္ ၁၆ ဦးထက္ မနည္း ဖမ္းဆီး ခံထားရေၾကာင္း သိရပါတယ္။ အဆုိပါ ဖမ္းဆီးခံမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းလႊတ္ေပးရန္ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္သူမ်ားဆုိလွ်င္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ စစ္ေဆးေပးဖုိ႔ ရခုိင္သံဃာေတာ္မ်ားက ေတာင္းဆုိထားေပမယ့္ AA အေနနဲ႔ လက္နက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လွဲလွယ္မႈ ျပဳလုပ္မွသာလွ်င္ ၎တုိ႔ကုိ လြတ္ေပးႏုိင္မွာျဖစ္ေၾကာင္း ရခုိင္ျပည္နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က တု႔ံျပန္ေျဖၾကားထားပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ ၂၈ ရက္ေန႔ကေန ဇန္န၀ါရီ ၄ ရက္ေန႔ထိ တုိက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္မွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဘက္မွ ၂၀၀ ဦးထက္မနည္း က်ံးဆုံးၿပီး ၃၀၀ ထက္မနည္း […]

  ရကၡဳိင့္တပ္မေတာ္၏ အဆင့္ျမင့္အရာရွိတစ္ဦး ရန္ကုန္တြင္ ဖမ္းဆီးခံရ
 • ဘာသာေပါင္းစံုလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း

  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ဗုဒၶဘာသာဝင္ အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ႏုိင္ငံျဖစ္ေသာ္လည္း ခရစ္ယာန္ဘုရားေက်ာင္း ႏွင့္ ဗလီမ်ား အမ်ားအျပား တည္ရွိသည့္ ႏုိင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။ သုိ႔ရာတြင္ ထိုအခ်က္ကုိသာၾကည့္၍၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ဘာသာမတူသူမ်ား အျမဲ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူ ယွဥ္တြဲေနထုိင္ေနၾကသည္ ဟူ၍ေတာ့ မဆိုႏုိင္ေတာ့ပါ။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မၾကာခဏ ျဖစ္ပြါးခဲ့ေသာ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လမွစ၍ အနည္းဆံုး လူ ၂၄၀ ေသဆံုးခဲ့ရျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ရုိက္တာ သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဘာသာမတူသူမ်ားၾကား နားလည္မွႈ လြဲမွားျခင္းမ်ားသည္ အမုန္းတရားကုိ မီးေလာင္ရာ ေလပင့္ေပးသလို ျဖစ္ႏုိင္ကာ၊ ထုိအမုန္းမ်ားသည္ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မွႈမ်ားဆီသုိ႔ ဦးတည္သြားေစႏိုင္သည္။ ဘာသာမတူသူမ်ားၾကား နားလည္မွႈလြဲမွားျခင္းမ်ားကုိ ေလ်ာ့ပါးေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားအနက္ တစ္ခုမွာ ေမတၱာတရားကုိ အေျခခံသည့္ ဘာသာေပါင္းစံု ျငိမ္းခ်မ္းေရး လွႈပ္ရွားမွႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဗုဒၶဘာသာရဟန္းတစ္ပါးျဖစ္သူ အရွင္ ဇယဒိသ (ေခၚ) ဦးဇင္းသုညက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ “၂၀၀၉ ခုႏွစ္ေလာက္ကစၿပီး မႏၱေလး ပတ္၀န္းက်င္က ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေတြမွာ လုပ္အားေပး ဆရာေတြစုၿပီး အဂၤလိပ္စာ အခမဲ့သင္ေပးတယ္။ အဲဒီကေန ၂၀၁၀ ေလာက္က်ေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့သင္တန္းေတြ လိုက္တက္ရင္း တျခား အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္မိလာတယ္။ ၂၀၁၁ ေလာက္က်ေတာ့ ဘာသာေပါင္းစုံ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အစည္းအေ၀းေတြ၊ ေဆြးေႏြးပြဲေတြ စတက္ျဖစ္ခဲ့တယ္” ဟု ဦးဇင္းသုညက မိန္႔ၾကားခဲ့သည္။ ဦးဇင္းသုညမွာ စာေရးဆရာ ေဖျမင့္ ေရးသားထားေသာ “မဟာကရုဏာရွင္မ်ား” စာအုပ္ထဲတြင္ ပါဝင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ားကို ငယ္စဥ္ကတည္းက အားက်ခဲ့သူျဖစ္ျပီး ထိုစာအုပ္မွာ မာသာထရီဇာ၊ ေဒါက္တာအယ္လ္ဘတ္ရႊိဳက္ဇာ၊ ဘြတ္ကာတီဝါရွင္တန္ ႏွင့္ အျခား ပုဂၢိဳလ္ေက်ာ္မ်ားအေၾကာင္းကုိ ေရးသားထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ျဖစ္သည္။ ဦးဇင္းသုညသည္ လူ႔အခြင့္အေရး ႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလွႈပ္ရွားသူ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကုိဟယ္ရီမ်ိဳးလင္း ႏွင့္ အတူ “The Seagull” (စင္ေရာ္) လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ကုိ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ အဖြဲ႕၏ နာမည္ကို ကမၻာေက်ာ္ ဝတၳဳျဖစ္သည့္ “Jonathan Livingston Seagull” (ေယာနသံစင္ေရာ္) ဝတၳဳမွေန၍ စိတ္ကူးရခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုဟယ္ရီက ေျပာျပခဲ့သည္။ “အရင္က ဘာသာေပါင္းစံု(လွႈပ္ရွားမွႈ) ဆိုရင္၊ မတူညီတဲ့ ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုဖိတ္ၿပီး ေဆြးေႏြးတာမ်ိဳးေတြ၊ ေနာက္… ေခါင္းေဆာင္ေတြက ေနာက္လိုက္ေတြကို […]

