• မြတ္စလင္မ္ေတြဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးမလဲ အပိုင္း(၇)

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ဘာသာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြထဲမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြလဲ အေျမာက္အမ်ားရွိတယ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕မဲဆႏၵဟာလဲ ႏိုင္ငံအတြက္အမ်ားႀကီးအသံုးက်မွာျဖစ္တယ္ အမ်ားႀကီးခရီးေရာက္မွာျဖစ္တယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြဟာလဲ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ မျဖစ္မေနမဲေပးရမွာျဖစ္တယ္။ အဲ့လိုမဲေပးရမွာ ျဖစ္တဲ့အခါမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြ ခံစားခဲ့ရတဲ့အေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအေနနဲ႕က အေျပာင္းအလဲကို အျခားဘာသာဝင္ အျခားလူမ်ိဳးေတြ ဒီမိုကရက္တစ္ကိုလိုလားတဲ့ျပည္သူေတြလိုပဲသူတုိ႔ပဲ ေမ်ာ္လင့္ခ်က္ရွိၾကတယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို မဲေပးတဲ့အခါမွာ နံပါတ္တစ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၂၈ဦးေလာက္ တႏိုင္ငံလံုးမွာရွိတယ္လို႔ေျပာတယ္ အဲ့လိုရွိတဲ့အထဲမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေသခ်ာေပါက္အႏိုင္ရရွိႏိုင္မယ့္ေနရာမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မဲဆႏၵရွင္ေတြက မပ်က္မကြက္မဲေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ျမင္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့အဲ့ဒီေဒသမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္တဲ့ေနရာမွာ အဲ့ဒီအစၥလာမ္ဘာသာဝင္မဲဆႏၵရွင္ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ စုစုေပါင္း ဒီမဲဆႏၵနယ္မွာ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့လူ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကိုႀကိဳတင္သိဖို႔လိုတယ္ အဲ့လိုသိထားျခင္းအားျဖင့္ ဒီအစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းဟာ အႏိုင္ရႏိုင္မယ္ မရႏိုင္မယ္ကို သိႏိုင္မွာျဖစ္တယ္ အဲ့ေတာ့ အႏိုင္ရႏိုင္မယ္ မဲဆႏၵရႏိုင္မယ္လို႔ ေသခ်ာမယ္ဆိုရင္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြအေနနဲ႔ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းကို မဲေပးသင့္တယ္။ဒါမွလႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ေရာက္ရွိသြားၿပီးေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕အသံကိုထုတ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ။္ အဲ့ဒီလိုပဲ အကယ္၍လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေရြးေကာက္ခံမဲ့လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ဟာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ႏိုင္ႏိုင္ေျခမရွိဘူးဆိုရင္ေတာ့ အေရးႀကီးတာ မဲမျပန္႔ဖို႔လိုတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ကိုလိုခ်င္တယ္ အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္တယ္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းတာကိုလိုခ်င္တယ္ဆိုရင္ အမွန္တကယ္ေျပာင္းမယ့္ပါတီကိုသာလွ်င္ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္ လူကိုမၾကည့္ပါနဲ႔ ပါတီကိုပဲၾကည့္ၿပီးေတာ့ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ပဲ ထင္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းတစ္ဦးဟာ သူဟာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတအထိတက္လွမ္းႏိုင္တဲ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့လူေတြျဖစ္သင့္တယ္။အဲ့တာေၾကာင့္မို႔လို႔ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝတဲ့ျပည့္စံုတဲ့စံႏႈန္းေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းရဲ႕စံႏႈန္းေတြနဲ႔ တကယ့္အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ပုဂၢိဳလ္ေတြကိုေရြးခ်ယ္ေပးဖို႔ေတာ့လိုအပ္တယ္ သို႔ေသာ္ အခုအေျပာင္းအလဲမွာ အဲ့ဒီအရည္အခ်င္းေတြကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ အဲ့ဒီလူကိုၾကည့္ၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ရမွာထက္ အေျပာင္းအလဲကိုျဖစ္ေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အမွန္တကယ္လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ အင္အားသာၿပီးေတာ့ အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္မယ့္ပါတီ အဖြဲ႔အစည္းကိုသာ မဲေပးမယ္ဆုိရင္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္သြားမယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာေတာ့ အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းေတြနဲ႔တိုင္းၿပီးေတာ့ ေရြးခ်ယ္ဖို႔ သိပ္မလိုအပ္ေသးဘူး ေနာင္ကိုေတာ့ေရြးခ်ယ္ဖို႔လိုအပ္လာလိမ့္မယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တကယ္ကိုအေျပာင္းအလဲေပးႏိုင္မယ့္ ပါတီတစ္ခုလံုးရဲ႕ပါတီတစ္ခုဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာေရာက္သြားၿပီး အစိုးရဖြဲ႔ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြေရာက္သြားဖို႔သာလွ်င္အဓိကအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အရည္အခ်င္းနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာအေျပာင္းအလဲကိုေပးႏိုင္မယ့္ပါတီကိုသာလွ်င္ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ကိုသက္(Myanmar Muslim Media CJ)

 • ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း

  ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း အမည္ – ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိ လူမ်ဳိး /ဘာသာ – ဗမာ/အစၥလာမ္ မွတ္ပုုံတင္အမွတ္ – ၁၂/ဥကတ(ႏိုုင္)၀၀၇၃၇၈ အသက္ – ၆၄ ႏွစ္ ေမြးဖြားရာဇာတိ – ျပည္ျမိဳ႕ ပညာအရည္အခ်င္း – B. Sc., R.L. လက္ရွိအလုုပ္အကုုိင္ – တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႔ေန www.facebook.com/voteforpabedan (ေက်းဇူးျပဳၿပီး ပန္းပဲတန္းျမိဳ႕နယ္မွာ မဲေပးမည့္သူမ်ား သိရွိေစရန္ ရွဲေပးၾကပါ)

  ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုုယ္စားလွယ္ေလာင္း
 • မြတ္စလင္မ္ေတြ ဘယ္သူ႕ကိုု မဲေပးမလဲ အပိုုင္း(၆)

  ခလီဖႊာ ဦးသိန္းဝင္းေအာင္ အမရပူရ၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။

  မြတ္စလင္မ္ေတြ ဘယ္သူ႕ကိုု မဲေပးမလဲ အပိုုင္း(၆)
 • ပန္းဘဲတန္း ျမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေနၾကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ
 • မခြဲျခားတဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ခုုကိုုမွ်မွ်တတလိုုခ်င္သူမ်ားကိုုယ္စားလွယ္ေတြကိုု ေမးၿပီးမွမဲေပးပါ လိုု႔ဆိုုတဲ့ ကိုုျမေအး

