• ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူေတြအတြက္ “တိတ္တိတ္ေနမလား ေထာင္ထဲသြားမလား” ဥပေဒ သက္ေရာက္

  ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ရွမ္းျပည္နယ္က ေစတနာ့၀န္ထမ္း ဆရာမႏွစ္ဦး Maran Lu Ra နဲ႔ Tangbau Hkwn Nan Tsin တို႔ကို အဓမၼက်င့္ၿပီး သတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရတာကို ကမၻာတစ္၀န္းလံုးက ရႈတ္ခ်ခဲ့ၾကပါတယ္။ တရားမွ်တမႈေတြရရွိဖို႔ ေထာက္ျပေတာင္းဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရက ဒီေတာင္းဆိုခ်က္ေတြကို ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးက ဦးေဆာင္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေတြ ျပဳလုပ္ၿပီးတံု႔ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းက ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ရပ္တည္ခဲ့ပါတယ္။ အေျဖက ရွင္းပါတယ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးေတြ ေျပာဆိုခ်က္ေတြရွိေပမယ့္ ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ခံရမႈထက္ ေက်ာ္လြန္ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ ၂၉ရက္ေန႔က ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ လူသတ္မႈေတြအတြက္သူတို႔ကို စြပ္စြဲတဲ့သူေတြကို တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္ထားတဲ့ မွတ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ သူတို႔ကိုေ၀ဖန္သူေတြကို ဖိႏွိပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သိသိသာသာ သတိေပးလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕တရား၀င္ျဖစ္ဖို႔ ယူဆခ်က္ေတြရဲ႕ ဗဟိုကို လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြက ထုတ္ေဖာ္ထားတဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ တိုက္ခိုက္လိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေၾကာင္းေၾကာင့္ ဘာကို လုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုသူတို႔ရွာေတြ႔တာထက္ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးပါတာျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ေထာက္ခံထားပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရး ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အေျခခံ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြနဲ႔ ဒီမိုကရက္တစ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ဆံုးရံႈးမႈေတြနဲ႔ႀကံဳခဲ့ရပါတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဟာ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔မိန္းကေလးေတြရဲ႕ဘ၀ကို ပိုၿပီးလံုၿခံဳမႈရရွိေအာင္ မစြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုေတြမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူေတြကိုလည္း လံုၿခံဳမႈရွိေအာင္သူတို႔မစြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ တပ္မေတာ္က်ဴးလြန္တဲ့ ရာဇ၀တ္မႈေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈရွာေဖြဖို႔ေတြဟာ အရမ္းကုိအႏၱရာယ္ရွိေနပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ေတြဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈေတြရွိလာဖို႔ကအဓိကေသာ့ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကအမ်ဳိးသမီးေရးရာ အဖြဲ႔အစည္းကလည္း ႏိုင္ငံတ၀န္းျဖစ္ပြားေနဆဲျဖစ္တဲ့လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြကိုျပသဖို႔ သက္ေသေတြဆက္လက္ေဖာ္ထုတ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ရဲ႕လက္ထဲမွာ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားမႈေတြမပါေသးပါဘူး။ ၂၀၁၁ ဇြန္လအေရးအခင္းတုန္းက ကခ်င္ျပည္နယ္မွာတင္အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ခံရမႈ ၇၀ေလာက္ထိရွိခဲ့ပါတယ္။ ကခ်င္ဆရာမေလးႏွစ္ေယာက္မုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခံရၿပီးေနာက္ဆက္တြဲ ျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ကိုအမ်ားႀကီးေျပာျပႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတ၀န္းမွာအလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူေတြရဲ႕ ဇာတ္လမ္းေတြကိုနားေထာင္ၿပီး ရွင္က်န္ရစ္သူေတြနဲ႔ ကြင္းဆင္းလုပ္သားေတြဟာ ေျပာထြက္ဖုိ႔ေၾကာက္ရြံရတာ တရား၀င္လုပ္ေဆာင္ခြင့္ရဖို႔ မတန္တဆ ေငြေၾကးကုန္က်ရတာန႔ဲ လံုၿခံဳေရးေတြရဲ႕ေစာ္ကားမႈေတြကိုခံခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြဟာႏိုင္ငံတြင္း အမ်ဳိးသမီးေတြရဲ႕အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးေတြကုိကာကြယ္ဖို႔ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းဟာႀကီးမားတဲ့အဟန္႔အတားနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူေတြက မွားယြင္းစြာလုပ္ေဆာင္မႈေတြကိုမီးေမာင္းထုိးျပဖို႔ အခြင့္အေရးထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာအဓိကအခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပဲ ေပးထားပါတယ္။ “တိတ္တိတ္ေနမလား ေထာင္ထဲသြားမလား” ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းရွမ္းျပည္နယ္ကအျဖစ္အပ်က္ေတြကို တပ္မေတာ္ရဲ႕တံု႔ျပန္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြဟာ အကန္႔အသတ္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀န္းကလူ႔အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြက ဒီၿခိမ္းေျခာက္မႈကုိ လ်စ္လ်ဴရႈထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ဳိးသမီးေတြနဲ႔ မိန္းကေလးေတြရဲ႕ တိုင္ၾကားမႈမရွိခဲ့တဲ့ေစာ္ကားမႈေတြေၾကာင့္ ဒီလိုေရငံုႏႈတ္ပိတ္မႈေတြကိုေသခ်ာေစခဲ့ပါတယ္။ အျပစ္က်ဴးလြန္သူေတြဟာ […]

  ျမန္မာႏိုင္ငံက လူ႔အခြင့္အေရး ကာကြယ္သူေတြအတြက္ “တိတ္တိတ္ေနမလား ေထာင္ထဲသြားမလား” ဥပေဒ သက္ေရာက္
 • တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား မဟာဂရုုဏာေတာ္ရွင္ဟုု သံုုးႏႈန္းျခင္းကိုု မတန္မရာ သံုုးႏႈန္းျခင္းဟုု မဘသ လိုုလားသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုုက ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ေစာ္္ကား

  အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားျမတ္ႏိုုးအေလးထားသည့္ တမန္ေတာ္ျမတ္မုုဟမၼဒ္(ဆြ)အား“မဟာဂရုုဏာေတာ္ ရွင္”ဟုုသံုုးႏႈန္းျခင္းသည္ မတန္မရာခိႈင္းႏိႈင္းျခင္းဟုု ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔တစ္ခုုက တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားတစ္ခုုကိုု ကန္႔ကြက္သည့္ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပလုုိက္သည္။ “…ဗုုဒၶဘာသာ အသံုုးအႏႈန္း ပါဌိစာမ်ားကိုု ခိုုးယူသံုုးစြဲကာ “မဟာ ဂရုုဏာေတာ္ရွင္ဟုု မတန္မရာ ဖြင့္ဆိုုေရးသားမႈမ်ား ပါ၀င္လာေနသည္ကိုု မ်က္၀ါးထင္ထင္ ေတြ႔ျမင္လာရသည္။ တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္သည္ မဟာဂရုုဏာေတာ္ရွင္ဟူေသာ ဂုုဏ္ပုုဒ္ႏွင့္ကိုုက္ညီမႈ ရွိမရွိ ဆိုုသည္ကိုု ယခုုက်င္းပေသာ ရန္ကုုန္တုုိင္းေဒသႀကီး မမလ အဖြဲ႔ခြဲအေနျဖင့္ေသခ်ာစိစစ္သင့္ေၾကာင္း တုုိက္တြန္းသည္။ တမန္ေတာ္မုုဟမၼဒ္သည္ မဟာဂရုုဏာေတာ္ရွင္ ဟူေသာဂုုဏ္ပုုဒ္ႏွင့္ ကိုုက္ညီသည္ ညီညြတ္သည္ ဟုုဆိုုပါက Debate ေဆြးေႏြးပြဲျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚသည္”ဟုု မြန္ျပည္နယ္ အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ပရဟိတအင္အားစုုမ်ားကြန္ရက္ အမည္ျဖင့္ထုုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ ထည့္သြင္းေဖၚျပထားသည္။ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္လူငယ္မ်ား(ဘာသာေရး) အဖြဲ႔က ဇန္န၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပမည့္ တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားကုုိ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုုတ္ျပန္ရာတြင္ အထက္ပါအတိုုင္း တမန္ေတာ္ျမတ္ မုုဟမၼဒ္(ဆြ)ကိုု ေစာ္ကားေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ကိုု လိုုလားသည့္ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား စုုေပါင္းထားသည့္ “အမ်ိဳးသားေရး ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔”သည္ ရန္ကုုန္ႏွင့္ျပည္ၿမိဳ႕ တုုိ႔တြင္က်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည့္ တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား ၃ ရပ္ကိုု ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးထားၿပီး မမလ အဖြဲ႔မွက်င္းပမည့္ တမန္ေတာ္ေန႔အခမ္းအနားကိုုလည္း ကန္႔ကြက္စာထုုတ္ျပန္ထားသည္။ အမ်ိဳးသားေရးညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔တြင္ ပါ၀င္သည့္ မ်ိဳးခ်စ္ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ားသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသုုစိတၱသည္ ့္က်မ္းျမတ္ကုုရ္အာန္တြင္မၿငိမ္းခ်မ္းသည့္တရား မ်ား အတိအလင္းျပဌာန္းထားၿပီး အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မုုဒိန္းေကာင္မ်ားျဖစ္သည္ဟုု ယခုုလ ၆ ရက္ေန႔က ေဟာေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ယခုုအခ်ိန္အထိ အေရးယူျခင္း မခံရေသးသူျဖစ္သည္။ သက္ဆုုိင္ရာခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ဘာသာေရးအခမ္းအနားမ်ား ေႏွာက္ယွက္ခံေနရမႈသည္ “တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈကင္းမဲ့ျခင္း”ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုုျမေအးက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားထားသည္။ ေအာင္စ်ာန္သစ္ Myanmar Muslim Media ဇန္န၀ါရီ ၁၇၊ ၂၀၁၇

  တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား မဟာဂရုုဏာေတာ္ရွင္ဟုု သံုုးႏႈန္းျခင္းကိုု မတန္မရာ သံုုးႏႈန္းျခင္းဟုု မဘသ လိုုလားသည့္ အဖြဲ႔တစ္ခုုက ေၾကညာခ်က္ထုုတ္ေစာ္္ကား
 • ျမန္မာႏိုင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ OIC ရည္ရြယ္ထား

  OIC ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ား အေရးေပၚ အစည္းအေ၀းပြဲကို လာမဲ့ၾကာသပေတးေန႔မွာ ကြာလာလမ္ပူၿမိဳ႕မွာ က်င္းပသြားမွာျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕အေျခအေနေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုသြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ OIC အထူးကိုယ္စားလွယ္ Tan Sri Syed Hamid Albar က အစည္းအေ၀းရဲ႕ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ျငင္းပယ္ ခံထားရတဲ့ တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုအတြက္ ကာကြယ္မႈေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ ျဖစ္တယ္လို႔ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “အေရးေပၚ အေျခအေနေၾကာင့္ မေလးရွားက ဒီအေရးေပၚ အစည္းအေ၀းကို က်င္းပရတာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္တြင္းေရး ၀င္ေရာက္ စြက္ဖက္ဖို႔ မဟုတ္သလို႔ ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ ထိပ္တိုက္ ရင္ဆိုင္ေတြ႔ဖို႔လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ အစိုးရ ယူဆထားသလို လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းအေရးကိစၥ မဟုတ္ပဲ ဘာသာေရးကိစၥနဲ႔ ပိုသက္ဆိုင္ေနပါတယ္။ အေၾကာင္းက ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ အေရးအခင္းေတြမွာ မြတ္စလင္ေတြကိုပဲ ပစ္မွတ္ထားခဲ့တာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္”လို႔ သူက Bernama သတင္းဌာနကို ဒီကေန႔မွာေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာ လံုၿခံဳေရးတပ္ေတြက ရိုဟင္ဂ်ာေတြ အေပၚႏွိပ္ကြပ္မႈေတြက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြပဲျဖစ္တယ္”လို႔ Syed Hamid ကဆိုပါတယ္။ “အေရးအခင္းေတြက ေဒသတြင္း စီးပြားေရး လံုၿခံဳေရး နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုၿခိမ္းေျခာက္ေနတယ္”လို႔ သူက ထပ္ျဖည့္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ေခါင္းေဆာင္မႈ အသစ္ေအာက္မွာ ႏိုင္ငံကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေအာင္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ျမန္မာအစိုးရရဲ႕ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားေပးေထာက္ခံပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အားလံုးပါ၀င္ရမယ္ အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပဲ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ပယ္ခ်ခံထားရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာလူမ်ဳိးစုေတြ ရွိေနတာကို သူတို႔အသိအမွတ္ျပဳရမယ္။ သူတို႔ဟာႏိုင္ငံရဲ႕လူမ်ဳိးစုေတြျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမရွိပဲ ျပသနာေတြဟာအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြထိပါ ကူးစက္ကုန္လိမ့္မယ္”လို႔ သူက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဆီ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ ကူညီေရးသေဘၤာကို ျမန္မာအစိုးရကႏိုင္ငံတြင္း ၀င္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခဲ့တာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးေဟာင္းက သူ႔ရဲ႕စိုးရိမ္ပူပန္မႈကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “သူတို႔ကအင္ဒိုနီးရွားက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ပံ့ေရး သေဘၤာကုိေတာ့ ႏိုင္ငံတြင္း၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳၿပီး မေလးရွားကေထာက္ပံ့ေရးအစီအစဥ္ကိုေတာ့ ဘာေၾကာင့္ခြင့္မျပဳရတာလဲ ဒီေထာက္ပံ့ေရး သေဘၤာဟာ အစိုးရ မဟုတ္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ တစ္ျခားႏိုင္ငံက NGOs ေတြနဲ႔ပူးေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္တာကို သူတို႔ နားလည္ရပါမယ္။ မေလးရွားအစိုးရအဖြဲ႔က မဟုတ္ပါဘူး”လို႔ သူကထပ္ျဖည့္ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ အာဆီယံ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အာဆီယံရဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႔ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒေအာက္မွာ ေလးစား နားလည္ၿပီး တာ၀န္ယူတတ္မႈ ရွိရမွာျဖစ္တယ္လို႔ Sayed Hamid ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ Source : […]