  ဘာသာေပါင္းစံုလွႈပ္ရွားမွႈမ်ားျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ျခင္း
 • ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားဘဲ ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးစြာျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုျမန္မာႏိုင္ငံသား တစ္ေျမတည္းေနတစ္ေရတည္းေသာက္ ညီအကိုေမာင္ႏွမ မ်ားဟုခံယူၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၃ ရက္ေန႔ တြင္က်င္းပသည့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ပထမေန႔တြင္ ေျပာၾကားသည္။ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေတာ္ ျဖစ္ေပၚေရးအတြက္ လိုအပ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားရင္ၾကားေစ႔ေရးတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးမည့္ ဥပေဒမ်ားကိုေရးဆြဲျပဌာန္းႏိုင္ရန္ တစ္ဦးကိုတစ္ဦး ယုံၾကည္၊ခ်စ္ခင္၊ ရင္းႏွီးစြာ ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္လည္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ က ေမတၱာရပ္ခံပန္ၾကားထားသည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ေရြးခ်ယ္ခံလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးမွ မပါ၀င္ေပ။ထိုုကဲ့သုုိ႔ မြတ္စလင္မ္ကင္းမဲ့လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေစရန္ႀကိဳးပမ္းႏိုုင္ခဲ့ျခင္းမွာ မ.ဘ.သ လူပ္ရွားမႈ၏ေအာင္ျမင္မူတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း အစြန္းေရာက္ဘုုန္းႀကီး ဦး၀ီရသူ ႏွင့္အေပါင္းအပါမ်ားက ထုုတ္ေဖၚေျပာဆုုိထားသည္။ ေရာင္၀ါ Ref; Feb 4. 2016 ,7Day Daily, Pg. 17. Myanmar Muslim Media

  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လူမ်ဳိးစြဲ၊ ဘာသာစြဲ၊ ဂိုဏ္းဂဏစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ မထားရန္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ေျပာၾကား

ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္က ျပည္ေထာင္စုေန႔အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲ က်င္းပ

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၃၊ ၂၀၁၆၊ မနက္ ၈:၁၃ နာရီ

ျမန္မာမြတ္စလင္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ႀကီးမွဴးက်င္းပတဲ့ ၆၉ ႏွစ္ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ အထိမ္းအမွတ္ စာေပေဟာေျပာပြဲကို ဒီေန႔ေန႔လယ္ ၂ နာရီက မမလဌာနခ်ဳပ္မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး စာေရးဆရာ ေနဘုန္းလတ္၊ ဆရာမ ႏွင္းပန္းအိမ္တို႔က ဦးေဆာင္ေဟာေျပာသြားပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပရုံသက္သက္မဟုတ္ဘဲ...

ကမၻာ႔မြတ္စလင္မ္သတင္း »

အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ အာရပ္စာအုပ္ပြဲေတာ္က လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုစြဲေဆာင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္

အစၥတန္ဘူလ္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ အာရပ္စာအုပ္ပြဲေတာ္က လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကိုစြဲေဆာင္ဖို႔ေမွ်ာ္လင့္

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄၊ ၂၀၁၆၊ ည ၁၁:၁၈ နာရီ

  တူရကီရဲ႕ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အာရပ္စာေပစာအုပ္ျပပြဲကို ေသာၾကာေန႔က အစၥတန္ဘူလ္ရဲ႕ Faith ၿမိဳ႕နယ္မွာဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ တူရကီစာေရးဆရာမ်ားအဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ Hasimi စာေပထုတ္လုပ္ေရးတို႔က ဒီပြဲေတာ္ကို ေဖေဖၚ၀ါရီ၂၁ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပဖို႔ရွိပါတယ္။ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမွာ...

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား »

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မြတ္စလင္မ္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလံုုး႐ံႈး၊ မြတ္စလင္မ္ကင္းမဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ သမိုုင္း၀င္

၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ မြတ္စလင္မ္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း အားလံုုး႐ံႈး၊ မြတ္စလင္မ္ကင္းမဲ့ လႊတ္ေတာ္အျဖစ္ သမိုုင္း၀င္

ႏိုဝင္ဘာလ ၈၊ ၂၀၁၅၊ ည ၁၁:၄၆ နာရီ

လက္ရွိေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီအသီးသီးႏွင့္ တသီးပုုဂၢလအျဖစ္ေဒသအသီးသီးမွ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၈ ဦးလံုုး ၄င္းတိုု႔၏ မဲဆႏၵနယ္အသီးသီးတြင္ ႐ံႈးနိမ့္သြားၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ားကိုု...

