• ျပည္သူ႔ဘက္ကဟု သူရဦးေရႊမန္းေျပာ

  အစိုးရနဲ႔ စစ္တပ္နဲ႔ကတစ္ဖက္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ သူရဦးေရႊမန္းနဲ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တစ္ဖက္လို႔ လူအမ်ားေျပာဆိုေ၀ဖန္ခ်က္ကို သူရဦးေရႊမန္းက ၎သည္ျပည္သူ႔ဘက္ကလို႔ ဇူလိုင္ ၂၈ BBC သတင္းဌာနနဲ႔ အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ “ဒီဟာလည္း အခုလိုယူဆလို႔ ရႏိုင္စရာအေၾကာင္းေတြျဖစ္ေပၚလာပါတယ္။ ထပ္ၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ရွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆို ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ဖက္ဆိုတာထက္ ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြက တစ္ဖက္လို႔ေျပာႏိုင္ပါတယ္” လို႔ BBC အင္တာဗ်ဴး မွာေျပာပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ သူရ ဦးေရႊမန္းဟာ မၾကာခဏ သီးသန္႔ေတြ႔ဆုံမႈေတြရွိေနၿပီးေတာ႔ ႏိုင္ငံေရွ႕ေရးအတြက္ နားလည္မႈေတြသေဘာတူညီမႈေတြယူထားၿပီး ယုံၾကည္မႈေတြလည္း ရွိေနေၾကာင္းလည္း ေအာက္ပါအတိုင္း ေျပာခဲ႔ပါတယ္။ “ရွိပါတယ္ ။နားလည္မႈ ယုံၾကည္မႈ သေဘာတူညီမႈ ယူထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါကဘာလဲဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ဳိးစီးပြား အတြက္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညိွႏႈိင္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲက်လို႔ရွိရင္ေတာ႔ အႏိုင္ရေအာင္ၿပိဳင္ၾကမယ္။ ဒါကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ နားလည္မႈ ယုံၾကည္မႈ ေျပာမယ္ဆို Gentalmen Agreement ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ လူထုေခါင္းေဆာင္နဲ႔ ၎နဲ႔အၾကားသေဘာတူခ်က္ရွိပုံကို အထက္ပါသတင္းရင္းျမစ္တြင္ ေျပာဆိုခဲ႔ပါတယ္။ သူရဦးေရႊမန္းဟာဆိုရင္ ႏို၀င္ဘာလတြင္က်င္းမယ္႔ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ၎ရဲ႕ေမြးရပ္ေျမျဖစ္တဲ႔ ျဖဴးမဲဆႏၵနယ္မွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္ၿပီးလက္ရွိအခ်ိန္မွာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ႕ခိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီဥကၠဌအျဖစ္ တာ၀န္ယူထားရသူျဖစ္ပါတယ္။ ေရႊႏြယ္ရုိး (Myanmar Muslim Media) ဓာတ္ပံု-Wikipedia  

  ဓာတ္ပံု-Wikipedia
 • လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေရြးခံပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိရန္ေတာင္းဆို

  ေခတ္အဆက္ဆက္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိခဲ႔သည့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ထိုအခြင့္အေရးမ်ားရရွိရန္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ လူ႔ အခြင့္အေရးပါတီ(DHRP) က အစိုးရကို ဇူလိုင္လ ၂၃ရက္က တင္ျပေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ၁၉၃၆-၃၇ ခုႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွ စ၍ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအထိ အဆင့္ဆင့္ေရြးေကာက္ပြဲ အားလုံးတြင္ အေရြးခံပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားကို အဆက္မျပတ္ရရွိခဲ႔ၾကေၾကာင္း DHRPက အစိုးရကို တင္ျပေတာင္းဆိုထားသည့္စာလႊာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ ထို႔ျပင္ ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကို ျငင္းပယ္ယူမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ၁၉၈၉-၁၉၉၀ ခုႏွစ္ကတည္းက အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသားရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးေလွ်ာက္လႊာ ပုံစံႏိုင္(၂)ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားခဲ႔ေသာ္လည္း လ.၀.က ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ထုတ္ေပးရန္ တာ၀န္ပ်က္ကြက္ခဲ႔ေၾကာင္း လည္း ေဖာ္ျပသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွစ၍ ၂၀၁၂ခုႏွစ္အထိ န.စ.က နယ္ေျမအတြင္းရိွ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားကို တစ္ႏွစ္လွ်င္အနည္းဆုံးတစ္ႀကိမ္ ဆြဲ၊တင္၊စစ္(Verification) စိစစ္၊စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ကာ အမ်ဳိးသားမွတ္ပုံတင္ကဒ္မ်ားကို ၿခိမ္းေျခာက္သိမ္းယူၿပီး ယာယီသက္ေသခံကဒ္မ်ားကို အတင္းအဓမၼကိုင္ေဆာင္ေစခဲ႔ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားကဒ္ေလွ်ာက္ထားခြင့္၊ စိစစ္ခံယူခြင့္ရရွိေရးႏွင့္ရုိဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးအျဖစ္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း လည္းေဖာ္ျပသည္။ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားအေနျဖင့္ ဆႏၵမဲေပးႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မ်ားကို အျမန္ဆုံးထုတ္ေပးရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စည္းရုံးေရးတေလ်ွာက္ လိုအပ္ေသာ လုံျခဳံေရးအစီအမံမ်ား ေပးရန္ႏွင့္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ားဆုံးရႈံးေနသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးပါရန္ တင္ျပေတာင္းဆိုထားပါသည္။ ဆူးနီ

  လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရုိဟင္ဂ်ာမ်ား အေရြးခံပိုင္ခြင့္ ႏွင့္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိရန္ေတာင္းဆို
 • လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိင္ငံေရးကိုု ပိုုအားသန္လိုု႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဟုု ကိုုျမေအးေျပာ

  လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိင္ငံေရးကိုု ပိုုမိုုအားသန္တဲ့အတြက္ ၂၀၁၅ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကိုု ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာမဟုုတ္ေတာ့ဘူးလိုု႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုျမေအးက ေျပာၾကားလုိက္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တိုင္းရင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ေယာက္လဲျဖစ္တယ္ေလ၊ ကၽြန္ေတာ္ရဲ့လုပ္ငန္းသဘာဝကိုကPeace Process နဲ႔သြားရတဲ့အခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ကလႊတ္ေတာင္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးကို ပိုၿပီးအားသန္ပါတယ္။ အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ့္အေနနဲ႔က လႊတ္ေတာ္အတြင္းႏိုင္ငံေရးထက္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးက ကၽြန္ေတာ့္လိုင္းလဲျဖစ္တယ္ ကၽြန္ေတာ္အားသန္တဲ့လိုင္းလဲျဖစ္တယ္။ အဲ့ခါက်ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လိုင္းမွာဆက္ရွိမွာပါ အဲ့တာေၾကာင့္ပါ။ တျခားဘာအေၾကာင္းမွမ႐ွိပါဘူး။ မ၀င္ရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းက။ မတူကြဲဲဲျပားျခင္းႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပါတီဥကၠဌ ဦးေနမ်ိဳးေ၀ဦးေဆာင္တဲ့ ဘာသာေရး အမ်ိဳးသားေရးအစြန္းေရာက္ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြက ကိုုျမေအးရဲ႕ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္မ၀င္ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္ကိုု သက္ေရာက္မႈ႐ွိမ႐ွိ Myanmar Muslim Media ကေမးျမန္းရာမွာ ကိုုျမေအးက အခုုလိုုေျပာပါတယ္။ ဟားဟား ဟားဟား…ကၽြန္ေတာ္ေျပာျပမယ္ဗ် ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿခိမ္းေျခာက္တိုင္းေၾကာက္ရမယ္ဆို ႏိုင္ငံေရးမလုပ္ဘူး။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ အမည္စာရင္းတင္သြင္းရမယ့္ေနာက္ဆံုုးရက္ဟာ ၾသဂုုတ္လ ၈ ရက္ေန႔ျဖစ္တာေၾကာင့္ လတ္တေလာအေနနဲ႔ကေတာ့ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္သူေတြနဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ တစ္စံုုတစ္ရာမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာဆုုိလုုိျခင္းမ႐ွိေသးဘူးလိုု႔လည္း ကိုုျမေအးကေျပာပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွမေျပာခ်င္ေသးဘူး ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္စာရင္းတင္းသြင္းမႈေတြ အမည္စာရင္းထြက္လာဖို႔အတြက္ မၿပီးေသးဘူးေလ၊ အဲ့တာေၾကာင့္မို႔လို ဘာမွမေျပာခ်င္ေသးပါဘူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ အခုက ရွစ္ရက္ေန႔ေနာက္ဆံုးဆိုေတာ့ေလ အခုကၾကံ႕ခိုင္ေရးနဲ႔ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီက လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ထြက္လာၿပီဗ်ာ။ ဒီေန႔ဆိုရင္ NLD ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း ထြက္လာၿပီဗ်ာ။ ေနာက္ထပ္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ေတြဘာေတြထြက္လာမယ္ တစ္ျခားတိုင္းေဒသႀကီးေတြ ျပည္နယ္ေတြ ထြက္လာတဲ့စာရင္းေတြအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့မွပဲ ေျပာပါမယ္ခင္ဗ်။ အခုေတာ့မရွိပါဘူး။ ထင္႐ွားတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ နိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုျမေအးအေနနဲ႔ NLD ပါတီကိုု ကိုုယ္စားျပဳၿပီး မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ကေန ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မွာျဖစ္တယ္လုုိ႔ မၾကာေသးမီကာလအတြင္းက သတင္းေတြထြက္ေပၚခဲ့ေပမယ့္ လက္႐ွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ဒီသတင္းေတြမဟုုတ္မွန္ေၾကာင္း ကာယကံ႐ွင္ကိုုယ္တုုိင္က အထက္ပါအတုုိင္း အတည္ျပဳေျပာၾကားလုုိက္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဟိန္းေအာင္၊ဆူးနီ အသံဖိုင္နားေထာင္ရန္  လင္ခ္

  လႊတ္ေတာ္ျပင္ပနိင္ငံေရးကိုု ပိုုအားသန္လိုု႔ ေရြးေကာက္ပြဲမ၀င္ဟုု ကိုုျမေအးေျပာ
 • ကမန္တိုင္းရင္းသား ၇၀၀၀ ကို ေရြးေကာက္ပြဲအမွီ မွတ္ပုံတင္ေပးမည္ဟု ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ယုံၾကည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္

  ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ လက္၀ယ္မရွိေသးသည္ ့ကမန္တိုင္းရင္းသား ၇၀၀၀ ခန္႔ကို ေရြးေကာက္ပြဲအမွီ အစိုးရဘက္မွ ႏိုင္ငံသားကဒ္မ်ားထုတ္ေပးလိမ္႔မည္ဟု ယုံၾကည္သည့္အတြက္ ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီအေနျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာလတြင္က်င္းပမည့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ဆုုံးျဖတ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္လႈိင္၀င္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ “ရမ္းျဗဲတို႔ေက်ာက္ျဖဴတို႔သံတြဲတို႔မွာ စိစစ္ၿပီးထားတဲ႔ ဟာေတြရွိတယ္။ အဖြဲ႔ေတြက လက္မွတ္မစုံေသးတဲ႔ အေနအထားမွာ ထုတ္ေပးတဲ႔ အေနအထားေတာ႔မရွိေသးဘူး။ မၾကာခင္မွာေတာ႔ရလာဖို႔ မ်ားတယ္။ ေရြးေကာက္ပြဲအမွီေပါ႔ ေရွ႕လထဲမွာေတာ႔ ရလာဖို႔ မ်ားတယ္ ” ဟု ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္လႈိင္၀င္းက Myanmar Muslim Media သို႔ေျပာသည္။ ယခင္က ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားကို မွတ္ပုံတင္လုပ္ေပးရန္ ပါတီအေနျဖင့္ေတာင္းဆိုခဲ႔ေသာ္လည္း အစိုးရပိုင္းက လက္မခံဘဲရွိခဲ႔ၿပီး ယခုအေျခအေနတြင္ လက္ခံလာေၾကာင္း၊ မွတ္ပုံတင္ေလွ်ာက္ထားဆဲ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ားလည္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္မဲစာရင္းတြင္ ပါ၀င္လာေသာေၾကာင့္ ကမန္အမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီက ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္လႈိင္၀င္းက ဆိုသည္။ ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္ ရရွိရန္ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္းေရႀကီးမႈမ်ား(ရာသီဥတု)ေၾကာင့္ ေႏွာင့္ေႏွးက်န္႔ၾကာမႈမ်ားရွိခဲ႔ၿပီး ကမန္တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ လ.၀.က ရုံးသို႔ ယေန႔ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ေရာက္မည္ဟု သိရသည္။ သက္ဆိုင္ရာ လ.၀.က ရုံးသို႔ ၎အခ်က္အလက္မ်ားေရာက္ရွိလွ်င္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရခိုင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ လ.၀.က ဦးစီးမႈး ဦးခင္စိုး တို႔ကို ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီက တရား၀င္တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ဦးတင္လႈိင္၀င္းကဆိုသည္။ ကမန္တုုိင္းရင္းသား ၇၀၀၀ ေက်ာ္နိင္ငံသားမွတ္ပံုုတင္ မရ႐ွိပါက မိမိတိုု႔ ပါတီအတြက္ မဲအရနည္းမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ျပန္လည္စဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဇူလိုုင္လ ၂ ရက္ေန႔က Myanmar Muslim Media သိုု႔ ဦးတင္လိႈင္၀င္းက ေျဖၾကားခဲ့ဖူးသည္။ ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီသည္ သံတြဲ၊စစ္ေတြ ႏွင့္ ရန္ကုန္မဂၤလာေတာင္ညြန္႔ၿမိဳ႔နယ္တြင္း ၄ ေနရာ စုစုေပါင္း မဲဆႏၵနယ္ ၆ ခုမွ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ဆူးနီ

  ကမန္တိုင္းရင္းသား ၇၀၀၀ ကို ေရြးေကာက္ပြဲအမွီ မွတ္ပုံတင္ေပးမည္ဟု ကမန္အမ်ဳိးသားတိုးတက္ေရးပါတီ ယုံၾကည္ၿပီး ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္
 • ျမန္မာမြတ္စလင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးကိုကိုလတ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