  ျမန္မာႏိုင္ငံက ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာဖို႔ OIC ရည္ရြယ္ထား
 • ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရ၀မ္ဒါလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ဳိး ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔ ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ၾကား၀င္ေပးဖို႔ OIC အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေတာင္းဆို

  “ျမန္မာႏိုင္ငံရခိုင္ျပည္နယ္ ဟာေနာက္ထပ္ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ရ၀မ္ဒါကလို လူမ်ဳိးတံုး သတ္ျဖတ္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ႏွိပ္ကြပ္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြကို တားဆီးဖို႔ ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ ၾကား၀င္ ဟန္႔တားသင့္တယ္”လို႔ OIC အဖြဲ႔ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ “၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ေန႔ကတည္းက စတင္ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အေရးအခင္းေၾကာင့္ အနည္းဆံုးလူေပါင္း ၈၆ေယာက္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ၆၆၀၀၀ ေက်ာ္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကိုထြက္ေျပးေနၾကရပါတယ္။ ဒီအေရးဟာ ျပည္တြင္းေရး မဟုတ္ေတာ့ပဲ ႏိုင္ငံတကာ အေရးျဖစ္ေနၿပီ”လို႔ OIC ရဲ႕ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Syed Hamid Albar ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ကုလသမဂၢၾကား၀င္လာဖို႔ OIC အေနနဲ႔ႀကိဳးပမ္းသင့္တယ္လို႔ Sayed ကဆိုပါတယ္။ သူ႔ရဲ႕မွတ္ခ်က္ေတြဟာ မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ၾကာသပေတးေန႔မွာ က်င္းပမဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္အေရး ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲမတိုင္ခင္ ထြက္ေပၚလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ေနာက္ထပ္ ကေမၻာဒီးယားနဲ႔ ရ၀မ္ဒါကလို အျဖစ္ဆိုးမ်ဳိး မျမင္ခ်င္ေတာ့ဘူး”လို႔ Syed Hamid က ရိုက္တာ သတင္းဌာနကိုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းေတြ သင္ခန္းစာ ရခဲ့ၿပီးပါၿပီ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ေသဆံုးခဲ့ရလဲ အတိတ္ကေန ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ သင္ခန္းစာရခဲ့ၿပီးၿပီ အဲဒါကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ ၾကည့္တာေပါ့” လို႔ သူကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ OIC အဖြဲ႔ဟာ ႏိုင္ငံ ၅၇ ႏိုင္ငံနဲ႔ဖြဲ႔စည္းထားတာျဖစ္ပါတယ္။ “OIC အစည္းအေ၀းပြဲကို အစၥလာမ္ႏိုင္ငံအေနနဲ႕ တက္ေရာက္မွာ မဟုတ္သလို ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာတုန္းက အာဆီယံေတြ႔ဆံုပြဲမွာ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ကုလရဲ႕ၾကား၀င္ စြက္ဖက္ျခင္းဟာ ျပည္တြင္းေန လူေတြကေန မလိုလားအပ္တဲ့ အတိုက္အခံေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ဖို႔အျဖစ္နဲ႔ အဆံုးသတ္ရလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္း အေနန႔ဲ အေပါင္း လကၡဏာေဆာင္တ့ဲခ်ည္းကပ္မႈနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးအခင္း အေျခအေနကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ နားလည္ထားရမယ္”လို႔ အစိုးရရဲ႕ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ ေဇာ္ေဌး ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရးအခင္းေတြေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာ ၅ေသာင္း၆ေထာင္ခန္႔ မေလးရွားကို ထြက္ေျပး ခိုလံႈေနၾကပါတယ္။ Source : The Star Online ဘာသာျပန္ : ေညာင္နီရြက္

  ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ ရ၀မ္ဒါလိုအျဖစ္ဆိုးမ်ဳိး ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေစဖို႔ ကုလသမဂၢ အေနနဲ႔ၾကား၀င္ေပးဖို႔ OIC အထူး ကိုယ္စားလွယ္ေတာင္းဆို
 • ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ တမန္ေတာ္ေန႔ပြဲ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့သူမ်ားကိုု ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ အေရးယူမည္

