• အစၥလာမ္ဘာသာအား အႀကိမ္ႀကိမ္ေစာ္ကားသည့္ ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္အား ပိတ္သိမ္းသည္အထိအေရးယူေပးရန္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးေတာင္းဆိုု

  ဘာသာသာသနာေစာ္ကားမႈ၊ စိတ္နာၾကည္းေစမႈျဖစ္ေစရန္မဟုတ္မမွန္စြပ္စြဲ၊ ပုတ္ခတ္ေရးသားမႈမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရးႏွင့္  ေအးခ်မ္းသာယာေရးကို ထိခုိက္ေစမည့္ လႈံ႔ေဆာ္ေရးသားျဖန္႔ေ၀မႈမ်ား ကို အတင့္ရဲစြာ ထပ္ဆင့္ က်ဴးလြန္ေနသည့္ သာကီေသြးဂ်ာနယ္ႏွင့္ ေအာင္ေဇယ်တုဂ်ာနယ္တုိ႔ကို နိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ တရားစြဲဆို ပိတ္သိမ္းအေရးယူေပးရန္ ျမန္မာနိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီး က ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ နိဳင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ၀င္ သက္ဆုိင္ရာေနရာ ၆ ေနရာသို႔ တုိင္ၾကားစာေ ပးပို႔ခဲ့ေၾကာင္း Myanmar Muslim Media မွ သတင္းရ႐ွိသည္။ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔မွႀကီးမွဴးထုတ္ေ၀သည့္ ေအာင္ေဇယ်တုဂ်ာနယ္ႏွင့္သာကီေသြးဂ်ာနယ္တို႔သည္ အစၥလာမ္ဘာသာအား အစဥ္တစိုက္ပုတ္ခတ္ေရးသားမႈမ်ားျပဳလုပ္လွ်က္႐ွိေသာ္လံုး ထိေရာက္သည့္ျပစ္ဒဏ္တစ္စံုတစ္ရာေပးျခင္း မခံရသည့္ ဗုဒၶသာသနာျပဳဂ်ာနယ္မ်ားျဖစ္သည္။ အထက္ပါကိစၥရပ္အား အစိုးရအသိအမွတ္ျပဳ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီး ၅ ဖြဲ႔ပူးေပါင္းကာ အစၥလာမ့္ဘာသာေရးအဖြဲ႔ႀကီးအမည္ျဖင့္ တိုင္ၾကားထားျခင္းမွာ မွန္ကန္ေသာ္လည္း တိုင္ၾကားစာအား ယခုအခ်ိန္တြင္ျပင္ပသို႔္ျဖန္႔ေ၀ေပးဦးမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းလည္း တိုင္ၾကားစာတြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သူတစ္ဦးက Myanmar Muslim Media သို႔အတည္ျပဳေျပာၾကားသည္။ ကေလာင္အမည္ေမာင္ေသြးခၽြန္အယ္ဒီတာအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သည့္ ဂ်ာနယ္မ်ားတြင္အစၥလာမ္ဘာသာႏွင့္ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)အား အႀကိမ္ႀကိမ္ ပုတ္ခတ္ေစာ္ကားသည့္ေရးသားခ်က္မ်ား႐ွိခဲ့သျဖင့္ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္း သမၼတထံတုိင္ၾကားစာ ၂ ႀကိမ္ေပးပို႔ခဲ့ဖူးၿပီး ယခုအႀကိမ္တုိင္ၾကားမႈမွာ တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ျဖစ္သည္။ ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၄ ရက္ေန႔ေန႔စြဲျဖင့္ထုတ္ေ၀သည့္ သာကီေသြးဂ်ာနယ္ အတြဲ ၂ အမွတ္ ၁၃ စာမ်က္ႏွာ ၁၁ ပါ နတ္မင္းႀကီး ကေလာင္အမည္ျဖင့္ေရးသားသည့္ မိသားစုေ႐ႊစကား၀ိုင္း ၁၂ တြင္ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္အား သာမန္လူတစ္ဦးအျဖစ္ေစာ္ကားေရးသားျခင္း၊ အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္သည္ မိမိအမိန္႔မနာခံသူမ်ားအား ရက္ရက္စက္စက္သတ္ျဖတ္သူဟုေရးသားျခင္း ၊ တမန္ေတာ္ျမတ္မုဟမၼဒ္(ဆြ)သခင္တြင္ တရား၀င္မယား ၁၂ ႏွင့္ အေျမွာင္မယားမ်ားစြာ႐ွိေၾကာင္းေရးသားျခင္း ၊ အလႅာဟ္အ႐ွင္သည္ တမန္ေတာ္ျမတ္(ဆြ)အား တပည့္လူမိုက္အျဖစ္ေမြးသည္ဟုေရးသားျခင္း၊ ကုရ္အာန္က်မ္းစာသည္ တမန္ေတာ္ျမတ္ကြယ္လြန္ၿပီးေနာက္တြင္ အဘူေဘကာ(ဟာဇရသ္ အဘူဘကရ္)က ထင္ရာျမင္ရာကိုစုစည္းထုတ္ေ၀သည့္က်မ္းစာျဖစ္သည္ဟူေသာ စသည့္ မဟုတ္မမွန္ေ ရးသားခ်က္မ်ားကို ေရးသားခဲ့သည့္အတြက္ အထက္ပါအတုိင္း တုိင္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ ေမာင္ေသြးခၽြန္ဆိုသူ အယ္ဒီတာအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေနသည့္ ေအာင္ေဇယ်တုဂ်ာနယ္သည္ နိဳင္ငံေတာ္ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၃၅၄၊ ပုဒ္မခြဲ (ဃ)၊ပုဒ္မ ၃၆၂၊ ၃၆၃ ၊၃၆၄ တို႔အားလည္းေကာင္း သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒပုဒ္မ ၉ ၊ပုဒ္မခြဲ(ဇ)(ဈ)ႏွင့္ ပံုႏွိပ္ျခင္းႏွင့္ ထုတ္ေ၀ျခင္းလုပ္ငန္း ဥပေဒပုဒ္မ ၈၊ ပုဒ္မခြဲ(ခ)တုိ႔အားလည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္ရာေရာက္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ျမန္မာနိင္ငံစာနယ္ဇင္းေကာင္စီ(ယာယီ)ထံသို႔ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ေပးပို႔သည့္စာတြင္ေဖၚျပထားေသာ္လည္္းယေန႔အခ်ိန္အထိျပစ္ဒဏ္တစ္စံုတစ္ရာခ်မွတ္ခံထားရျခင္းမ႐ွိေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ ဟိန္းေအာင္ Myanmar Muslim Media