  အဓိကလုပ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကိုယ္တို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္စီးပြားေရးအေနနဲ႔လုပ္တာကေတာ့ ေလးႀကိမ္ရွိသြားၿပီေပါ့ေလ လုပ္ရတဲ့ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲဆိုရင္ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းကေန အေထာက္အကူျဖစ္ေအာင္ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔လုပ္တာေပါ့။ ဘာေၾကာင့္ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးကို တစ္ဖက္တစ္လွမ္းကေနလုပ္လို႔ဆိုရင္ လြန္ခဲ့တဲ့ ေလးႏွစ္ ႏွစ္ေထာင့္ဆယ့္ႏွစ္ခုႏွစ္မတိုင္ခင္မွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနအထားမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအေပၚမွာ အထင္မွားမႈေတြ အျမင္မွားမႈေတြ က်မ္းျမတ္ကုရ္အာန္အေပၚမွာလည္း အထင္မွားမႈေတြ အျမင္မွားမႈေတြျဖစ္ခဲ့တယ္။ အဲ့ဒီအခ်ိန္ကေနစၿပီးေတာ့ အကိုတို႔ကေတာ့ ဟုတ္ၿပီ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ ေရာေရာေထြးေထြးေနမႈမရွိဘူး အျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ အတူသြားလာေနက်မႈမရွိဘူး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေလာက္မွာပဲရွိတယ္ တစ္ျခားနယ္ဘက္ၿမိဳ႕ေတြမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ တစ္သီးတစ္ျခားေနတယ္လို႔ ၾကားသိရတယ္။ အဲ့လိုၾကားသိရတဲ့အခ်ိန္မွာ အကိုတို႔ကေတာ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မွမဟုတ္ဘူး လူသားရယ္လို႔ျဖစ္လာရင္ အကုန္လံုးက ညီညီညႊတ္ညႊတ္ေနရမယ္ အကုန္လံုးက လူသားဆိုတာအားလံုးကအတူတူပဲဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ ခံယူတယ္။ အဲ့လိုခံယူလို႔လဲ ဘာသာေပါင္းစံု အကိုတို႔အီးဒ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လာတယ္ အီးဒ္တိုင္းမွာေပါ့ ဘာသာေပါင္းစံုနဲ႔ အကိုတို႔ အီးဒ္မိတ္ဆံုစားပြဲေလးလုပ္ၿပီးေတာ့ ဘာသာမတူေသာ္လည္း လူသားေတြအားလံုးက ညီကိုေမာင္ႏွမေတြပဲဆိုတဲ့ပံုစံမ်ိဳးနဲ႔ တစ္ေနရာထဲမွာထားၿပီး တစ္ေနရာထဲမွာအခုလို အီးဒ္မိတ္ဆံုစားပြဲ Dinner ကိုက်င္းပရျခင္းျဖစ္တယ္ေပါ့။ အဲ့လို က်င္းပရတဲ့အခါမွာ အကိုတို႔အခုေလာလာဆယ္ရွိေနတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုကလူေတြတက္ေရာက္လာတယ္ေပါ့ သံတမန္ေတြ၊ ဘာသာေရးအဖြဲ႕အစည္းေတြ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြ၊ ခရစ္စယာန္ေတြ၊ ဟိႏၷဴေတြ၊ ဗုဒၶဘာသာေတြ အမ်ားႀကီးလာက်တယ္။ အားလံုးက ဘာသာအယူအဆ အသီးသီးနဲ႔တက္လာတယ္ ဒါေပမဲ့အားလံုးက လူသားေတြပဲ တစ္ေန႔တခ်ိန္မွာ တက္ေရာက္လာတဲ့လူေတြအားလံုးကေပ်ာက္ကြယ္သြားမွာပဲ အားလံုးခံယူထားတဲ့ဘာသာတရားကေတာ့ ေပ်ာ္ကြယ္သြားမွာမဟုတ္ဘူး ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ခဏတာေလးမွာ လူသားေတြအားလံုးဟာ ညီညီညႊတ္ညြတ္နဲ႔ ဒီေနရာေလးမွာ စားက်ေသာက္က်ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ေနထိုင္အားမ်ိဴးျဖင့္ ဘာသာေပါင္းစံုခ်စ္ၾကည္ညီညႊတ္ေရးကို ေရွးရႈတဲ့အေနနဲ႔ ဒီလိုညစာစားပြဲမ်ိဳးကိုက်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေပးခ်င္တဲ့ မက္ေဆ့ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြဟာ အျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ေရာ အျခားလူမ်ိဳးနဲ႔ေရာ မည္သူနဲ႔မဆို အတူတူေနႏိုင္တယ္ အတူတူစားႏိုင္တယ္ အတူတူအလုပ္လုပ္ႏိုင္တယ္ အတူတူသြားႏိုင္တယ္ အတူတူလာႏိုင္တယ္ေပါ့ အားလံုးက ညီရင္းအကိုေမာင္ႏွမပါပဲ အားလံုးကလူသားေတြပါပဲ ဘာသာမတူေပမဲ့လည္း ခြဲျခားတာမ်ိဳးအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မွာမရွိပါဘူး လူသားတိုင္းလူသားတုိင္းကို အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တိုင္းက ညီကိုေမာင္ႏွမေတြပဲလို႔သတ္မွတ္တဲ့ဥစၥာလည္းေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေျပာရရင္ ကၽြန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုးက လူသားေတြပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘယ္ေလာက္ပဲ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနပါေစ ဘယ္ဘာသာကိုပဲယံုၾကည္ကိုးကြယ္ေနပါေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကတစ္ေန႔ ေပ်ာက္ကြယ္သြားက်မွာပါ ဒါေပမဲ့ ဘာသာတရားေတြကေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွေပ်ာက္ကြယ္မသြားဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာၾကား  လိုပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

  ျမန္မာမြတ္စလင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ဦးကိုကိုလတ္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး
 • ျမန္မာမြတ္စလင္မ္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား က်င္းပတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုုခ်စ္ၾကည္ေရး အီးဒ္မိတ္ဆံုု ညစာစားပြဲ

  ျမန္မာမြတ္စလင္မ္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ားက က်င္းပတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုုခ်စ္ၾကည္ေရး အီးဒ္မိတ္ဆံုု ညစာစားပြဲကိုု ဇူလိုုင္လ ၂၅ ရက္ေန႔က The Strand ဟိုုတယ္မွာက်င္းပခဲ့ၿပီး အခမ္းအနားကိုု ဘာသာေရး၊ နိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊သံတမန္ေရး စတဲ့ နယ္ပယ္အသီးသီးကထင္ရွားတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဓာတ္ပံုု ၊ ေအာင္ေအာင္(Myanmar Muslim Media CJ)