အျခား သတင္းမ်ား

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မြတ္စလင္မ်ားကို လက္တုံ႔ျပန္မည္ဟု ထိုင္းအထင္ကရဘုန္းႀကီး သတိေပး

ဗုဒၶဘာသာ၀င္မ်ားကို သတ္ျဖတ္ပါက တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ မြတ္စလင္မ်ားကို လက္တုံ႔ျပန္မည္ဟု ထိုင္းအထင္ကရဘုန္းႀကီး သတိေပး

  ၄င္းတို႔၏ ဘာသာမွာ အစၥလာမ္၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈခံေနရသည္ဟု ယူဆေနၾကသည့္ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ားက ေသြးထိုးေနေသာေၾကာင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ အစၥလာမ္ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား ႏိုးၾကားလာေနလွ်က္ရွိသည္။ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ၁၂ႏွစ္ၾကာ လက္နက္ကိုင္ေသာင္းက်မ္းမႈႏွင့္...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ကမၻာၿဂိဳလ္ပ်က္သုဥ္းေစမယ့္ ေဘးဒုကၡကပ္ဆုိက္ဖုိ႔ ေသခ်ာေပါက္နီးကပ္လာၿပီလို႔ စတီဗင္ေဟာ့ကင္းေျပာဆို

ကမၻာၿဂိဳလ္ပ်က္သုဥ္းေစမယ့္ ေဘးဒုကၡကပ္ဆုိက္ဖုိ႔ ေသခ်ာေပါက္နီးကပ္လာၿပီလို႔ စတီဗင္ေဟာ့ကင္းေျပာဆို

  “ကမၻာႀကီးပ်က္သုဥ္းေစမယ့္ ေဘးအႏၱရာယ္ကပ္ဆိုက္တဲ့အခ်ိန္ေရာက္ဖို႔ ႏွစ္ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာလိုပါေသးတယ္။ ဒါေပမယ့္ သိပံၸနဲ႔နည္းပညာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြကေန ေနာက္ရာစုႏွစ္တစ္ခုအတြင္းမွာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ေတြ ပိုၿပီးသတိထားဖို႔လိုတယ္”လို႔ ရႈပေဗဒပညာရွင္...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတဲ့ အေမရိကန္အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ဓာတ္ပံု ၂၀၀ ပင္တဂြန္ထုတ္ျပန္

ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံရတဲ့ အေမရိကန္အက်ဥ္းသားေတြရဲ႕ဓာတ္ပံု ၂၀၀ ပင္တဂြန္ထုတ္ျပန္

  လြန္ခဲ့တဲ့ ၁၀စုႏွစ္ တစ္ခုေလာက္က အီရတ္နဲ႔ အာဖဂန္မွာ အေမရိကန္တပ္က ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ဒဏ္ရာရရွိသူေတြရဲ႕ဓာတ္ပံုေတြကို ေသာၾကာေန႔မွာ ပင္တဂြန္ကထုတ္ျပန္လိုက္ပါတယ္။ ပံုေပါင္း ၁၉၈ ပံုေလာက္မွာ လက္ထိပ္ခတ္ခံထားရတာေတြ၊ ပြန္းပဲ့ဒဏ္ရာေတြ၊ အဆစ္ေတြေရာင္ရမ္းေနတဲ့ပံုေတြ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ေရး တပ္ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းမ္ ေဖာ္ျပ

ေဒၚစု သမၼတျဖစ္ေရး တပ္ႏွင့္ အေပးအယူလုပ္ဟု နယူးေယာက္တိုင္းမ္ ေဖာ္ျပ

  အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(အန္အယ္လ္ဒီ) ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သမၼတျဖစ္ခြင့္ အလားအလာရွိတဲ့ သေဘာတူညီမႈ တခုကို စစ္တပ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတယ္လို႔ အေမရိကန္ နယူးေယာက္တုိင္မ္းသတင္းက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၅ ရက္က ေရးပါတယ္။ ေဆြးေႏြးေနတဲ့ သေဘာတူညီခ်က္ကေတာ့...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ကို အုိဘားမား လည္ပတ္၊ အစၥလာမ္က အၿမဲတမ္း အေမရိကရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ

ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ကို အုိဘားမား လည္ပတ္၊ အစၥလာမ္က အၿမဲတမ္း အေမရိကရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာ

မြတ္စလင္အဖြဲ႔အစည္းေတြဟာ အေမရိကန္လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ ေကာင္းက်ဳိးေတြ ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဂုဏ္ျပဳၿပီး သမၼတအိုဘားမားက ဘလ္တီမိုး ဗလီမွာ အစၥလာမ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေႏြးေထြးစြာ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ “အစၥလာမ္က အၿမဲတမ္း အေမရိကရဲ႕အစိတ္အပိုင္းျဖစ္တယ္”လို႔လည္း...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›