  ျပည္ၿမိဳ႕ ႐ြာဘဲနယ္ေျမ စည္ေတာ္မဂၤလာရပ္ကြက္ရွိ ဗလီတြင္ ၁၄၉၁ ႏွစ္ေျမာက္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႕က်င္းပမည့္ကိစၥကို ကန႔္ကြက္ခဲ့ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသား ၫႊန႔္ေပါင္း အဖြဲ႕မွ ဦးေဆာင္သူ ဦးလွသိန္းေမာင္ အပါအဝင္ ၁၂ ဦး ကို ဝတၱရား ေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ တရားစြဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ၿမိဳ႕နယ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ထံက သိရသည္။ ထို႔အျပင္ သံဃာ ၃ ပါးကို ရန္ကုန္တိုင္း သံဃမဟာ နာယကမွ ေခၚယူဆုံးမကာ ၾသဝါဒေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အေျခစိုက္ အမ်ိဳးသားေရးၫြန္ေပါင္း အဖြဲ႕မွ ပြဲမက်င္းပနိုင္ရန္ ကန႔္ကြက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပြဲဖ်က္သိမ္းလိုက္ရသည့္အတြက္ ကန႔္ကြက္သူမ်ားအား အေရးယူေဆာင္႐ြက္ရန္ သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီး႒ာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး သူရဦးေအာင္ကိုက ၫြန္ၾကားခဲ့ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ကန႔္ကြက္ရာတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ခဲ့သူမ်ားကို စိစစ္ ေနကာ အျခား ပုဒ္မ်ားျဖင့္ပါ အေရးယူနိုင္ရန္ ဥပေဒ အႀကံေပးမ်ားျဖင့္ တိုင္ပင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။ “ ၁၅ ရက္ေန႕က ျဖစ္ခဲ့တဲ့ကိစၥနဲ႕ ပတ္သက္ၿပီး သံဃာကိစၥကို ၿမိဳ႕နယ္သံဃ နာယကအဖြဲ႕က ေဆာင္႐ြက္ပါလိမ့္မယ္။ ပါဝင္ပတ္သက္တဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးေတြက ဥပေဒ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြနဲ႕ ေဆာင္႐ြက္သြား လိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ အေၾကာင္း အစည္းအေဝး လုပ္ခဲ့တာပါ” ဟု ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္ ၈ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာဝင္းျမင့္ခ်စ္က ေျပာသည္။ တမန္ေတာ္ေမြးေန႕အား ကန႔္ကြက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေရး ၫြန႔္ေပါင္းအဖြဲ႕အား ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္းျဖစ္ရန္ ေသြးထိုးလႈံ႕ေဆာ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္ေပးရန္၊ အလားတူျပႆနာမ်ိဳး ထပ္မံ မျဖစ္ပြားေစေရး တာဝန္ရွိသူမ်ားမွ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ရန္ ျပည္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ၂၇ ဖြဲ႕ ပူးေပါင္းကာ ယေန႕ေန႕လည္ပိုင္းက ေၾကညာခ်က္တေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ “အထူးသျဖင့္ အေရးယူတဲ့အပိုင္းကို က်ေနာ္တို႔ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေစခ်င္လို႔ပါ။ ျပည္သူလူထုကလည္း အၿမဲတမ္း နိုးနိုးၾကားၾကားရွိေနေစဖို႔ ဒါမ်ိဳးျဖစ္လာရင္ နားမေယာင္ဖို႔ပါ” ဟု ျပည္ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ မိုးေမတၱာပရဟိတအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမႉး ကိုညီညီေအာင္က ေျပာသည္။ ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႕အား ကန႔္ကြက္ခဲ့သည့္ အမ်ိဳးသားေရးၫြန္ေပါင္းအဖြဲ႕တြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအေျခစိုက္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၇ ဖြဲ႕ပါရွိကာ ယင္းအဖြဲ႕မွ ဇန္နဝါရီလ ၁၅ ရက္ေန႕ နံနက္ပိုင္းက ျပည္ၿမိဳ႕စည္ေတာ္မဂၤလာရပ္ကြက္ ဗလီေရွ႕တြင္ ကား ၈ စီးခန႔္ တန္းစီးရပ္ထားၿပီး တမန္ေတာ္ေန႕အခမ္းအနား ထပ္မံမက်င္းပနိုင္ရန္ […]

  ျပည္ၿမိဳ႕ရွိ တမန္ေတာ္ေန႔ပြဲ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့သူမ်ားကိုု ၀တၱရားေႏွာက္ယွက္မႈျဖင့္ အေရးယူမည္
 • ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းဟုု ကိုုျမေအး ေ၀ဖန္

  သက္ဆုုိင္ရာ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ က်င္းပသည့္ ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ေႏွာက္ယွက္ခံေနရမႈသည္ “တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္း”ျဖစ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုုျမေအးက ေ၀ဖန္ေျပာၾကားလိုုက္သည္။ “အစိုုးရကိုု ပါမစ္တင္ၿပီး လုုပ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အစိုုးရက အကာအကြယ္ေပးရမယ္ဗ်။… ဒါဟာ တရားဥပေဒစိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့တဲ့ျပႆနာပဲ။ တရားဥပေဒကိုု ေျဖာင့္ေျဖာင့္ မွန္မွန္ကန္ကန္ က်င့္သံုုးဖိုု႔လိုုၿပီ လိုု႔ ကြ်န္ေတာ္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေျပာခ်င္တယ္၊ ဘယ္လူမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘာသာပဲျဖစ္ျဖစ္”ဟုု ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား ေႏွာက္ယွက္သျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းခဲ့ရသည့္ အခမ္းအနားတစ္ရပ္ကိုု ရည္ညြန္းကာ ကိုုျမေအးက ဗိုုလ္မွဴးဘရွင္ ၁၀၁ ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ေျပာသည္။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပူးေပါင္းဖိုု႔ခ်စ္ၾကည္ရန္ တစ္ရက္တစ္လ တစ္ႏွစ္နဲ႔ မရႏိုုင္ေသာေၾကာင့္ အစိုုးရကိုု နားလည္ေပးႏိုုင္ေသာ္လည္း တရားဥပေဒ စုုိးမိုုးေရးတြင္မႈ ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဖိုု႔လိုေၾကာင္း ကိုုျမေအးက ေ၀ဖန္သည္။ “တစ္ခုုေတာ့ရွိတယ္ အစိုုးရကလည္း တရားဥပေဒစုုိးမိုုးေရးနဲ ႔ႏိုုင္ငံသူႏိုုင္ငံသား အားလံုုးကိုု ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားဘဲ အကာအကြယ္ေပးဖုုိ႔လည္းလိုုတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္တုုိ႔လုုိခ်င္ေနတာအဲဒါပဲ။…..ဒါမွမဟုုတ္ရင္ေတာ့ ဒီအတိုုင္းပဲ လြတ္ထားမယ္ဆိုုရင္ေတာ့ Failed State(တိုုင္းပ်က္ျပည္ပ်က္) ျဖစ္မယ္။ Fail State က ကြ်န္ေတာ္တင္ မဟုုတ္ဘူး ျမန္မာျပည္မွာ ရွိတဲ့မ်ိဳးဆက္ တစ္ခုုလံုုး ထိခိုုက္နစ္နာသြားမယ့္ အျဖစ္မ်ိဳးကိုုေတာ့ လံုုး၀ မလိုုလားပါဘူး”ဟုုထင္ရွားသည့္ ႏိုုင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုုျမေအးက သံုုးသပ္သည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြရဲ႕ ဘာသာေရး အခမ္းအနားေတြကိုု မဘသ လုုိလားသူ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အုုပ္စုုေတြရဲ႕ ေႏွာက္ယွက္ခံေနရျခင္းမ်ားကိုု သက္ဆိုုင္ရာသိုု႔ အစၥလာမ့္ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြက တုုိင္ၾကားေသာ္လည္း တစ္စံုုတစ္ရာ ထူးျခားမႈ မရွိေၾကာင္း ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ အမ်ိဳးသားေရးရာ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခင္က Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ “သာေကတနဲ႔ ၀ိုုင္အမ္စီေအ(ဗိုုလ္တစ္ေထာင္ၿမိဳ႕နယ္) မွာျဖစ္တဲ့ကိစၥေတြကိုုေတာ့ သာသနာေရးေရာ၊ျပည္ထဲေရးေရာ တုုိင္ၿပီးၿပီေလ၊ ျပည္မွာျဖစ္လာေတာ့လည္း ထပ္လုုပ္ရမွာေပါ့၊ တင္ျပထားတာေတြက မ်ားသြားၿပီ ဘာမွ မျဖစ္လာဘူးေလ”ဟုု ဦးေက်ာ္ခင္က ေျပာသည္။ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး လိုုလားသူ မ်ားျဖင့္စုုေပါင္းဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားေရး ညြန္႔ေပါင္း ကြန္ရက္သည္ ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕တြင္ သာေကတႏွင့္ ဗုုိုုလ္တစ္ေထာင္၊ ပဲခူးတိုုင္း ျပည္ၿမိဳ႕တုုိ႔တြင္က်င္းပသည့္ တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနားမ်ားကိုု က်င္းပႏိုုင္ျခင္း မရွိေစရန္ လူစုုလူေ၀းျဖင့္ ေႏွာက္ယွက္ခဲ့ေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ တစ္စံုုတစ္ရာ အေရးယူျခင္း မခံရေသးေၾကာင္းသိရသည္။ ေအာင္စ်ာန္သစ္ Myanmar Muslim Media