  ခြဲျခားမႈကင္းစင္တဲ့ ပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုုကိုု မွ်မွ်တတလိုုခ်င္သူမ်ား မိမိရဲ႕ တန္ဖိုုးရွိတဲ့မဲတစ္ျပားကိုု မေပးမွီ မိမိမဲထည့္ရမယ့္ ကိုုယ္စားလွယ္ေတြကိုု ေမးခြန္းေတြထုုတ္ၿပီးမွ မဲေပးၾကဖုုိ႔ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ ကိုုျမေအးက ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားဒီမုုိကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ မဲဆြယ္ပြဲမွာ တက္ေရာက္လာသူေတြကိုု တုုိက္တြန္းေျပာၾကားလိုုက္ပါတယ္။ ကိုုျမေအးရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အျပည့္အစံုုကိုု ေအာက္ပါ႐ုုပ္သံဖုုိင္မွာ ၾကည့့္႐ႈႈ႕နိင္ပါတယ္။ မဂၤလာပါ။ ကၽြန္ေတာ့္နာမည္ျမေအးပါ။ ကၽြန္ေတာ္ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႔အစည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔တိုင္းရင္းသားေရးရာတာဝန္ခံ အတြင္းေရးမွဴးတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဘာျဖစ္လို႔တာဝန္ယူလဲဆိုေတာ့ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းလံုလံုၿခံဳၿခံဳေနထိုင္ခ်င္တဲ့ ျပည္သူေတြရဲ႕စိတ္ဓာတ္နဲ႔ တစ္သားတည္းရွိေနလို႔ပါပဲ။ NLD ရဲ႕ ပန္းပဲတန္းၿမိဳ႕နယ္ေရြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲကို ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလ႔ူအဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ရျခင္းဟာ ၈၈မ်ိဳးဆက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ပြင့္လင္းလူအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ ေပၚလစီသေဘာထားေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မူဝါဒဟာ ၂၀၁၅ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုနဲ႔ တုိင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ား ကၽြန္ေတာ ေနာက္တစ္ေခါက္ျပန္ေျပာပါမယ္ ဒီမိုကေရစီအင္အားစုနဲ႔ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားကို ျပည့္ျပည့္ဝဝဝန္းရံျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္ဒီပြဲကိုတက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီကျပည္သူလူထုရဲ႕မ်က္ႏွာေလးၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔လိုပဲ အားလံုးဟာ ေမ်ာ္လင့္ျခင္းႀကီးစြာနဲ႔ရွိေနသလို တစ္ဖက္ကလဲ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားစြာရွိေနတဲ့ မ်က္ႏွာေလးေတြကို ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရပါတယ္။ ဟုတ္ပါသလားခင္ဗ်ာ။ ဒါဟာစနစ္ဆိုးတစ္ခု စနစ္ဆိုးရဲ႕ခြဲျခားမႈတစ္ခုေအာက္မွာ ေသာကမကင္းပဲနဲ႔ ေသာကေတြဗ်ာပါဒေတြကို ေထြးပိုက္ၿပီးေနခဲ့ရတဲ့လူေတြရဲ႕ ထုသားေပသားက်ေနတဲ့ဘ၀ေတြရဲ႕့ မ်က္ႏွာေတြလို႔ ကၽြန္ေတာ္တင္စားမယ္ဆို မလြန္ဘူးလို႔ ထင္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ ေက်ာင္းသားေတာ္လွန္ေရးက စခဲ့တဲ့ကိစၥဟာ ဒီကေနထက္ထိ ၂၇ႏွစ္တိုင္သည္ မဆံုးႏိုင္ေသးဘူး တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘဝေတြ အေမွာင္တိမ္တိုက္ေတြေအာက္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ေနခ်င္တဲ့အာရံုသစ္ရဲ႕ အလင္းသစ္ေအာက္ကို မေရာက္ေသးဘူး ။ ေရာက္ေအာင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္အားလံုး တံျမက္စည္းမွ်င္ေလးတစ္မွ်င္ကိုင္တဲ့လူကလဲ တစ္မွ်င္အေလ်ာက္ သစ္တစ္ပင္လွဲႏိုင္တဲ့လူကလဲ လွဲႏိုင္တဲ့အေလ်ာက္ ဝိုင္းၿပီးသစ္ခုတ္က်ရင္ မေကာင္းဘူးလားလို႔ ကၽြန္ေတာ္ေမးခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ရွင္းရွင္းပဲ စနစ္တစ္ခုကေန စနစ္တစ္ခုကိုေျပာင္းလဲတဲ့ အေျပာင္းအလဲကိုလိုခ်င္တယ္။ ဒီစနစ္တစ္ခုကေန စနစ္တစ္ခုုရဲ႕အေျပာင္းအလဲကိုုလိုုခ်င္တယ္။ စနစ္တစ္ခုကို မေျပာင္းမလဲမခ်င္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ပခံုးေပၚမွာက်ေနတဲ့တာဝန္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေျပာင္းလဲေအာင္ ထမ္းေဆာင္ဖို႔ဆိုတာ အစဥ္အဆက္ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕သမိုင္း ေက်ာင္းသားေတြကို အစဥ္အဆက္ကမ္းလိုက္တဲ့သမိုင္းကို ဆက္ကမ္းဖို႔အသင့္ပဲ ဒါကေတာ့ အဲ့ဒီေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ရဲ႕ေျပာေရးဆုိခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ အန္ကယ္ဦးျမဝင္းရဲ႕စကားေလးကိုပဲ ျပန္သံုးပါ့မယ္ဒီေနရာမွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုတစ္ခ်ိဳ႕ေျပာၾကတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကြဲသြားၿပီလား ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ဖက္နဲ႔ တစ္ဖက္ေဝးသြားၿပီလား အန္ကယ္ဦးျမဝင္းေျဖခဲ့ပါတယ္ ရွင္းရွင္းေလးပါ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကြဲစရာမရွိဘူးတဲ့ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ဖြဲ႔တည္းမွမဟုတ္တာ ဒါသဘာဝက်က် အန္ကလ္ ဦးျမဝင္းေျဖသြားတာပဲ ဟုတ္ပါတယ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဒီအတိုင္းပဲဗ် အဲ့ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔က တစ္ခရီးတည္းကိုသြားေနတဲ့လူေတြ တစ္ေလွတည္းမစီးေပမဲ့ တစ္ခရီးတည္းကိုသြားေနတယ္ဆိုတာေတာ့ ျပည္သူေတြအားလံုးကို သေဘာေပါက္ေစခ်င္ပါတယ္။ မိသားစုတစ္ခုေတာင္မွ သားသမီးနဲ႔မိဘ ညီအကိုေမာင္ႏွမအခ်င္းခ်င္း […]