  အစၥလာမ္ဘာသာအား အႀကိမ္ႀကိမ္ေစာ္ကားသည့္ ဂ်ာနယ္ႏွစ္ေစာင္အား ပိတ္သိမ္းသည္အထိအေရးယူေပးရန္ အစၥလာမ့္ဘာသာေရးအဖြဲ႕ႀကီးေတာင္းဆိုု
 • ၀ီရသူကို ေရနံေခ်ာင္းေဒသခံမ်ားက မေကာင္းဆိုး၀ါးႏွင္နည္းအတိုင္း သံပံုးတီးေမာင္းထုတ္

  ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕ရဲ႕ သမုိင္း၀င္ လည္ေပၚတန္ေဆာင္းမွာ ယခုလ ၁၉ ရက္ေန႔က တရားပြဲဘန္းျပၿပီး အမုန္းစကားေတြေဟာေျပာခဲ့တဲ့ ဘာသာေရး အဓိက႐ုန္းမႈေထာင္ထြက္ ၀ီရသူရဲ႕ ေဟာေျပာမႈေတြဟာ မေကာင္းတဲ့ အတိတ္နိမိတ္ကိုေဆာင္တယ္လုိ႔ ယူဆတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြက သံပံုးေတြသံၿပိဳင္တီးကာ ေတာထုတ္ဆန္႔က်င္ခဲ့တယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္လံုးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ႏွစ္ပတ္လည္ ၾသ၀ါဒခံယူပြဲအခမ္းအနားမွာ ကုလ သံအမတ္ကို ဖာသည္မလုိ႔ ပူပူေႏြးေႏြး ဆဲေရးတုိင္းထြာထားတဲ့ ၀ီရသူက မြတ္စလင္မ္မုန္းတီးေရးစကားေတြကို ေဟာေျပာသြားတဲ့အတြက္ ေဒသခံေတြက ႐ိုးရာဓေလ့ မေကာင္းဆိုး၀ါးႏွင္တဲ့ ဓေလ့အတုိင္း သံပံုးတီးေတာထုတ္ခဲ့တာလို႔လည္းသိရပါတယ္။ “ဦး၀ီရသူဦးေဆာင္သည့္ မဘသ ဆရာေတာ္မ်ားမ်ိဳးေစာင့္တရားေဟာၿပီး ၿမိဳ႕မွ ညေန ၅ နာရီ ခန္႔ျပန္ၾကြသြားၿပီးေနာက္ ည ၇ နာရီတြင္ လက္ခမခံေသာေဒသခံအခ်ိဳ႕က သံပံုးမ်ားသံၿပိဳင္တီးကာ အညာ႐ိုးရာဓေလ့အတိုင္း ေတာထုတ္ဆန္႔က်င္ခဲ့ေၾကာင္း ေရနံေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသား ဦးေက်ာ္ဆန္းဦးက ေျပာသည္”လုိ႔လည္း ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္ေန႔ထုတ္ 7 Day Daily . No 629 မွာေဖၚျပထားပါတယ္။ “ျမန္မာနိဳင္ငံရဲ႕သခင္စိတ္ေမြးဖြားေပးခဲ႔တဲ႔လည္ေပၚတန္ေဆာင္းႀကီး၊ ပထမ အလုပ္သမားေန႔ က်င္းပခဲ႔ လည္ေပၚတန္ေဆာင္းႀကီး ၊ ၆-၈-၈၈ ( ၈-၈ -၈၈ ) အေရးေတာ္ပုံ အတြက္ေရနံေခ်ာင္းသားေတြ တိုက္ပြဲဝင္ခဲ့တဲ့ဲလည္ေပၚတန္ေဆာင္ႀကီး ေအာင္ေျမလည္ေပၚ တန္ေဆာင္းႀကီးဟာအခုေတာ႔ မဘသ နဲ႔ အျမင္မေတာ္ဆင္ျဖဴေတာ္နဲ႔ခေလာက္ျဖစ္ရေလျခင္းဟဲ႔လို႔ ယူၾကံဳးမရျဖစ္ က်န္ရစ္ခဲ႔ပါၿပီ” လို႔ ေရနံေခ်ာင္းသားတစ္ဦးက အထက္ပါျဖစ္ရပ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သူ႔ခံစားခ်က္ကို ဖဘ စာမ်က္ႏွာမွာေရးသားေဖၚျပထားတာကိုလည္းေတြ႔ရပါတယ္။ ႐ိုးရာဓေလ့အရ အတိနိမိတ္ဆိုးေတြပေပ်ာက္ဖို႔၊ေဘးအႏၱရယ္မက်ေရာက္ဖုိ႔ စတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိတဲ့ ေတာထုတ္ပြဲကို ပံုမွန္အားျဖင့္ ၃ ရက္ဆက္တုိက္ျပဳလုပ္ေလ့႐ွိတယ္လုိ႔လည္း ေဒသခံေတြက Myanmar Muslim Media ကိုေျပာပါတယ္။ မိုးျပာ Myanmar Muslim Media