  ျမန္မာမြတ္စလင္မ္စီးပြားေရးလုုပ္ငန္း႐ွင္မ်ား က်င္းပတဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုုခ်စ္ၾကည္ေရး အီးဒ္မိတ္ဆံုု ညစာစားပြဲ
 • မ.မ.လဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ေသြးလွဴရွင္ဦးေရ က်ဆင္းမွဳ စံခ်ိန္တင္

    ျမန္မာႏိုင္ငံလုံးဆိုင္ရာ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး)အဖြဲ႔ မ.မ.လဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲမွာ ယခင္ေသြးလွဴဒါန္းပြဲမ်ားထက္ ေသြးလွဴရွင္ဦးေရအနည္းဆံုးျဖစ္ခဲ့ဲဲၿပီး မ.မ.လကိုယ္စားျပဳ ဘာသာေပါင္းစုံပါ၀င္တဲ႔ ေသြးလွဴရွင္ ၁၀၃ ဦးသာရွိခဲ့ပါတယ္။ “ၿပီးခဲ႔တဲ႔ ရမ္မဒြန္မ္မွာ ဥပုသ္ေဆာက္တည္တာရယ္၊ေျခာက္လုံးရုိဇာ ဥပုသ္ကို ေဆာက္တည္တာနဲ႔ တခ်ိဳ႔က ကိုယ္႔ကိုကိုယ္ ယုံၾကည္မႈမရွိတာရယ္ အဲ႔ဒါေၾကာင့္ နည္းတယ္လို႔   အန္တီယူဆပါတယ္။….ေသြးလွဴျခင္းဟာ မြန္ျမတ္တယ္။ ကိုယ္႔အက်ဳိးကိုလည္း သက္ေရာက္သလို အမ်ားအက်ဳိးကိုလည္း သက္ေရာက္တယ္လို႔ေျပာရင္းနဲ႔ အားလုံးကို အားလုံးကို ေသြးလွဴဖို႔ ဖိတ္ေခၚပါတယ္” လို႔ ကိုယ္တိုင္ေသြးလွဴဒါန္းခဲ႔တဲ႔ မ.မ.လ အဖြဲ႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသမီးေရးရာမႈး ေဒၚစန္းစန္းေအးက Myanmar Muslim Media ကိုေျပာပါတယ္။ မ.မ.လရဲ႕ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲဆိုတာဟာ ဘာသာေပါင္းစုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ပူးေပါင္းပါ၀င္ လွဴဒါန္းတဲ႔ေသြးနဲ႔ ေသြးပစၥည္းမ်ားကို လူမ်ဳိးဘာသာအမ်ဳိးမ်ဳိးသို႔ ေပးသြင္းေစၿပီး ဘာသာေပါင္းစုံခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေစတဲ႔ လူသား၀ါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတာျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရပါတယ္။ “မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္က လူမ်ဳိးမေရြးဘာသာမေရြးေပါ႔ေနာ္။ အခုအႀကိမ္ဆိုရင္ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ရွိၿပီ။ ေနာက္လည္း ဒီ႔ထက္ပိုၿပီးလူဦးေရမ်ားမ်ားနဲ႔ လွဴဒါန္းဖို႔ ကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။တခ်ဳိ႕ၿမိဳ႕နယ္မွာရွိတဲ႔ ဥကၠဌ အတြင္းေရးမႈးေတြဆိုရင္လည္း ႀကိဳးႀကိဳးစားစားနဲ႔ ေသြးလွဴဒါန္းမယ္႔ လူေတြကို ရွာပါတယ္။ ေနာက္ေနာင္ကို လည္း ဒီ႔ထက္ပိုၿပီးပါ၀င္ဖို႔ အတြက္ကို ကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္” ဟု မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ေသြးလွဴဒါန္းေရးတာ၀န္ခံ ဦးေမာင္ေမာင္က Myanmar Muslim Media ကိုေျပာပါတယ္။ မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္က လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးအတြက္ ေသြးဒါနအျဖစ္ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီး အမ်ိဳးသားေသြးဌာနမွာ အျဖစ္ ၄လ တစ္ႀကိမ္ ပုံမွန္ေသြးလွဴဒါန္းခဲ႔ၿပီး ယခု ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္ ေသြးလွဴဒါန္းပြဲအထိ မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔အတူ ပူးေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းခဲ႔တဲ႔ ေသြးလွဴရွင္ေပါင္း ၃၉၆၂ ဦးရွိေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မ.မ.လ ဌာနခ်ဳပ္နဲ႔အတူ စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲတြင္ ပူးေပါင္းလွဴဒါန္းလိုတဲ႔ ေသြးလွဴရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ၀၁-၂၄၁၂၁၂ နဲ႔ ၀၉-၉၇၄၀၅၀၈၀၀ ဖုန္းနံပါတ္မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီးပူးေပါင္းပါ၀င္ႏိုင္ပါတယ္။ ေမဦး Myanmar Muslim Media ဓာတ္ပံု ၊ ေအာင္ေအာင္၊ေမဦး  

  မ.မ.လဌာနခ်ဳပ္ရဲ႕ ၁၈ ႀကိမ္ေျမာက္စုေပါင္းေသြးလွဴဒါန္းပြဲ ေသြးလွဴရွင္ဦးေရ က်ဆင္းမွဳ စံခ်ိန္တင္
 • ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ပညာေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီက ဘာသာမေ႐ြးအတြက္ အခမဲ႔ မ်က္စိကုုသေရး၀န္ေဆာင္မႈစတင္