  မခြဲျခားတဲ့ ၀န္းက်င္တစ္ခုုကိုုမွ်မွ်တတလိုုခ်င္သူမ်ားကိုုယ္စားလွယ္ေတြကိုု ေမးၿပီးမွမဲေပးပါ လိုု႔ဆိုုတဲ့ ကိုုျမေအး
 • မိမိမဲေပးမယ့္ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကိုေမးပါ ၿပီးေတာ့ မဲေပးပါလို႔ ဆိုလိုက္တဲ့ ကိုျမေအး
 • UNC တာေမြၿမိဳ႕နယ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း .. ဦးေအာင္ျမင့္မင္း
 • အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပသီလူမ်ဳိး ႏွင့္ ပသီသမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရဟုဆို

    စစ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ပသီလူမ်ဳိးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရၿပီး ပသီသမိုင္းပါေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွ၀င္းက ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ပသီအမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “၁၉၆၂ခုႏွစ္ အာဏာသိမ္းၿပီးတဲ႔ေနာက္ပိုင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ လူမ်ဳိးကို တစတစေဖ်ာက္လာခဲ႔တယ္ လူမ်ဳိး ၁၄၄မ်ဳိးရွိတဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕တိုင္းရင္းသားစာရင္းထဲမွာ ၁၃၉ နားမွာရွိတဲ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ဆိုလို႔သိထားတဲ႔ ပသီလူမ်ဳိးကို လုံး၀ေဖ်ာက္ပစ္ခဲ႔တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ဘာသာတူတဲ႔ ပသ်ွွဴးေတြကိုလုံး၀ေဖ်ာက္ဖ်က္လိုက္တယ္”ဟု အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွ၀င္းကေျပာသည္။ ပုဂံေခတ္ ေအဒီ ၈၃၂ ကတည္းက ပသီတို႔သည္ လူမ်ဳိးတစ္မ်ဳိးအေနႏွင့္ရွိခဲ႔ၾကၿပီး ျမန္မာစကားကိုေျပာ၊ ျမန္မာ႔ေရကိုေသာက္ကာ ျမန္မာမ်ားႏွင့္အတူ ေအးအတူပူအမွ် ေနထိုင္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံကိုလည္း ကာကြယ္ခဲ႔ၾကသျဖင့္ ဘုရင္မင္းမ်ားကပင္ခ်ီးျမွင့္ေျမွာက္စားခဲ႔ရသည့္ ပသီမ်ားျဖစ္ခဲ႔ၾကေပမယ့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးဖိႏွိပ္ခံခဲ႔ရကာ ပသီသမိုင္း အေဖ်ာက္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔က က်င္းပသည့္ အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ ၎ကေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ သမိုင္းေတြကုိတစ္ခုၿပီးတစ္ခုေျခဖ်က္ တစ္ခုၿပီးတစ္ခုေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီးေတာ႔ မႏ ၱေလးနန္းေတာ္တြင္းက ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘိုးေဘးေတြ ၀တ္ျပဳခဲ႔တဲ႔သက္ေတာ္ေစာင့္ေတြ၀တ္ျပဳခဲ႔တဲ႔ဗလီဟာ ေရႊပႏၷတ္ ပလီ ဟာလည္း ဒီေန႔ေျခနင္းခံလိုက္ရၿပီ။ ဘုန္းဘုန္းက်သြားခဲ႔ရၿပီ။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြကိုၿမိဳလာခဲ႔ၾကရတာဟာ နယ္ခ်ဲ႔ေခတ္ေရာက္ျပန္ေတာ႔ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ရယ္လို႔ေရာၿမိဳခံရၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပသီသရုပ္ပ်က္သြားခဲ႔ရတယ္”ဟု ဦးလွ၀င္းကဆိုသည္။ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဆရာႀကီးဦးေက်ာ္၀င္းေမာင္ ဦးေဆာင္ၿပီး ပသီလူမ်ဳိးကိုျပန္လည္ေဖာ္ထုတ္မည္ဟူေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားယဥ္ေက်းမႈကြန္ဂရက္သို႔ ပသီအမ်ဳိးသားကြန္ဂရက္ အမည္ျဖင့္ေဖာင္တင္ခဲ႔ေသာ္လည္း လူမ်ဳိး ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္မပါ၀င္သည့္အတြက္ ပြင့္လင္းသည့္ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္လွ်င္ ပသီလူမ်ဳိးဟူ၍ နဂိုအတိုင္းျပန္လည္သတ္မွတ္ေပးမည္ဟု ေျပာထားေၾကာင္း ၊ ပသီလူမ်ဳိးမ်ားအေနျဖင့္ အာဏာမလိုခ်င္ေၾကာင္း၊ေပ်ာက္ဆုံးေနေသာ ဘ၀၊ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရး၊ ဆုံးရႈံးေနရသည့္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရရွိလိုျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးလွ၀င္းက ဆက္လက္ေျပာသည္။ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တိုက္တြန္းမႈေၾကာင့္ ဆရာႀကီး ဦးရာဇတ္က ပသီလူမ်ဳိးမ်ားျဖင့္ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္ ဖြဲ႔စည္းခဲ႔သည္ကို ေရႊတိဂုံအလယ္ ပစၥယံတြင္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ႔ၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေသာအခါ ဗမက အဖြဲ႔သည္လည္း ဖ်က္သိမ္းခံခဲ႔ရသည္။ ဆူးနီ  

  အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပသီလူမ်ဳိး ႏွင့္ ပသီသမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရဟုဆို
 • မဘသ ကုုိဦးစီးဖိုု႔ သီတဂူဆရာေတာ္ကိုုယ္တုုိင္ မိမိအားတာ၀န္ေပးေၾကာင္းႏွင့္ သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ေၾကာင့္မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမ်ားလြတ္ေတာ္တင္နိင္ဟုု ဥကၠဌဆရာေတာ္မိန္႔ၾကား

  လူမ်ိဳးေရးဘာသာေရးအေျခခံတဲ့ အဓိကရုုန္းေတြ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ေပၚေစဖိုု႔ ဗုုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္ေတြက အလုုိရွိတဲ့အတြက္ မဘသ အဖြဲ႕ႀကီးဖြဲ႔စည္းဖိုု႔္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးအပါအ၀င္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္ေတြက မိမိကိုုတာ၀န္ေပးတဲ့အတြက္ ယခုုလိုုေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဥကၠဌဆရာေတာ္ တိေလာက ဘိ၀ံသ က မ်ိဳးေစာင့္ေအာင္ပြဲအခမ္းအနားမွာ မိန္႔ၾကားခဲ့ပါတယ္။ “ဆရာေတာ္အဓိကေျပာၾကားလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ေျပာၾကားရမယ္ဆိုရင္ ဆရာေတာ္တို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေျခခံၿပီးျဖစ္ခဲ့က်တဲ့ စစ္ေတြ၊မိတၳီလာ စေသာအထိကရုဏ္းႀကီးမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဘက္ဘာသာဝင္ေတြ ျပည္သူေတြႀကံဳေတြ႔ခံစားခဲ့ရတဲ့ ကိုယ္ဆင္းရဲ စိတ္ဆင္းရဲ ဘဝဆင္းရဲေတြကို ၾကားသိလိုက္ရတဲ့အခ်ိန္ ျမင္လိုက္ရတဲ့အခ်ိန္မွာ အလြန္ပဲထိတ္လန္႔သံေဝဂရၿပီး စိတ္မခ်မ္းမသာ ျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိုမ်ိဳး လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရးအေျခခံတဲ့ျပႆနာေတြ ေနာက္ထပ္မျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားဘက္က ဘယ္လိုကူညီေပးရမလဲဆိုတာကို စဥ္းစားၿပီး ျပႆနာျဖစ္ရျခင္းရဲ႕ အေျခခံဇစ္ျမစ္အေၾကာင္းတရားေတြကို ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါမွာ လူမ်ိဳးစံုေတြ၊ ဘာသာစံုေတြၾကားထဲက မညီမွ်တဲ့ဥပေဒမ်ားဟာျပႆျဖစ္ေရးဆီကိုဦးတည္ေနတယ္ဆိုတာကို ေကာက္ခ်က္ခ်မိပါတယ္ ထိုပ႗ိပကၡမ်ား ၿငိမ္းႏိုင္သေလာက္ၿငိမ္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ မဘသအဖြဲ႔ႀကီးဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ႀကိဳးစားက်ပါတယ္။ ထိုအဖြဲ႔အစည္းႀကီးကိုဦးေဆာင္ေပးဖို႔ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးအပါအဝင္ ဆရာေတာ္သံဃာေတာ္မ်ား မိမိကိုတာဝန္ေပးၾကပါတယ္” ဒါ့အျပင္ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒမူၾကမ္းကိုု လႊတ္ေတာ္ထဲကိုု တင္သြင္းေပးသူဟာ ႏုုိင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္ျဖစ္တယ္လိုု႔လည္း မ.ဘ.