  ဘာသာေရး အခမ္းအနားမ်ား ေႏွာက္ယွက္ခံရျခင္းသည္ တရားဥပေဒ စိုုးမိုုးမႈ ကင္းမဲ့ျခင္းဟုု ကိုုျမေအး ေ၀ဖန္
 • ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ အစဥ္မပ်က္ က်င္းပခဲ့သည့္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႔အခမ္းအနား ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား ေႏွာက္ယွက္သျဖင့္ပ်က္

  ျပည္ၿမိဳ႕အိဒ္ဂါဗလီ၀န္း အတြင္းႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ဆက္တုုိက္ က်င္းပခဲ့သည့္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႔ အခမ္းအနားကိုု ရန္ကုုန္တိုုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသားေရးညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔၏ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္ပိုုင္းတြင္ မူလအစီအစဥ္မ်ား အတုုိင္းက်င္းပႏိုုင္ျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားကေျပာသည္။ “ဒါမ်ိဳးတစ္ခါမွမႀကံဳဖူးဘူး။ စစ္အစိုုးရ လက္ထက္မွာေတာင္ ဒီလိုုဘာသာေရး ကိစၥကိုု လာတားတာ မႀကံဳဖူးဘူး၊ အခုုလာေႏွာက္ယွက္တဲ့ အထဲမွာလည္း ျပည္က ေဒသခံဗုုဒၶဘာသာတစ္ေယာက္မွ မပါဘူး”ဟုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕မွျပည္ၿမိဳ႕သိုု အခမ္းအနား တက္ေရာက္ရန္သြားသူ ဦးေအာင္ျမင့္မင္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ မူလ အစီအစဥ္အရ ဧည့္ပရိတ္သတ္ သံုုးေထာင္ေက်ာ္အတြက္ ထမင္းဟင္းျဖင့္ ဧည့္ခံရန္ျပင္ဆင္ထားသည္ကိုုလည္း ေကြ်းေမြးခြင့္ မရေတာ့သျဖင့္ အိမ္မ်ားသိုု႔ လိုုက္လံေ၀ဌေနရေၾကာင္း ေဒသခံတစ္ဦးကေျပာသည္။ “ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔လုုပ္တဲ့ပြဲကိုု ဥပေဒပ လာဖ်က္တယ္၊ၿပီးေတာ့ ဗလီထဲ ၀င္ၾကည့္ၾကတယ္၊ တမန္ေတာ္ေန႔အတြက္ တင္ထားတဲ့ အလံကိုုလည္းျဖဳတ္ခ်ခိုုင္းတယ္။ အလံျဖဳတ္ခ်ၿပီးေတာ့ ေဆြေစာင္း(၀င္းကိုုကိုုလတ္) တုုိ႔အုုပ္စုုေတြက ၀မ္းသာအားရ လက္ခုုတ္တီးၿပီးျပန္သြားတယ္”ဟုု အထက္ပါျဖစ္ရပ္ကိုု မ်က္ျမင္ ေတြ႔ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။ မဘသ လိုုလားသူ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္အဖြဲ႔ ၁၇ ဖြဲ႔ပါ၀င္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးညြန္႔ေပါင္း အဖြဲ႔သည္ စတင္ဖြဲ႔စည္းခ်ိန္မွ ၁၀ ရက္အတြင္း တမန္ေတာ္ေန႔ အခမ္းအနား ၃ ရပ္ကိုု က်င္းပႏိုုင္ျခင္း မရွိေစရန္ လူအုုပ္ျဖင့္ ဖိအားေပး ေႏွာက္ယွက္ခဲ့သည္။ “ကြ်န္္ေတာ္တို႔ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရွင္ရဲ႕ ေနာက္လိုက္ေတြပါ ။ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္ေတာ္(တမန္ေတာ္ျမတ္)ေရႊႏုတ္ေတာ္မွ ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ကိုဘဲ သင္ေပးခဲ့တာပါ။ ကၽႊန္ေတာ္တို႔ ဟာ သူတို႔တြန္းပို႔တဲ့ အၾကမ္းဖက္ဆိုုတာ ဘယ္ေတာ့မွျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ၿငိမ္းခ်မ္းဖို႔ကိုဘဲႀကိဳးစားမွာပါ”ဟုု Aung Zaw အမည္ျဖင့္ ဖဘသံုုးစြဲသူ ျပည္ၿမိဳ႕ခံတစ္ဦးက လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ေရးသားထားသည္။ ဓာတ္ပံုု၊ Aung Zaw ဖဘ စာမ်က္ႏွာ ဟိန္းေအာင္ Myanmar Muslim Media

  ျပည္ၿမိဳ႕တြင္ ႏွစ္ရာေက်ာ္ အစဥ္မပ်က္ က်င္းပခဲ့သည့္ တမန္ေတာ္ေမြးေန႔အခမ္းအနား ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္မ်ား ေႏွာက္ယွက္သျဖင့္ပ်က္
 • ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြ ကိုျပန္ေခၚဖို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သတိေပးေျပာဆို