    ပဲခူးၿမိဳ႕ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ပညာေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီက မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ ၅ ဦးကို ပဲခူးေဆးရုံႀကီးတြင္ စမ္းသပ္ေပးခဲ႔ၿပီး ခြဲစိတ္ ရန္လိုအပ္သူ ႏွစ္ဦးကို ဇူလိုင္လ၂၂ ရက္က ပြဲဦးထြက္အေနနဲ႔ ခြဲစိတ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ “လာစာရင္းေပးမယ္႔ လူေတြအားလုံးကို ခြဲေပးမွာ။ အပတ္တိုင္း အပတ္တိုင္းမွာ တနလၤာေန႔ က်ရင္ျပေပးမယ္။ ခြဲဖို႔လိုရင္ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ခြဲေပးမယ္”လိုု႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ပညာေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က Myanmar Muslim Media ကိုေျပာပါတယ္။ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားကို ကုသေပးမယ္႔ အခ်္ိန္ကာလ သတ္မွတ္ခ်က္မထားေသးဘဲ လာေရာက္အကူအညီေတာင္းတဲ႔  မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္ လူမ်ဳိးဘာသာမေရြးကို ကူညီေပးေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္က ဆက္လက္ေျပာၾကားပါတယ္။ “အေဒၚ႔ေယာက်ာ္းကုိ ဒီလိုခြဲစိတ္ေပးတဲ႔အတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔။ သူ႔မ်က္စိျပန္ျမင္ရတဲ႔ အတြက္၀မ္းသာပါတယ္လို႔” ဟု မ်က္စိ အတြင္းတိမ္ျဖစ္လို႔ ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူခဲ႔တဲ႔ ဗုုဒၶဘာသာ၀င္ ဦးစိုးႏိုင္ ရဲ႕ဇနီးျဖစ္သူေဒၚခင္ေအးမိ ေျပာပါတယ္။ မ်က္မွန္တပ္ရန္လိုအပ္သူ တစ္ဦးကိုလည္း ေကာ္မတီမွ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ႔ၿပီး ႏွစ္ဦးမွာ မ်က္လုံးတိမ္ကိုျခစ္ရမယ္လိုု႔ ေကာ္မတီ  ဥကၠဌက ေျပာပါတယ္။ မ်က္စိေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္အစဥ္ကူညီေပးႏိုင္ဖိုု႔္ေကာ္မတီအေနနဲ႔ ႀကိဳးစားေနေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းေအာင္ေက်ာ္ကေျပာပါတယ္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ပညာေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီ မွာ ပညာေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ လူမ်ဳိးဘာသာမခြဲျခားဘဲ အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အဖြဲ႕တစ္ခုုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ေမဦး Myanmar Muslim Media ဓါတ္ပံုမူရင္း – Tun Aung Kyaw ဖဘ စာမ်က္ႏွာမွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

  ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ပညာေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မတီက ဘာသာမေ႐ြးအတြက္ အခမဲ႔ မ်က္စိကုုသေရး၀န္ေဆာင္မႈစတင္
 • NLD မွာ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ရပ္တည္ေပးမယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေနတဲ့အတြက္ ယံုုယံုုၾကည္ၾကည္ေထာက္ခံေပးပါလိုု႔ေျပာလိုုက္တဲ့ ကုုိစည္သူေမာင္