  ၀ီရသူကို ေရနံေခ်ာင္းေဒသခံမ်ားက မေကာင္းဆိုး၀ါးႏွင္နည္းအတိုင္း သံပံုးတီးေမာင္းထုတ္
 • သီတဂူဆရာေတာ္အေနျဖင့္ မဘသ ဒုုဥကၠဌရာထူးမွ ႏုုတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း မဘသ ဥကၠဌဆရာေတာ္မိန္႔ၾကားမႈ ကာယကံ႐ွင္ ႏႈတ္ဆိတ္

  သီတဂူဆရာေတာ္အေနျဖင့္ မဘသ အဖြဲ႕တြင္ ဒုဥကၠဌရာထူးကို တာ၀န္ယူ ထမ္းေဆာင္ေနျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း သီတဂူ စီမံေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕က ေျပာၾကားေသာ္လည္း မဘသ ဥကၠဌ ဆရာေတာ္ တိေလာကဘိ၀ံသ ကမႈ အဆိုပါသတင္းမွာ မမွန္ကန္ေၾကာင္း ျငင္းဆိုထားခ်ိန္တြင္ ကာယကံ႐ွင္ သီတဂူ ေဒါက္တာ႐ွင္ညာဏိသရကမူ တစ္စံုတစ္ရာေျပာၾကားျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း သတင္းေဖၚျပခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။ “ဒီဟာကို မလုပ္ေတာ့ပါဘူးလုိ႔ တုိ႔ကိုလည္း အေၾကာင္းမၾကားဘူး။ ႏွုတ္ထြက္ခြင့္လည္းမေတာင္းဘူး။ သူဟာ(သူ)ေၾကျငာတဲ့ သေဘာပဲ႐ွိတယ္။ တို႔နဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္သြားဖုိ႔ မ႐ွိဘူး။ အဲဒီသေဘာပဲ႐ွိတယ္။ သူလည္းပဲ သူ႔အေျခအေနအရ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္းေတြ တအားပ်ံ႕ေနေတာ့ ထိန္းသိမ္းတဲ့ ပံုစံမ်ိဳးလို႔ဆတယ္လို႔၊ သို႔ေသာ္ တုိ႔နဲ႔ေတာ့ ကြဲလြဲမႈေတာ့ဘာမွမ႐ွိဘူး” ဟု မဘသ ဗဟိုဥကၠဌဆရာေတာ္ အ႐ွင္တိေလာကဘိ၀ံသ က မိန္႔ၾကားေၾကာင္း ယခုလ ၁၆ ရက္ေန႔တြင္ျဖန္႔ခ်ိသည့္ News Watch သတင္းဂ်ာနယ္ အတြဲ ၉ ၊ အမွတ္ ၃၅ တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ မြတ္စလင္မ္ဆန္႔က်င္ေရး ဗုဒၶဘာသာဂိုုဏ္းခြဲတစ္ခု ျဖစ္သည့္ ၉၆၉ ဂိုဏ္းအား အသြင္ေျပာင္းဖြဲ႕စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာ ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး (မဘသ) အဖြဲ႕ကို သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာ အ႐ွင္ညာဏိသရ၏ အားေပးကူညီမႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ကာ ဒုဥကၠဌ အျဖစ္ သီတဂူဆရာေတာ္ကိုယ္တုိင္ လက္မွတ္ေရးထုိးလက္ခံခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း မဘသ ဗဟိုဥကၠဌ ဆရာေတာ္ကမိန္႔ၾကားသည္။ “ဒီမဘသ ဖြဲ႕စည္းေတာ့ မထမအစည္းအေ၀းမွာလည္း ဆရာေတာ္ႀကီး ကိုယ္တုိင္တက္ၿပီး လမ္းညြန္မႈေတြေပးတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီး လမ္းညြန္တဲ့အတုိင္း လုိက္ေဆာင္႐ြက္တယ္။ အဲဒီတုန္းက ဆရာေတာ္ႀကီးကိုယ္တုိင္ ဒုဥကၠဌ ဆိုၿပီး လက္မွတ္ထုိးၿပီးယူတယ္။ ဒီဘက္ျဖတ္သန္းလာတဲ့ ၂ ႏွစ္သက္တမ္းတစ္ခုမွာေတာ့ တုိ႔ေတြၾကားထဲ ဘာျပႆနာမွမ႐ွိ္ဘူး” ဟု မဘသ ဥကၠဌဆရာေတာ္ အ႐ွင္တိေလာက ဘိ၀ံသက မိန္႔ၾကားေၾကာင္းလည္း အထက္ပါသတင္းရင္းျမစ္တြင္ ဆက္လက္ေဖၚျပထားသည္။ သီတဂူဆရာေတာ္ႀကီးအေနျဖင့္ သီတဂူအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ သာသနာျပဳအဖြဲ႔၏ အဓိပတိ၊ မႏၱေလး မလြန္ဆန္လွဴအသင္းႀကီး၏ ၾသ၀ါဒစရိယ၊ ရန္ကုန္ အဘိဓမၼာျပန္႔ပြားေရးအသင္းႀကီး၏ၾသ၀ါဒစရိယ မွွတပါး ျမန္မာနိင္ငံအတြင္းအျခားေသာ မည္သည့္ ဘာသာေရးအသင္းအဖြဲ႔ ၊ လူမႈေရးအဖြဲ႔၊ နိဳင္ငံေရးအဖြဲ႔ မ်ားတြင္ဥကၠဌ၊ ဒုဥကၠဌ ၊ အတြင္းေရးမွဴးအျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္း မ႐ွိေၾကာင္း သီတဂူဗုဒၶတကၠသိုလ္၏ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလ ၁၃ ရက္ေန႔ေန႔စြဲပါ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကိုထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ မဘသ ဥကၠဌဆရာေတာ္က သီတဂူဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအ႐ွင္ညာဏိသရအေနျဖင့့္ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာေစာင့္ေ႐ွာက္ေရးအဖြဲ႕မွ […]