သ ဥကၠဌဆရာေတာ္ဘုုရားႀကီးက ဆက္လက္မိန္႔ၾကားပါတယ္။ “တစ္ခါ ဒီဥပေဒၾကမ္းကို ပညာရွင္မ်ားကေရးဆြဲၿပီးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒနမူနာကိုတင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေရးဆြဲေရးေကာ္မတီကေရးဆြဲေပးဖို႔ရန္ အဆိုျပဳလႊာတင္သြင္းဖို႔ရန္အတြက္ ပါတီေတြ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို တင္ျပၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ႏိုင္ေရးႀကိဴးစားျပန္ေတာ့လည္း ေတာ္ေတာ္ကိုခက္ခက္ခဲခဲႀကိဳးစားခဲ့ရပါတယ္ ေနာက္ဆံုးမွာေတာ့ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာခ်စ္ျမတ္ႏိုးတဲ့လူပုဂၢိဳလ္မ်ားရဲ႕ေလးသန္းေက်ာ္ ငါးသန္းခန္႔ရွိ ေထာက္ခံလက္မွတ္မ်ားကိုရာယူၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုတင္သြင္းေပးဖုိ႔ရန္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီးထံကို ဆရာေတာ္ကိုယ္တိုင္ ေမတၱာရပ္ခံအကူအညီေတာင္းခဲ့ပါတယ္။ သမၼတႀကီးကလည္း ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္အတူ ဖတ္ရႈၿပီး ဒီဥပေဒဟာ မည္သည့္ဘာသာ လူမ်ိဳး ပုဂၢိဳလ္ကိုမွ ထိခိုက္ျခင္းမရွိပဲ ႏိုင္ငံအတြင္းမွာရွိက်တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံု၊ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူေနထိုင္ေရးအတြက္ တကယ္ကိုလိုအပ္တဲ့ဥပေဒျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သေဘာေပါက္ၿပီး ဆရာေတာ္ ဒီဥပေဒဟာ တပည့္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံအတြက္ တကယ္လိုအပ္ပါတယ္ ဆရာေတာ္တို႔ေစတနာေမတၱာနဲ႔ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဒီကိစၥ သမၼတရံုးကေနလႊတ္ေတာ္ကိုေရာက္ေအာင္ေတာ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါ့မယ္ဘုရား သို႔ေသာ္ ဒီအဆိုျပဳလႊာကိုလက္ခံမႈ လက္မခံမႈစတဲ့ေရွ႕ဆက္လုပ္ရမယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကေတာ့ တပည့္ေတာ္နဲ႔မဆိုင္ပါဘူး လႊတ္ေတာ္နဲ႔သာဆိုင္ပါတယ္ဘုရား ဒါေၾကာင့္တပည့္ေတာ္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည့္ အပိုင္းကိုေတာ့ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးပါမယ္ ဘုရားလို႔ ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ၿပီး လႊတ္ေတာ္မ်ားသို႔တင္သြင္းေပးလို႔သာ ဒီကေန႔ ဒီအခ်ိန္မွာ ဒီဥပေဒေပၚေပါက္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ဆရာေတာ္ေျပာၾကားခ်င္တာက ဒီမ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒျဖစ္ေပၚလာျခင္းဟာ ဆရာေတာ္တို႔က ေမတၱာရပ္ခံတယ္ သမၼတႀကီးကလဲ ဒီေမတၱာရပ္ခံခ်က္ကိုလက္ခံၿပီး လႊတ္ေတာ္ကိုပို႔ေပးပါတယ္။ ဒီေလာက္ပါပဲ။” လူ႔အခြင့္အေရးစံခ်ိန္စံႏႈန္းေတြနဲ႔ မကိုုက္ညီဘူးလိုု႔ ႏိုုင္ငံတကာက ေ၀ဖန္မႈေတြရွိေနတဲဲ့ မ်ိဳးေစာင့္ဥပေဒ ၄ ရပ္ကိုု သမၼတႀကီးဦးသိန္းစိန္က ေရြးေကာက္ပြဲကာလ နီးကပ္လာခ်ိန္မွာ လက္မွတ္ေရးထုုိး အတည္ျပဳေပးခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုုင္း ဦးသိန္းစိန္ကိုုသာ သမၼတအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနေစလုုိေၾကာင္း […]

 • မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးမလဲ ၅

  အခုလာမယ့္ေ႐ြးေကာက္ပြဲက တုိင္းျပည္ေျပာင္းလဲေရးအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ မြတ္စလင္မ္တိုင္းမဲေပးဖို႔အေရးႀကီးတယ္ေပါ့ေနာ္ မြတ္စလင္မ္တိုင္းမဲေပးက်ဖို႔တိုက္တြန္းခ်င္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက ၁၉၆၂မတိုင္ခင္ လြတ္လပ္ေရးရတဲ့ ၄၈ကေနၿပီးေတာ့ ၆၂ထိ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ အစစအရာရာေကာင္းခဲ့တယ္ အဲ့တာကေတာ့ အဓိကကေတာ့ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္းကားလို႔ပဲျဖစ္တယ္ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ထြန္ကားတဲ့အခ်ိန္မွာ လူမ်ားစုေရာ လူနည္းစုေရာ ပညာေရးပိုင္းေရာ စီးပြားေရးေရာ ဘက္စံုက႑ေပါင္းစံုေကာင္းခဲ့တယ္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိတ္သုဥ္းသြားၿပီးတဲ့ ၆၂ခုကေန အခုခ်ိန္ထိကုိ အဖက္ဖက္ကေနၿပီးေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕အေျခအေနကဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းလာတယ္ ဆုတ္ယုတ္က်ဆင္းေနတယ္ လူနည္းစုအခြင့္အေရး လူ႔အခြင့္အေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး ဘယ္ေပါင္းစံုက်ဆင္းေနတယ္ အဲ့ေတာ့ ဒီအေျခအေနကေနၿပီးေတာ့ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္ဖို႔အတြက္ကို လူတိုင္းက အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္အေနနဲ႔ ပါဝင္ဖို႔လိုတယ္ ဒီ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီမိုကေရစီစနစ္ျပန္လည္ထြန္းကားေရးအတြက္ကို လူတိုင္းက ဒီမိုကေရစီအေရးကိုဦးစားေပးၿပီးေဆာင္ရြက္မယ့္ပါတီ လူ႔အခြင့္အေရးကိုေရွးရႈ႕ေဆာင္ရြက္မယ့္ပါတီ လူနည္းစုေတြအေပၚမွာစာနာေထာက္ထားတဲ့ပါတီ အစဥ္အလာေကာင္းၿပီးေတာ့ အမ်ားအတြက္ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔အနစ္အနာခံခဲ့တဲ့ပါတီကို မဲေပးဖို႔တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဦးတင္ေမာင္သန္း အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ၊အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္

  မြတ္စ္လင္မ္ေတြ ဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးမလဲ ၅

၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ သတင္းမ်ား »

မြတ္စလင္မ္ေတြဘယ္သူ႔ကိုမဲေပးမလဲ အပိုင္း(၇)

ေအာက္တိုဘာလ ၈၊ ၂၀၁၅၊ ည ၁၁:၃၀ နာရီ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ကိုးကြယ္ယံုၾကည္တဲ့ဘာသာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ကိုးကြယ္ခြင့္ကို ဥပေဒနဲ႔ျပဌာန္းထားတာရွိတယ္ ဒါေၾကာင့္မို႔လို ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြထဲမွာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြလဲ အေျမာက္အမ်ားရွိတယ္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္ေတြရဲ႕မဲဆႏၵဟာလဲ...

ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပသီလူမ်ဳိး ႏွင့္ ပသီသမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရဟုဆို

အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ပိုင္း ပသီလူမ်ဳိး ႏွင့္ ပသီသမိုင္း ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရဟုဆို

ေအာက္တိုဘာလ ၆၊ ၂၀၁၅၊ ည ၁၁:၀၀ နာရီ

  စစ္အစိုးရမွ ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ပသီလူမ်ဳိးကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရၿပီး ပသီသမိုင္းပါေဖ်ာက္ဖ်က္ခံခဲ႔ရေၾကာင္း အမ်ဳိးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ ဒုဥကၠ႒ ဦးလွ၀င္းက ၅၅ ႏွစ္ေျမာက္ပသီအမ်ဳိးသားေန႔အခမ္းအနားတြင္ေျပာၾကားလိုက္သည္။ “၁၉၆၂ခုႏွစ္...