  ((အမ်ိဳးသားဒီမိုုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ မွာ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ရပ္တည္ေပးမယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိတဲ့အတြက္ NLD ပါတီကိုု ယံုုယံုုၾကည္ၾကည္ေထာက္ခံေပးၾကဖိုု႔နဲ႔ အစြန္းေရာက္ဘာသာေရးလႈပ္႐ွားမႈေတြဟာ စစ္အာဏာ႐ွင္စနစ္ေလာက္မဆိုုး႐ြားတဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ ေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုုိ႔ ေနာက္တြန္႔ေနစရာမလိုုေၾကာင္းကိုု NLD ရဲ႕ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ကိုုယ္စားလွယ္အျဖစ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖုုိ႔ ေလွ်ာက္လႊာတင္ထားတဲ့ ကိုုစည္သူေမာင္က ေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ကိုုယ္စားျပဳ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အေ႐ြးခံဖုုိ႔ ေလွ်ာက္ထားျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒီ့ၿမိဳ႕နယ္မွာ ကိုုယ္စားျပဳယွဥ္ၿပိဳင္ရဖုုိ႔ကေတာ့ မိခင္ပါတီရဲ႕ ဆံုုးျဖတ္ခ်က္လိုုေသးတာျဖစ္လိုု႔ မေသခ်ာေသးဘူးလိုု႔လည္း ကိုုစည္သူေမာင္က Myanmar Muslim Media ကိုုေျပာပါတယ္။)) ကၽြန္ေတာ္က ဒီၿပီးခဲ႔တဲ႔ ဧၿပီလကေပါ႔ ဧၿပီလ သၾကၤန္မတိုုင္ခင္ကတည္းက အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီပါတီရဲ႕ ပါတီအဖြဲ၀င္အျဖစ္ေလွ်ာက္ထားခဲ႔တာပါ။ အဲဒီကာလကတည္းက ကၽြန္ေတာ္ေၾကညာခဲ႔တာ တစ္ခုရွိတယ္ သတင္းမီဒီယာေတြမွာလည္း ဘာလဲဆိုေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္ ဟိုပါတီကေနၿပီးေတာ႔ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္တာ၀န္ေပးလာရင္ ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္ယူရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတာင္းေနတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲမွာ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံမွာ ဦးေဆာင္ႏိုင္တဲ႔ပါတီအျဖစ္အေကာင္းဆုံးျဖစ္လို႔ ပါတီ၀င္အျဖစ္ေလ်ွာက္ထားခဲ႔တယ္ဆိုတာကိုလည္း အဲ႔ဒီကာလတုံးက ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေျဖၾကားခဲ႔တာရွိပါတယ္။ အခုက ႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲနီးလာၿပီျဖစ္တဲ႔အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏို၀င္ဘာလ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီ အမ်ိဴးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေပါ႔ေနာ္ ပါတီကို အခုဆိုရင္ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ေတြေရာ အတတ္ပညာရွင္အသိပညာရွင္ အမ်ားႀကီး၀င္ေရာက္ေလွ်ာက္ထားတာေတြ႔ရတယ္။ ေတြ႔ရတဲ႔အျပင္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ စီနီယာ ေက်ာင္းသားမ်ဳိးဆက္ႀကီးေတြလည္းကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ေလွ်ာက္ထားတာကို ေတြ႔ရတယ္။ ကၽြန္ေတာ္႔အေနနဲ႔ကေတာ႔ ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႔နယ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလွွ်ာက္တာကို တင္ခဲ့ၿပီးသြားပါၿပီ။ အဲဒီ႔အခါမွာေပါ႔ ဗဟိုေကာ္မတီကေနၿပီးေတာ႔ ကၽြန္ေတာ္႔ကို ေရြးခ်ယ္တာ၀န္ေပးပါမယ္။ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ဖို႔ အသင္႔ပါ။ အဲ႔မွာ ကၽြန္ေတာ္႔ကို တျခားေနရာကို တာ၀န္ခ်ေပးၿပီးေသာ္လည္းေကာင္း သို႔မဟုတ္ ကၽြန္ေတာ္တာ၀န္အေပးမခံရလို႔ရွိရင္လည္း ကၽြန္ေတာ္ေရာက္ေနတဲ႔ေနရာကေနပဲ ကၽြန္ေတာ္ပါတီေအာင္ႏိုင္ေရးကို ဆထက္တပိုး လုပ္သြားမယ္လို႔ ျပင္ထားပါတယ္။ ((ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵျဖစ္တဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုုအျခခံဥပေဒျပင္ဆင္နိင္ေရး၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ျဖစ္ေပၚလာေရး၊ ပိုုမိုုၿပီး ဒီမိုုကေရစီနည္းက်တဲ့ အစိုုးရျဖစ္လာေစေရးစတဲ့အခ်က္ေတြကိုု ရရွိေအာင္ လႊတ္ေတာ္တြင္းနိင္ငံေရးနည္းလမ္းနဲ႔ျပင္ဆင္နိင္မယ္လုုိ႔ ယံုုၾကည္တဲ့အတြက္ အခုုလိုုေ႐ြးေကာက္ပြဲ၀င္ဖုုိ႔ဆံုုးျဖတ္တာလုုိ႔လည္း ကိုုစည္သူေမာင္ကေျပာပါတယ္။)) ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ အက်ဥ္းေထာင္ထဲက လြတ္ေျမာက္ၿပီးကာစ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးရဲ႕ အေျခအေနအားလုံးကို ကၽြန္ေတာ္တို႔က လႊမ္းျခဳံႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို နားလည္ေအာင္ႀကိဳးစားေနရတဲ႔အခ်ိန္ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔တိုင္းျပည္ဟာ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးလမ္းေၾကာင္းအေပၚကိုေရာက္ၿပီလား မေရာက္ေသးဘူးလားဆိုတာ အဲ႔ဒီ႔အခ်ိန္က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ကို ေတာ္ေတာ္ ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ ေရာေထြးေနရတဲ့အခ်ိန္ပါ။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျပန္ၾကည္႔မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ဒီမုိကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ကာလတစ္ခုကို လုံး၀မေရာက္ေသးပါဘူး။ Liberalize လို႔ေခၚတဲ႔ ႏိုင္ငံေရးအရေျဖေလွ်ာ႔မႈတစ္ခုကိုပဲ ေတြ႔ေနရေသးတယ္။ အဲဒီ႔လို ကၽြန္ေတာ္တို႔ျပည္သူအားလုံး လိုလားေတာင္႔တေနတဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ေရး ဒါေတြကလည္းျဖစ္မလာဘူး။ ၄၃၆ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္မလာဘူး။ ၅၉(စ) ျပင္ဆင္ေရးျဖစ္မလာဘူး။ အဲ႔ဒီ႔အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလုံးဟာ […]

  NLD မွာ လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားဘဲ ရပ္တည္ေပးမယ့္ေခါင္းေဆာင္ေတြ အမ်ားႀကီး႐ွိေနတဲ့အတြက္ ယံုုယံုုၾကည္ၾကည္ေထာက္ခံေပးပါလိုု႔ေျပာလိုုက္တဲ့ ကုုိစည္သူေမာင္
 • အာဇာနည္ေန႔အေပၚျမန္မာမြတ္စလင္မ္တိုု႔ရဲ႕အျမင္ (႐ုုပ္သံအင္တာဗ်ဳး)

ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

က်ဴလီယာမြတ္စလင္ သာသနာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးေသာ ပညာဒါနအခမဲ့ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္

က်ဴလီယာမြတ္စလင္ သာသနာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးေသာ ပညာဒါနအခမဲ့ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္

ဇူလိုင္လ ၂၈၊ ၂၀၁၅၊ ည ၈:၅၄ နာရီ

က်ဴလီယာမြတ္စလင္ သာသနာ့ရန္ပံုေငြအဖြဲ႔မွ ႀကီးမွဴးကာ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြးအတြက္ ပညာဒါနအခမဲ့အျဖစ္ ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာသင္တန္းႏွင့္ စက္ခ်ဴပ္သင္တန္းတို႔ကို ၁၂ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ရက္ေန႔တြင္ သင္တန္းစတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သျဖင့္...