  သီတဂူဆရာေတာ္အေနျဖင့္ မဘသ ဒုုဥကၠဌရာထူးမွ ႏုုတ္ထြက္ခြင့္တင္ထားျခင္းမ႐ွိေၾကာင္း မဘသ ဥကၠဌဆရာေတာ္မိန္႔ၾကားမႈ ကာယကံ႐ွင္ ႏႈတ္ဆိတ္
 • ႏြယ္ေအးဗလီ ၏လူမႈေရးလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ခ်ိီးက်ဴး

  ႏြယ္ေအးစႏၷီဂ်ာေမဗလီႀကီး၏ သာေရး/နာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၏ လူမ်ိဳး ဘာသာမေရြး အတြက္ ျပည္သူ႕အက်ိဳးျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား ရန္ကုုန္တုုိင္း ေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီးေဒါက္တာျမင့္သိန္းက အဆိုုပါအဖြဲ႔၏ ၄ ႏွစ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနားတြင္ ခ်ီးက်ဴး ဂုုဏ္ျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႕ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေနတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေမြးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ဘာသာအယူ၀ါဒေတြ မတူေပမဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအက်ိဳးကို ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ဆိုရင္ အင္မတန္မွ ေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ရပ္ၿဖစ္ပါတယ္ “ ဟု လူမႈေရး၀န္ႀကီး Dr.ျမင့္သိန္းက ေျပာသည္။ ႏြယ္ေအးစႏၷီဂ်ာေမဗလီႀကီး၏ သာေရး/နာေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ နာေရးကူညီမႈ႕ အၿပင္ ရက္ကြက္အတြင္း သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားအား ေဆး၀ါးေထာက္ပံ့ေပးျခင္း၊ မ်က္စိစမ္းသပ္ေပးျခင္း၊ မ်က္မွန္မ်ားကိုလည္း အခမဲ့ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ အေရးေပၚ လူနာမ်ားကိုလည္း ဘားလမ္း အခမဲ့ေဆးရံုႀကီးႏွင့္ အၿခားနီးစပ္ရာ ေဆးရံုေဆးခန္းမ်ားသို႕ ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ ပညာေရး ကူညီမႈလုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားအျဖစ္ ၄ ႏွစ္တာကာလအတြင္း ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ိဳးစံုုကိုုလည္း လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲၿခားဘဲ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ “ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို လွဴဒါန္းေနတဲ့ရက္ကြက္သူ/သား ေတြရဲ့လွဴဒါန္းေငြနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕လုပ္ေနတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႕မွာ ျပည္ပ အလွဴရွင္ေတြလည္း မရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းကလဲ မရွိဆင္းရဲသားရက္ကြက္ကပဲ လစဥ္ေၾကးစုေဆာင္းၿပီး လွဴဒါန္းရတာ ျဖစ္ပါတယ္ “ ဟု ဆပ္ေကာ္မတီ၏ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္သူ ဦးေဇာ္မင္းလတ္ကMyanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ ႏြယ္ေအးစြႏၷီဂ်ာေမဗလီ သာေရး/နာေရး ဆပ္ေကာ္မတီသည္ ၄ ႏွစ္ သက္တမ္းျပည့္ၿပီ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ေကာ္မတီသစ္ တစ္ရပ္ကိုု ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည္ ျဖစ္သည္။ သာေရး/နာေရး အတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ေပးမည့္ မည္သူမဆို ၀င္ေရာက္ေ႐ြးခ်ယ္ခံႏိုင္ေၾကာင္း ကိုလည္း ယခုုလ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္အထက္ပါအခမ္းအနားတြင္ ဦးေဇာ္မင္းလတ္က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။ ဆူးနီ

  ႏြယ္ေအးဗလီ ၏လူမႈေရးလုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအား ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လူမႈေရး၀န္ႀကီး ခ်ိီးက်ဴး
 • အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အထက္ၿမန္မာၿပည္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္း သေဘာထားထုတ္ၿပန္