  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းမွာ စစ္တပ္ရဲ႕အၾကမ္းဖက္ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးလာၾကတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ျပန္လည္ေခၚယူဖို႔ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ကျမန္မာ ကိုေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ ကုလရဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြ အရ အနည္းဆံုး ႐ိုဟင္ဂ်ာ ၆ေသာင္း၅ေထာင္ ေက်ာ္ဟာျမန္မာႏိုင္ငံကေန ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးခဲ့ၾကပါတယ္။ စစ္တပ္ရဲ႕ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြေၾကာင့္ ထြက္ေျပးေနၾကတဲ့ အေရအတြက္ဟာ တစ္ရွိန္ထိုး တိုးပြားလာေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ရုတ္တရက္ အေျခအေနေၾကာင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္ေတြ အတြက္ နယ္စပ္ကို ဖြင့္ထားေပးခဲ့ရပါတယ္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွိတ္ဟစီနာက ျမန္မာႏိုင္ငံႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက လက္ေထာက္၀န္ႀကီး ေက်ာ္တင္နဲ႔ဒါးကၿမိဳ႕မွာေတြ႔စံုစဥ္ ဒီအေရးအခင္းကိုေျဖရွင္းေပးဖို႔ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ကို ထြက္ေျပးလာတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြကို ျပန္ေခၚသင့္တယ္လို႔ သူမ ကေျပာၾကားခဲ့တယ္”လို႔ ဟစီနာရဲ႕ေျပာခြင့္ရပုဂၢဳိလ္ Ihsanul Karim ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့လကလည္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာသံအမတ္ကိုဆ င့္ေခၚခဲ့ၿပီး ဒီလို စုၿပံဳက်လာတဲ့ အေရးအခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စိုးရိမ္ ပူပန္မိတယ္ လို႔ေျပာၾကားခဲ့သလို ႏိုင္ငံတြင္းမွာ ႏွစ္မ်ားစြာ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာ၃သိန္းခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုဟာ တရားမ၀င္ ေရာက္ရွိလာသူေတြျဖစ္တယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ဒုကၡေတြဟာ တစ္ကမၻာလံုးကို သတိေပးလိုက္ၿပီး ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရိုဟင္ဂ်ာေတြကို လံုေလာက္တဲ့ ကာကြယ္ေပးမႈ ကူညီေပးမႈ မရွိဘူးလို႔စြပ္စြဲခံထားရပါတယ္။ ျမန္မာအစိုးရကေတာ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကို ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး စံုစမ္းေရးေကာ္မရွင္တရပ္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ေကာ္မရွင္ဟာ လူမ်ဳိးတံုးသတ္ျဖတ္မႈနဲ႔ ဘာသာေရးႏွိပ္ကြပ္မႈေတြ မရွိဘူးလို႔ ေျပာဆိုခဲ့သလို စစ္သားေတြက အဓမၼ ျပဳက်င့္တယ္ဆိုတဲ့ စြပ္စြဲခ်က္ေတြကလည္း သက္ေသခိုင္မာမႈ မရွိဘူးလို႔ ထုတ္ျပန္ခ့ဲပါတယ္။ အစိုးရက ႏိုင္ငံရဲ႕ရိုဟင္ဂ်ာ လူမ်ဳိးစုေတြကို အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ခိုး၀င္လာတဲ့ ဘဂၤါလီေတြလို႔သာ သတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ေပမယ့္ ရိုဟင္ဂ်ာေတြဟာ မ်ဳးိရိုးစဥ္ဆက္ေနထုိင္လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ Source : Yahoo ဘာသာျပန္ : ေညာင္နီရြက္

  ႐ိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ေတြ ကိုျပန္ေခၚဖို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ သတိေပးေျပာဆို
 • ကုုလားမ၀င္ရ ရြာအတြင္း မိတ္ေဆြလိုုက္ပိုု႔သူ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦး ကိုု ဥပေဒပ ဒဏ္ေၾကးတပ္

  ကရင္ျပည္နယ္ဘားအံ့၊ ေကာ့စိန္ဘန္ေအာက္ေက်းရြာအုုပ္စုုရွိ ေကာ့သခၤ ီရြာမွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တစ္ဦးကုုိ ဘာသာျခား ကုုလား မ၀င္ရ နယ္ေျမအတြင္း ၀င္ေရာက္သည္ဟုုဆုုိကာ မူးတခြီးေက်းရြာ မ်ိဳးဆက္သစ္ အဖြဲ႔ ဥကၠဌႏွင့္ ေနာက္လိုုက္မ်ားက ဖမ္းဆီးကာ က်ပ္ေငြတစ္သိန္းကိုု ဥပေဒပ ေတာင္းခံမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ “မြတ္စလင္မ္ေတြ သူတုုိ႔ရြာကိုု ၀င္လုုိ႔မရဘူး၊ ျဖတ္လုုိ႔မရဘူး ဆိုုင္းဘုုတ္ခ်ိတ္ထားတယ္ အဲဒါေၾကာင့္ ဒဏ္ေငြရိုုက္တာလိုု႔ ေက်ာ္ပဲကေျပာတယ္”ဟုု ကိုုယ္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့သူ ဦးေက်ာ္မင္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ဦးေက်ာ္မင္း(ခ)မာရီမိုုး သည္ ရြာသစ္ရြာတြင္ ၾကက္၀ယ္ေနစဥ္ မူးတခြီးရြာမွ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူ ကပ္ပလီ ဆိုုသူက အကူအညီေတာင္းသျဖင့္ “ဘာသာျခားကုုလားမ၀င္ရ”ဆုုိင္းဘုုတ္ စိုုက္ထူထားသည့္ မူးတခြီးရြာသိုု႔ လုုိက္ပါ ပိုု႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သူငယ္ခ်င္းျဖစ္သူကိုု ပိုု႔ေဆာင္အၿပီး အျပန္တြင္ မူးတခြီးမ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္အဖြဲ႔  ဥကၠဌ ေက်ာ္ပဲႏွင့္ အေပါင္းအပါ ၆ ဦးက မိမိအား ဟန္႔တား ဖမ္းဆီးၿပီး က်ပ္ေငြတစ္သိန္းေတာင္းခံရာတြင္ ေငြက်ပ္တစ္သိန္း မပါသျဖင့္ စီးလာသည့္ ဆိုုင္ကယ္ သိမ္းယူခံရမႈ တစ္ရပ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၈ ရက္ေန႔က ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မင္းကေျပာသည္။ “ဒဏ္ေငြရိုုက္တဲ့အျပင္ ဆိုုင္ကယ္ကိုုလည္း ဖ်က္ဆီးထားေတာ့ စိတ္မေကာင္းဘူးေပါ့။ ဒဏ္ေၾကးေတာင္ မိတ္ေဆြေတြဆီက ေခ်းၿပီးသြားေဆာင္ ထားရတာ”ဟုု ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။ ေငြက်ပ္တစ္သိန္းျဖင့္ ဒဏ္ေငြေဆာင္ရန္ သတ္မွတ္ခံရမႈအေပၚ ေငြေၾကး မတတ္ႏိုုင္သျဖင့္ မူးတခြီးေက်းရြာ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးထြန္းယုုံထံ အကူအညီေတာင္းေသာ္လည္း အကူအညီ မရသည့္အျပင္ ဆုုိင္ကယ္ေရြးရန္ ကူညီလုုပ္ေဆာင္ေပးခ က်ပ္တစ္ေသာင္းခြဲ ထပ္မံေပးခဲ့ရေၾကာင္းလည္း ဦးေက်ာ္မင္းကေျပာသည္။ မူးတခြီးရြာတြင္ ၉၆၉ လႈပ္ရွားမႈ၏ အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအား စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတြင္ အဆက္ျဖတ္ရန္ အဓိကထား လႈံ႔ေဆာ္ထားသည့္အခ်က္ ၅ ခ်က္ပါ ေၾကညာခ်က္တစ္ရပ္ကိုု ေဒသခံ ဗုုဒၶဘာသာ ဘုုန္းေတာ္ႀကီးအခ်ိဳ႕ဦးေဆာင္ကာ ေကာ့စိန္ဘန္ေအာက္ေက်းရြာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး အပါအ၀င္ပုုဂၢိဳလ္ ၇ ဦးက ၂၀၁၆ ခုုႏွစ္တြင္လက္မွတ္ ေရးထုုိး ထုုတ္ျပန္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ မူးတခြီးေက်းရြာတြင္ ဘာသာျခားကုုလားမ်ား လံုုးဝ မ၀င္ရဟုု ဆိုုင္းဘုုတ္ စိုုက္ထူျခင္းႏွင့္ စာရြက္ျဖန္႔ေ၀ျခင္းတုုိ႔ အတြက္ ဥပေဒအတုုိင္း ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုု ျပည္နယ္ သာသာနာေရး၀န္ႀကီး ဦးမင္းတင္ဝင္းက ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တုုိဘာလ ၇ ရက္ေန႔တြင္ေျပာၾကားထားေသာ္လည္း ယေန႔အခ်ိန္အထိ တစ္စံုုတစ္ရာ ေဆာင္ရြက္မႈ မရွိေသာေၾကာင့္ အထက္ပါျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္သည္။ ဟိန္းေအာင္ Myanmar Muslim Media […]