ကမ႓ာ႔ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာအုိမာ

တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာအုိမာ ကြယ္လြန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အာဖဂန္အစုိးရ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား

ဇူလိုင္လ ၃၀၊ ၂၀၁၅၊ ည ၉:၅၆ နာရီ

  အထင္ကရ တာလီဘန္ေခါင္းေဆာင္ မူလာအိုမာ ေသဆုံးခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စုံစမ္းေရးအစီရင္ခံစာအရ သိရွိရသည္ဟု အာဖဂန္နစၥတန္အစိုးရက ယေန႔ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ ဇူလုိင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ အာဖဂန္သမၼတအရွ္ရပ္ဖ္ဂါနီ၏...

အျခား သတင္းမ်ား

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးသလား

ဘယ္သူေသေသ ငေတမာရင္ ၿပီးသလား

  ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းမ်ား၌ နာေရးသတင္းမ်ားကို ေတြ႔ရသည္။ ျမန္မာျပည္က အာဏာရ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ ဦးေအာင္ေသာင္း ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ကမာၻေက်ာ္အဆိုေတာ္ ကြယ္လြန္သူ ဝွစ္တနီဟူစတန္၏...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေျပာၿပီ

သမၼတဦးသိန္းစိန္ ဒုတိယသက္တမ္း ထမ္းေဆာင္ဖို႔ ေျပာၿပီ

  ျမန္မာသမၼတ ဦးသိန္းစိန္က ဇူလိုင္ ၂၉ရက္ေန႔မွာ Nikkei Asian Review နဲ႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီးေတာ့ လက္ရွိသမၼတသက္တမ္းၿပီးရင္ ႏိုင္ငံေရးကေန အနားယူမယ္ဆိုတဲ့ သူ႔ရဲ႕ကနဦးစဥ္းစားခ်က္ေတြ ေျပာင္းလဲသြားၿပီလို႔ ေျပာခဲ့ပါတယ္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္က သူဟာ သမၼတအျဖစ္ ဒုတိယသက္တမ္းထမ္းေဆာင္ဖို႔...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အင္းစိ္န္အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္

လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အင္းစိ္န္အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္

Bi မြန္းတည့္ေနသတင္းဂ်ာနယ္မွ အယ္ဒီတာအဖြဲ႔၊ ၊မိေက်ာင္းကန္သပိတ္ေခါင္းေဆာင္ဦးစိန္သန္း တို႔ အပါအဝင္ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ျဖင့္ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အက်ဥ္းသားမ်ားကို အင္းစိ္န္အက်ဥ္းေထာင္ေရွ႕တြင္ ေတြ႔ရစဥ္ ဓာတ္ပံု- ေက်ာ္ဇင္သန္း Ref-7Day News Journal  

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
အစၥလာမ့္ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လိုေသာ္ စာအုပ္အညႊန္း

အစၥလာမ့္ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လိုေသာ္ စာအုပ္အညႊန္း

အစၥလာမ့္ရည္ညႊန္းစာၾကည့္တိုက္ ဖြင့္လိုေသာ္ (၀ါးခယ္မ ေမာင္မင္းႏိုင္) အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အာလင္မ္ေက်ာင္းမ်ား မတ္စဂ်ီဒ္မ်ား နဲ႕စာေပဝါသနာရွင္မ်ား ကိုယ္ပိုင္စာႀကည့္တိုက္ေတြအတြက္အေကာင္းဆုံး လက္စြဲစာအုပ္ *ေရွးေခတ္မြတ္စလင္တို႕သည္စာအုပ္စုေဆာင္းေရးနဲ႕ စာၾကည့္တိုက္တည္ေထာင္မႈကိုစိတ္ထက္သန္တယ္။...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
သိပၸံပညာရွင္ အိႏၵိယသမၼတေဟာာင္း ေဒါက္တာအဗၺဒုလ္ကလာမ္ အသွ်င့္အမိန္႕ခံယူသြားျပီ

သိပၸံပညာရွင္ အိႏၵိယသမၼတေဟာာင္း ေဒါက္တာအဗၺဒုလ္ကလာမ္ အသွ်င့္အမိန္႕ခံယူသြားျပီ

  အိႏၵိယ ႏိုင္ငံ ရဲ႕ ဧကဒႆ မေျမာက္ (၁၁ ဆက္ေျမာက္) သမၼတၾကီး အျဖစ္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္ကေန ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အထိ တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္ဦးျဖစ္သူ နဲ႕ Bharat Ratana (အိႏၵိယႏိုင္ငံ ၏ ရတနာတစ္ပါး) ဟု လူသိမ်ားသည့္ ဒံုးပ်ံ ႏွင့္ အဏုျမဴစြမ္းအင္နည္း ပညာ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›