  ျမန္မာႏိုင္ငံသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ မိမိတို႔ရင္ေသြးငယ္မ်ား ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔ေရး၊ စာရိတၱမ႑ိဳင္ေကာင္းမြန္ေရးႏွင့္ သာသနာေရးအသိပညာ၊ အတတ္ပညာမ်ားတတ္ေၿမာက္ၿပီး တိုင္းၿပည္ႏွင့္ လူသားအက်ိဳးၿပဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး စာသင္ေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္သင္ၾကားလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ပရိေစၦဒ ၾကာေညာင္းခဲ့ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း၊ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ တုိင္းၿပည္ႏွင့္ လူမ်ိဳးအေပၚ သစၥာေဖာက္ခဲ့သည့္ အမည္းစက္လည္း လံုး၀မရွိခဲ့ေၾကာင္း ထိုု႔ေၾကာင့္ အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ အဖ်က္အေမွာင့္ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၿမန္မာႏိုင္ငံရွိ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ားက ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ပါေၾကာင္း အထက္ၿမန္မာၿပည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အာရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ားမွ သေဘာထား ထုတ္ၿပန္ေၾကညာသည္။ ဒီဇင္ဘာ ၉ ရက္ေန့စြဲၿဖင့္ ထုတ္ၿပန္သည့္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္တြင္- (၁) ႏိုင္ငံေေတာ္တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ အခ်ဴပ္အၿခာအာဏာကို ထိပါးေစမည့္ ေၿပာဆိုၿပဳမူေဆာင္ရြက္ခ်က္ဟူသမွ်ကိုလည္းေကာင္း၊ (၂)ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံုႏွင့္ ဘာသာသာသနာအသီးသီးတို႔၏ ယံုၾကည္ကိုးကြယ္မႈ၊ခ်စ္ခင္စည္းလံုးမႈ ၊ အၿပန္အလွန္ယံုၾကည္ေလးစားနားလည္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တိုု႔ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ေၿပာဆိုုမႈဟူသမွ်ကို လည္းေကာင္း၊ (၃)ၿမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ၾကေသာ ၿပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို စိတ္အေႏွင့္အယွက္ၿဖစ္ေစသည့္ သတင္းမီဒီယာက႑ မ်ိဳးစံုုတိုု႔ တြင္ေဖာ္ၿပပါရွိေသာ ႏိုင္ငံတခ်ိဳ႕ႏွင့္ ၿမန္မာႏိုင္ငံကို ၿခိမ္းေၿခာက္ေၿပာဆိုမႈမ်ား ၿပဳလုပ္ထားသည့္ အယ္လ္ကိုင္းဒါး(သို့မဟုတ္)အိုင္အက္စ္ စသည္တိုု႔ ၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ဟူသမွ်ကိုလည္းေကာင္း၊ (၄)ကၽြႏ္ုပ္တိုု႔ ႏွင့့္္ အမိၿမန္မာႏိုင္ငံေတာ္တြင္သာမက ကမာၻ့မည္သည့္ေနရာတြင္မဆို အစြန္းေရာက္၀ါဒႏွင့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ဟူသမွ်ကို လံုး၀ဆန့္က်င္ရွုတ္ခ်ပါေၾကာင္း ပါရွိသည္။ အဆိုပါသေဘာထားေၾကညာခ်က္ကို အထက္ၿမန္မာၿပည္ အစၥလာမ္ဘာသာေရး အရဗီစာသင္ေက်ာင္းမ်ား၏ကိုယ္စား နာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ ေမာင္လာနာ ဟာမီးမ္(ေပ်ာ္ဘြယ္ၿမိဳ့)၊ ေမာင္လာနာ အီစာ(ရမည္းသင္းၿမိဳ့)၊ေမာင္လာနာ ဂ်မာလြဒၵီးန္(ယင္းေတာ္ေက်းရြာ)၊ေမာင္လာနာ အဗၺဒြလ္ ဟကီးမ္(ဘံုးအိုးေက်းရြာ)၊ေမာင္လာနာ အဗၺဒုရ္ ရဟီးမ္(မႏၱေလး)၊ေမာင္လာနာ ဦးေမာင္ေမာင္(ထန္းကုန္းေက်းရြာ) တို့က လက္မွတ္ေရးထိုး ထုတ္ၿပန္လုိက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ သေဘာထားေၾကညာခ်က္တြင္ အခ်ိဳ့ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစၥလာမ္အမည္ခံ အစြန္းေရာက္သမားမ်ား ေပၚထြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို့၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားက ယဥ္ေက်း ေသာလူ့အဖြဲ့အစည္းကို ၿခိမ္းေၿခာက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ လူမ်ိဳးမတူ၊ဘာသာမတူသူမ်ားကိုသာမက ၎တို့အၾကမ္းဖက္လမ္းစဥ္ကို လက္မခံေသာ ဘာသာ၀င္အခ်င္းခ်င္း ၊ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္းကိုပင္ ရက္စက္စြာ သတ္ၿဖတ္ခ်က္ရွိေၾကာင္း၊ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ၾကေသာ ၿမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းရွိအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ ၎တို့၏ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကိုု စိုးရိမ္လ်က္ရွိေနၾကေၾကာင္းဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ မူရင္း (ၿမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ) အတြဲ ၅၄၊ အမွတ္ ၉၁ စာ ၁၉ ပါ အထက္ပါသတင္းကိုု Myanmar Muslim Media က မႈရင္းအတိုုင္းကူးယူေဖၚျပသည္။ ၂၀၁၄ခုုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၃၀ ရက္၊ အဂၤါေန႔