  ကုုလားမ၀င္ရ ရြာအတြင္း မိတ္ေဆြလိုုက္ပိုု႔သူ မြတ္စလင္မ္တစ္ဦး ကိုု ဥပေဒပ ဒဏ္ေၾကးတပ္
 • “အိမ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသတ္ခံ မီးရိႈ႕ခံ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈေတြနဲ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ ဘ၀

  ျမန္မာစစ္တပ္ဟာ ပြင့္ျဖဴေခ်ာင္းရြာနားကို ေရာက္လာတဲ့အခါ လူတိုင္းတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရေတာ့တယ္။ အသက္ ၂၅ ႏွစ္အရြယ္ Noor Ankis ဟာ အိမ္မွာေနဖို ႔ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဒူးေထာက္ခိုင္းၿပီး အရိုက္ခံခဲ့ရသလို အမ်ဳိးသမီးေတြ အဓၶမျပဳက်င့္ခံရတဲ့ေနရာကို ေခၚသြားခံခဲ့ရပါတယ္။ အသက္ ၂၂ႏွစ္အရြယ္ Rashida Begum သူမရဲ႕ကေလး၃ေယာက္နဲ႔အတူ ေခ်ာင္းဆီကိုထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး သူမရဲ႕သမီးေလး ေခ်ာင္းထဲေမ်ာသြားတာကို ဒီအတိုင္းပဲ ၾကည့္ေနခ့ဲရပါတယ္။ အသက္၂၀အရြယ္ Sufayat Ullah လည္း ေခ်ာင္းဆီထြက္ေျပးခဲ့ၿပီး ေရထဲမွာ ႏွစ္ရက္ေလာက္ေနခဲ့ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ စစ္သားေတြဟာ သူ႔အေမ အေဖနဲ႔ ညီအစ္ကို ႏွစ္ေယာက္ကို အထဲမွာထည့္ၿပီး မြန္းၾကပ္ေအာင္ အိမ္ကို မီးရိႈ႕ခဲ့တာကို သူ သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ႏွိပ္ကြပ္မႈေတြေၾကာင့္ ၿပီးခဲ့တဲ့ ရက္ေတြတုန္းကလည္း ဒုကၡသည္ေတြဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံကေန ထြက္ေျပးၿပီး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွာ ေနထိုင္ေနၾကရပါတယ္။ သူတို႔ေျပာျပတဲ့ ဇာတ္လမ္းေတြကို လြတ္လပ္စြာ အတည္ျပဳႏိုင္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေပမယ့္ လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြရဲ႕ သတင္းေဖာ္ထုတ္ခ်က္အရ စစ္တပ္ဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းကို ၀င္ေရာက္ၿပီး ျမင္ျမင္ရာ ပစ္ခတ္သလို အိမ္ေတြကို ေလာင္ခ်ာေတြနဲ႔ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး မိန္းကေလးေတြ အမ်ဳိးသမီးေတြကုိလည္း အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့ပါတယ္။ အနည္းဆံုး အိမ္ေပါင္း ၁၅၀၀ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတယ္လို႔ လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာေရးအဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္ေတြက ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ “လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြက ေနာက္ထပ္ ဘာလုပ္မလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ မသိႏိုင္သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔ သိေနရတာကေတာ့ သူတို႔ေတြက အရပ္သားေတြကို ဆက္လက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ ျပဳလုပ္ေနဆဲျဖစ္တယ္”လို႔ Fortify Rights အဖြဲ႔က Matthew Smith ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “သူတို႔ေတြက ဒီေရေတြလိုပဲ ေရာက္ရွိလာတယ္ သူတို႔က အရူးေတြလိုပဲ သူတို႔ေျပာေနတာေတြက အမိႈက္သရိုက္ေတြပဲ သူတို႔ေတြက ကၽြန္မအေဖနဲ႕  အေမကို သတ္ခဲ့သလို ကၽြန္မကိုလည္းႏွိပ္စက္တယ္ သူတို႔ေတြက စိတ္ေဖာက္ျပန္ေနတဲ့ လူေတြလိုပဲ” လို႔ ျမန္မာနယ္စပ္အနီး Leda ဒုကၡသည္စခန္းက စီမံခန္႔ခြဲေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌျဖစ္သူ ရိုဟင္ဂ်ာ ဒုကၡသည္ Dudu Miah ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “နတ္ျမစ္ တစ္ဖက္ကမ္း ျမန္မာဘက္ျခမ္းက ရြာေတြကို စစ္သားေတြ တိုက္ခိုက္တာေတြဟာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နဲ႔ နီးကပ္တာေၾကာင့္ မီးရိႈ႕ခံထားရတဲ့ ရြာေတြရဲ႕မီးခိုးလံုးေတြကို ျမင္ေနရတယ္”လို႔ ဗလီေရွ႕ေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္သူ Nazir Ahmed ကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ျမန္မာစစ္တပ္ရဲ႕ ရက္စက္မႈေတြေၾကာင့္ ရိုဟင္ဂ်ာတစ္ခ်ဳိ ႕ ေဒါသျဖစ္ခဲ့ရတာ အမွန္ပါပဲ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာက […]

  “အိမ္ဆိုတာ မရွိေတာ့ပါဘူး” ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အသတ္ခံ မီးရိႈ႕ခံ အဓမၼ ျပဳက်င့္မႈေတြနဲ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရတဲ့ ရိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ ဘ၀

ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

ကုလလူ႔ အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာေတြဆီ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ

ကုလလူ႔ အခြင့္အေရး ကိုယ္စားလွယ္ ရိုဟင္ဂ်ာရြာေတြဆီ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရ

ဇန္နဝါရီလ ၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ည ၉:၅၁ နာရီ

ကုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ယန္းဟီလီဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း တစ္ခ်ဳိ႕ေနရာေတြကို အစိုးရက လံုၿခံဳေရးအေျခအေနေတြေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ခံခဲ့ရပါတယ္။ သူမ သြားေရာက္ခဲ့တဲ့ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္ရြာေတြမွာလည္း...