ကမ႓ာ႔ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

Chapel Hill မွာ ပထမဆုံး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္

Chapel Hill မွာ ပထမဆုံး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္မည္

ေအာက္တိုဘာလ ၈၊ ၂၀၁၅၊ ည ၈:၂၄ နာရီ

  တုိးပြားလာတဲ့ မြတ္စလင္လူဦးေရကုိ လိုက္လံျဖည့္ဆည္းေပးတဲ့အေနနဲ႔ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ေျမာက္ကာရိုလုိင္းနားျပည္နယ္က ခ်ပယ္ေဟးၿမိဳ႕မွာ ပထမဆုံး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္ကုိ ရက္သတၱပတ္အနည္းငယ္မွာ ဖြင့္လွစ္သြားဖို႔ စီစဥ္ေနပါတယ္။ Chapel Hillဆုိတာ မၾကာခင္က...

အျခား သတင္းမ်ား

ဦးသန္းေရႊႏွင့္ မိမိတုိ႔အၾကား သင္ေပးသင္ယူ ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ဦးေဌးဦး၀န္ခံ

ဦးသန္းေရႊႏွင့္ မိမိတုိ႔အၾကား သင္ေပးသင္ယူ ဆရာတပည့္ ဆက္ဆံေရးရွိေၾကာင္း ဦးေဌးဦး၀န္ခံ

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠ႒(ဥကၠ႒ ပူးတြဲ)တာ၀န္ယူထားေသာ ဦးေဌးဦးက စစ္အစိုးရဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ဦးသန္းေရႊႏွင့္ နီးစပ္ေၾကာင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးက ေတြ႔သည့္အခ်ိန္တိုင္း ၎တို႔ကိုသင္ေပးေၾကာင္း ၀န္ခံေျပာၾကားလိုက္သည္။ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးနဲ႔နီးစပ္ပါတယ္။...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
မာတင္အန္နာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုေပးပြဲ

မာတင္အန္နာ ႏိုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးဆုေပးပြဲ

  ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္ေန႔ ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ လူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္သူေတြကို ခ်ီးျမႇင့္ေလ့ရွိတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မာတင္အန္နာဆုေၾကညာရာမွာ အာရပ္ေစာ္ဘြားမ်ား ျပည္ေထာင္စုက အာမက္ မန္ဆြာ က ရရွိပါတယ္။ ဒီဆုအတြက္ ဆန္ကာတင္ ၃ ဦးစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
မြတ္စလင္အမတ္ နည္းနည္းေလး ဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲတဲ့

မြတ္စလင္အမတ္ နည္းနည္းေလး ဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲတဲ့

သူ႔အေတြးသူ႔အျမင္ ============ မြတ္စလင္အမတ္ နည္းနည္းေလး ဘာလုပ္ႏုိင္မွာလဲတဲ့ တယ္လဲ ဒုန္းေဝးၾကသကုိး။ (၁) ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုံအရ NLDက မဲအမ်ားစုနဲ႔ မႏုိင္ဘူး။ ၂၅% စစ္တပ္၊ ၂၅% တုိင္းရင္းသား ယူသြားရင္ က်န္ ၅၀%မွာ NLDက အကုန္လုံး ဘယ္လုိလုပ္ ႏုိင္မလဲ။ ဦးကုိနီလည္း...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ေဆာ္ဒီ ဟဂ်္ဘုရားဖူး ေသဆုံးမႈတြင္ ျမန္မာ ၈ ဦးပါ၀င္ဟု အတည္ျပဳ

ေဆာ္ဒီ ဟဂ်္ဘုရားဖူး ေသဆုံးမႈတြင္ ျမန္မာ ၈ ဦးပါ၀င္ဟု အတည္ျပဳ

ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏိုင္ငံ မကၠာၿမိဳ႕မွာ ဟဂ်္ဘုရားဖူးရင္း တိုးႀကိတ္မိလို႔ ေသဆံုးၾကသူေတြမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ၈ ဦးပါတယ္လို႔ ျမန္မာမြတ္စလင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ အဖြဲ႔၀င္ ဦးကိုကိုလတ္က အတည္ျပဳ ေျပာဆိုလိုက္ပါတယ္။ “ေနာက္ဆံုးသိရတာကေတာ့...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
“ ဝိေရာဓိမ်ားနဲ႔ သီတဂူ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ၾသဝါဒ ကထာ ”

“ ဝိေရာဓိမ်ားနဲ႔ သီတဂူ ဆရာေတာ္ရဲ႕ ၾသဝါဒ ကထာ ”

  ၿပီးခဲ့တဲ့ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ သုဝဏၰ မိုးလံုေလလံု အားကစား႐ံုမွာ အမ်ိဳးေစာင့္ ဥပေဒေအာင္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ အခန္းအနား က်င္းပပါတယ္။ အဲဒီ အခမ္းအနားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုးက အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေရွာက္ေရး မဘသ အဖြဲ႔ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ေတြ၊...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›