ကမၻာ႔မြတ္စလင္မ္သတင္း »

ဖေလာ္ရီဒါ မြတ္စလင္ေတြက ဆင္​းရဲသား​ေတြအတြက္​ ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္

ဖေလာ္ရီဒါ မြတ္စလင္ေတြက ဆင္​းရဲသား​ေတြအတြက္​ ကုသိုလ္ျဖစ္ အခမဲ့ေဆးခန္း ဖြင့္လွစ္

ဇန္နဝါရီလ ၁၆၊ ၂၀၁၇၊ ည ၉:၃၁ နာရီ

ဗဟိုဖေလာ္ရီဒါရဲ႕ မြတ္စလင္ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ဆင္းရဲသားျပည္သူေတြအတြက္ အခမဲ့ ကုသိုလ္ျဖစ္ေဆးခန္းကို ေသာၾကာေန႔ ကဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီလႈပ္ရွားမႈကေန သူတို႔ရဲ႕ကုိးကြယ္ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အႏုတ္လကၡဏာေဆာင္တဲ့ အျမင္ေတြကို တန္ျပန္ႏိုင္ဖို...

အျခား သတင္းမ်ား

အာရဗီလို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မဂၤလာက်ေရာက္ပါေစ ဆိုတဲ့ စာသားကို လူမႈ မီဒီယာေပၚမွာ တင္ၿပီးေနာက္ မြတ္စလင္ေတြက လင္ေဆးလိုဟန္ ကိုႀကိဳဆို

အာရဗီလို ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း မဂၤလာက်ေရာက္ပါေစ ဆိုတဲ့ စာသားကို လူမႈ မီဒီယာေပၚမွာ တင္ၿပီးေနာက္ မြတ္စလင္ေတြက လင္ေဆးလိုဟန္ ကိုႀကိဳဆို

မင္းသမီး လင္ေဆးလိုဟန္ ဟာသူမရဲ႕ Instagram အေကာင့္ ကိုဖ်က္ၿပီး သူမရဲ႕ကိုယ္ေရးအက်ဥ္းကို လူမႈမီဒီယာမွာ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီးေနာက္ သူမကို အစၥလာမ္ဘာသာေန ႀကိဳဆိုတယ္လို႔ မြတ္စလင္ေတြက ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့သတင္းပတ္ အတြင္း လိုဟန္က သူမရဲ႕ Instagram အေကာင့္က...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
စစ္တပ္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ မခံရေအာင္ ကရာေတး သင္ယူေနရတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံက တုိင္းရင္းသား မိန္းကေလးမ်ား

စစ္တပ္ရဲ႕ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈ မခံရေအာင္ ကရာေတး သင္ယူေနရတဲ့ျမန္မာႏိုင္ငံက တုိင္းရင္းသား မိန္းကေလးမ်ား

ေနရပ္ေတြကေန ေရႊ႕ေျပာင္းခံရတဲ့ ဒီဒုကၡသည္စခန္းမွာ ကရာေတး သင္ခန္းစာေတြနဲ႔ အၿမဲတမ္းျပည့္ေနပါတယ္။ ဒီမွာရွိတဲ့ ကေလးေတြဟာ ေန႔လည္ခင္းတိုင္း သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ဘယ္လို ကာကြယ္ရမလဲဆိုတာကို သင္ယူၾကပါတယ္။ ဒီသင္ခန္းစာေတြဟာ အထူးသျဖင့္ မိန္းကေလးေတြအတြက္...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား အေပၚ တပ္မေတာ္ ထုုိးစစ္မွာ တရားေသာစစ္ ဟုု မဘသ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ သံုုးႏႈန္း

တိုုင္းရင္းသား ေဒသမ်ား အေပၚ တပ္မေတာ္ ထုုိးစစ္မွာ တရားေသာစစ္ ဟုု မဘသ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ သံုုးႏႈန္း

  တိုုင္းရင္းသားေဒသမ်ားအေပၚ တပ္မေတာ္ထုုိးစစ္မ်ားသည္ “တရားေသာစစ္”ဟုုသံုုးႏႈန္းကာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ ဥကၠဌဆရာေတာ္ အရွင္ တိေလာကဘိ၀ံသက မိန္႔ၾကားလိုုက္သည္။ “တရားေသာ စစ္ဆင္ႏႊဲေနမႈအေပၚ aထာက္ခံတယ္ဆိုုတဲ့ ဆႏၵျပပြဲေတြ ထြက္ေပၚလာခ်ိန္မွာ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ရဲတပ္သားဆီက စီးကရက္မီးခိုးေငြ႕ေတြ

ရဲတပ္သားဆီက စီးကရက္မီးခိုးေငြ႕ေတြ

စီးကရက္ခဲရင္း Back Camera နဲ႔  ဗီဒီယိုေလးရိုက္ထားတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို့ ဂုဏ္သိကၡာက ဒီလိုပါ ကြ်န္ေတာ္တို့ ေမတၱာတရားက ဒီလိုပါ ကြ်န္ေတာ္တို့ လူ့အခြင့္အေရးက ဒီလိုပါ။ မိႈင္းမိထားတဲ႔ ေစာက္တလြဲအၿငိွဳးအေတး။ “ေမာ္မျကည့္နဲ႔။ ေစာ္ရွိရင္ စားမယ္။ ကုလားကိုသတ္တာ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
မေလးေထာက္ပံ့ေရး သေဘၤာ၀င္လာပါက ပစ္သတ္ရမည္ဟုု ရခိုုင္ ကိုုယ္စားလွယ္ ႀကိမ္း၀ါး

မေလးေထာက္ပံ့ေရး သေဘၤာ၀င္လာပါက ပစ္သတ္ရမည္ဟုု ရခိုုင္ ကိုုယ္စားလွယ္ ႀကိမ္း၀ါး

ရခိုုင္ျပည္နယ္ အတြင္းသိုု႔ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုုင္ရာ အကူအညီမ်ား ေပးအပ္မည့္ သေဘၤာျမန္မာ့ေရပိုုင္နက္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာပါက ယင္းသေဘၤာပါ လူအားလံုုးကိုု သတ္ျဖတ္ပစ္သင့္ေၾကာင္း ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ ကေျပာၾကားေၾကာင္း...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›