  အစြန္းေရာက္၀ါဒီမ်ား၏ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း အထက္ၿမန္မာၿပည္ ဘာသာေရးစာသင္ေက်ာင္း သေဘာထားထုတ္ၿပန္
 • သန္လွ်င္ၿမိဳ႕ဂုုဏ္ေဆာင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ဦး၀င္းေအာင္ ကြယ္လြန္

  “ဦး၀င္းေအာင္ဟာ သန္လွ်င္ၿမိဳ႕ မြတ္စလင္မ္ နိင္ငံေရးေလာကမွာေရာ အမ်ိဳးသားေရးေလာကမွာေရာ ဘာသာေရးမွာေရာ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ ဂုုဏ္သိကၡာနဲ႔လည္း ျပည့္စံုုတယ္ ကိုုယ္ေရးထက္အမ်ိဳးသားေရးကိုု ပိုုၿပီးဦးစားေပးတဲ့ ပုုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္။ သူ႔မွာ နိင္ငံေရး ဘာသာေရးနဲ႔ပတ္သက္လိုု႔ အစြန္းအထင္းမ႐ွိဘူး” ဟုု ကြယ္လြန္သူႏွင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး ရင္းႏွီးခဲ့သည့္ အယ္ဟာ့ဂ်္ဆရာဦးေက်ာ္ေဖက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္ အသစ္အား စတင္ထူေထာင္သူမ်ားအနက္တစ္ဦးျဖစ္သည့္ဟာဂ်ီ၀င္းေအာင္ အသက္ ၈၅ ႏွစ္သည္ ယခုုလ ၂၁ ရက္ေန႔ကကြယ္လြန္သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ “သန္လွ်င္ၿမိဳ႕နဲ႔ ဦး၀င္းေအာင္ဟာ ခြဲျခားလိုု႔မရသလုုိ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ေလာကနဲ႔ ဦး၀င္းေအာင္ဟာလည္းခြဲျခားလိုု႔မရဘူး။ဦး၀င္းေအာင္ႀကီးရဲ႕စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြဟာ အမ်ားႀကီး႐ွိတယ္”ဟုု မန္မာမြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(မ.အ.ဖ) ရဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ခင္ကမွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ကြယ္လြန္သူ ဦး၀င္းေအာင္သည္သန္လွ်င္ၿမိဳ႕႐ွိ အမွတ္ ၁ ေရနံခ်က္စက္႐ံုုတြင္လည္း အင္ဂ်င္နီယာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ “ဟာဂ်ီဦး၀င္းေအာင္ဟာေ႐ွ႕မွီေနာက္မွီပုုဂၢိဳလ္တစ္ဦးလည္းျဖစ္တယ္။ဗမက မွာလည္းပါခဲ့တယ္။တာ၀န္ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ခဲ့တယ္။အဲဒီ့ေနာက္မွာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီမွာပါ၀င္ခဲ့တယ္။၁၉ ၈၈ ခုုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန႔ မ.အ.ဖ ဖြဲ႔စည္းစဥ္မွာ သူဟာ နာယကအေနနဲ႔ပါ၀င္လာၿပီးေတာ့ ေသဆံုုးခ်ိန္အထိ မ.အ.ဖ ရဲ႕ တာ၀န္ေတြကိုု ဥေသွ်ာင္နာယကႀကီးအျဖစ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တယ္”ဟုုုလည္း ဦးေက်ာ္ခင္က ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ ဦး၀င္ေအာင္အား သန္လွ်င္ၿမိဳ႕ ငါးပါးသခင္ဥယ်ဥ္ေတာ္တြင္ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၂း၃၀ အခ်ိန္တြင္ျမဳပ္ႏွံ႔ၿပီး၎၏ ေနာက္ဆံုုးခရီးသိုု႔ အစၥလာမ္ဘာသာေရးအဖြဲ႔မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား နိင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားပါတက္ေရာက္ၿပီး ျမန္မာမြတ္စလင္မ္အမ်ိဳးသားေရးရာအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားညီညြတ္ေရးကြန္ဂရက္ပါတီ တိုု႔မွ ဂုုဏ္ျပဳပန္းေခြႏွင့္ ပန္းျခင္းတုုိ႔ ေပးအပ္သည္။ ထြန္းထြန္း(Myanmar Muslim Media CJ)

  သန္လွ်င္ၿမိဳ႕ဂုုဏ္ေဆာင္ ျမန္မာမြတ္စလင္မ္ ဦး၀င္းေအာင္ ကြယ္လြန္
 • အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနနိင္သည္အထိႀကိဳးပမ္းမည္ဟုု သာသနာေရးရာေကာင္စီ ကတိျပဳ

  အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီအား စတင္ထူေထာင္ခဲ့သူမ်ား၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္နိင္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ကိုု ယေန႔အခ်ိန္အထိေအာင္ျမင္ေအာင္ မေဆာင္႐ြက္နိင္ေသးေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုုပါရည္မွန္းခ်က္ေအာင္ျမင္ေရး သံဓိဌာန္ခ်ထားေၾကာင္း ဥကၠဌႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္အခမ္းအနားတြင္ကတိျပဳေျပာၾကားလုုိက္သည္။ “မိမိတုုိ႔ဘုုိးေဘးမ်ားရဲ႕ ဂုုဏ္ေရာင္ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ အတိတ္သမုုိင္းနဲ႔အညီ ဂုုဏ္သိကၡာ႐ွိစြာျဖင့္ ဘ၀ရပ္တည္နိင္ေရးနဲ႔ ႏွစ္ဘ၀ေကာင္းစားေရးကိုုရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ထားကာ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကိုုဖြဲ႔စည္းထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္။အဲဒီ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္သုုိ႔ ယေန႔တုုိင္မတက္လွမ္းနိင္ေသးေသာ္လည္း မဆုုတ္မနစ္ဇြဲလံုုးလျဖင့္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကမယ္လိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ခုုိင္ခုုိင္မာမာ သႏၷိ႒ာန္ျပဳပါတယ္”ဟုု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠဌႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အထက္ပါအခန္းအနားမိန္႔ခြန္းတြင္ ကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “သႏၷိ႒ာန္ခ်ထားတယ္။မျဖစ္ျဖစ္ေအာင္လုုပ္မယ္လိုု႔ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားတယ္”ဟုု ဥကၠဌႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္ က Myanmar Muslim Media သိုု႔လည္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားသည္။ သာသနာေရးရာေကာင္စီ၏ မူလေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္သိုု႔ေရာက္ရန္ အစိုုးရအသီးသီးလက္ထက္တြင္ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္ အျပည့္အ၀မ႐ွိျခင္းလည္းပါ၀င္ေၾကာင္း အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က သံုုးသပ္သည္။ “ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္လည္းဒီ့ထက္ပိုုၿပီး႐ိွဖိုု႔လုုိမွာေပါ့။ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္က အေျခခံက်တယ္။လုုပ္ငန္းစဥ္အားလံုုးအတြက္ကိုု ။ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္မ႐ွိတဲ့အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မေဆာင္႐ြက္နိင္ဘူး၊ လြတ္လြတ္လပ္လပ္မေဆာင္႐ြက္နိင္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ ဘယ္လုုိဘဲ ခ်မွတ္ၿပီး အေကာင္းဆံုုးျပဌာန္းျပဌာန္းေပါ့ လက္ေတြ႔မွာက်ေတာ့ ျဖစ္သင့္သေလာက္ျဖစ္မလာဘူးေပါ့” ဟုု အတြင္းေရးမႈဳးခ်ဳပ္ ဦးတင္ေမာင္သန္းက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ခြင့္႐ွိေၾကာင္း အစိုုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက မၾကာခနေျပာၾကားခ်က္မ်ား႐ွိေနသည့္ျမန္မာနိင္ငံသည္ စနစ္တက်ႏွင့္တုုန္လႈပ္ေခ်ာက္ျခားဖြယ္ရာ ဘာသာေရးအၾကမ္းဖက္မႈအျဖစ္ပြားဆံုုးအမည္ပ်က္ ၁၅ နိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာနိင္ငံပါ၀င္ေၾကာင္း အေမရိကန္နိင္ငံမွ ထုုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္ကိုု ကိုုးကားကာ ၂၀၁၃ ခုုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ပါ The Irrawaddy သတင္းတစ္ရပ္တြင္ ေဖၚျပထားသည္။ “ဒီနိင္ငံမွာ နိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဂုုဏ္သိကၡာ႐ွိ႐ွိနဲ႔ ကိုုယ့္ဘာသာသာသနာအေပၚကိုုယ္ ယံုုၾကည္တာကိုုလဲ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာနဲ႔ က်င့္သံုုးခ်င္တယ္။အဲဒီ့ အေျခအေနကိုုေရာက္ေအာင္ႀကိဳးပမ္းတာ မေအာင္ျမင္ေသးဘူးလိုု႔ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔အဖြဲ႔ရဲ႕ ဥကၠဌေရာ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေရာေျပာတာ” ဟုု အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀ဏၰေ႐ႊက လည္း႐ွင္းျပသည္။ ဦးႏုုအစိုုးရ အဖြဲ႕က ဗမာမြတ္စလင္မ္ကြန္ဂရက္ အား ဘာသာေရးႏွင့္နိင္ငံေရးေရာေထြးသည္ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ဖ်က္သိမ္းေစခဲ့ေသာေၾကာင့္ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီကိုု ၁၉၅၄ ခုုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၅ ရက္ေန႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ “ေကာင္စီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုုိင္ ဘာလဲဆုုိတာကိုု အတုုိဆံုုးနဲ႔အ႐ွင္းဆံုုး ေျပာရရင္ေတာ့ လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ လူပီပီသသ ေနနိင္ဖိုု႔ပဲ။ အဲ့ဒီ့လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာနဲ႔အညီ ေနနိင္သလားမေနနိင္သလားဆုုိတာ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ေျပာစရာမလိုုဘူး။ခင္ဗ်ားတုုိ႔အားလံုုးသိတယ္”ဟုု လည္း ဦး၀ဏၰေ႐ႊက ေျပာသည္။ အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီသည္အစၥလာမ့္အသိပညာေပးစာေပမ်ားထုုတ္ေ၀ျခင္း၊ ေခတ္ပညာႏွင့္ အစၥလာမ္သာသနာ့ပညာတြဲဘက္သင္ယူနိင္ေရးေထာက္ကူျပဳေက်ာင္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ေႏြရာသီ အစၥလာမ္အသိပညာေပး အန္ဆြာရီ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္ျခင္း၊ဟာလာဟ္စားေသာက္ကုန္စိစစ္အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ထုုတ္ေပးျခင္း စသည့္လုုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုု ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ွိသည္။ ကိုုေပါက္(Myanmar Muslim Media CJ)

  အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ား လူ႔ဂုုဏ္သိကၡာႏွင့္အညီေနနိင္သည္အထိႀကိဳးပမ္းမည္ဟုု သာသနာေရးရာေကာင္စီ ကတိျပဳ
 • အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုုိးကိုု အေကာင္းျဖင့္သာ တံုု႔ျပန္ၾကရန္ သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠဌ တုုိက္တြန္း

  အမုုန္းစကားေတြေၾကာင့္ နားလည္မႈလြဲမွားၿပီး အဖိႏိုုပ္ခံျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာနိင္ငံသားအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔ က်မ္းျမတ္ကုုရ္အာန္ရဲ႕လမ္းညြန္ခ်က္ျဖစ္တဲ့ အဆိုုးကိုု အေကာင္းျဖင့္တုုံ႔ျပန္ျခင္းျဖင့္ ႀကံ႕ခုုိင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါလိုု႔ အစၥလာမ္သာသာနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠဌႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အဖြဲ႔ ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမွာ ထည့္သြင္းတုုိက္တြန္းလိုုက္ပါတယ္။ “မ်က္ေမွာက္ကာလ ျမန္မာနိင္ငံ႐ွိ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားရဲ႕ ပကတိအေျခအေနကိုု အ႐ွိကိုု အ႐ွိအတုုိင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းတင္ျပရပါက ၂၀၁၂ ခုုႏွစ္(မွာ) ရခုုိင္ျပည္နယ္မွာျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ားက အစျပဳၿပီး အစၥလာမ္သာသနာနဲ႔ အစၥလာမ္သာသနာ၀င္မ်ားအေပၚ နားလည္မႈလြဲမွားမႈမ်ားကိုု စိတ္ထိခိုုက္ဖြယ္ရာ ႀကံဳေတြ႔ေနရပါတယ္”လိုု႔ ဥကၠဌႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အထက္ပါႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားမွာထည့္သြင္းေျပာၾကားပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ အေျခအေနဆိုုးမ်ားကိုု အေကာင္းနဲ႔ ႀကံႀကံခံၿပီး တံံုု႔ျပန္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္လိုု႔လည္းအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တုုိင္း ေလးစားလိုုက္နာရတဲ့ က်မ္းျမတ္ကုုရ္အာန္ကိုုကိုုးကားညြန္းဆုုိခဲ့ပါတယ္။ “အလႅာဟ္အ႐ွင္ျမတ္က ကုုရ္အာန္က်မ္းေတာ္ျမတ္(၄၁း ၃၄ ၊ ၃၅)မွာ ေကာင္းမႈႏွင့္မေကာင္းမႈသည္မတူညီေခ်။သုုိ႔ျဖစ္ရာ မေကာင္းမႈကိုု ေကာင္းမႈျဖင့္ တံုု႔ျပန္ပါေလ။ သိုု႔ျဖစ္လွ်င္ ရန္ၿငိဳး႐ွိသူပင္ ရင္းႏွီးေသာမိတ္ေဆြျဖစ္လာအံ့။ အဆိုုးအား အေကာင္းျဖင့္ တံုု႔ျပန္ျခင္းကိုု ႀကံံံ႕ခုုိင္သူတိုု႔သာလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္နိင္စြမ္းေပသည္။အလႅာဟ္အရွင္ျမတ္ဘက္ေတာ္မွ ႀကီးမားေသာ ဆုုလာဘ္ေ၀စုုကိုု ခံယူနိင္ၾကေပသည္ လိုု႔ မိန္႔ေတာ္မူထားပါတယ္”လိုု႔ ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က တိုုက္တြန္းေျပာၾကားပါတယ္။ ဘာသာတစ္ခုုနဲ႔ တစ္ခုုအၾကား ထင္ေယာင္ထင္မွားျဖစ္ေအာင္ အမုုန္းပြားစရာ(Hate Speech) ၀ါဒျဖန္႔မႈမ်ားေၾကာင့္ တည္႐ွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုု ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈမ်ား အားနည္းေမွးမွိန္လာၿပီး နိင္ငံသား ျပည္သူမ်ားအၾကား စိတ္၀မ္းကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာတဲ့အတြက္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ေတြအေနနဲ႔လည္း မိမိ လူ႔အစုုအေ၀းအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာမွာ တျခားလူ႔အစုုအေ၀းကိုု ထိခုုိက္နစ္နာေစမႈမ႐ွိဖုုိ႔လိုုအပ္ေၾကာင္းလည္း အစၥလာမ္သာသနာေရးရာ ေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠဌႀကီးက တုုိက္တြန္းပါတယ္။ “မိမိလူ႔အစုုအေ၀းအတြက္ေဆာင္႐ြက္ရင္း အစြန္းေရာက္ၿပီးနိင္ငံတြင္းမွာ႐ွိေနတဲ့ အျခားလူ႔အစုုအေ၀းမ်ားကိုု ထိခုုိက္နစ္နာျခင္း မ႐ွိေစဖုုိ႔လိုုအပ္ပါတယ္။အစြန္းေရာက္ျခင္းရဲ႕ နိဂံုုးဟာ ပ်က္သုုန္းျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္ ”လိုု႔လည္း ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကိုုတုုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တုုိင္းျပည္တည္ၿငိမ္ေအာင္ ေအးခ်မ္းေအာင္ နိင္ငံေတာ္အစိုုးရက တရားဥပေဒစိုုးမိုုးေရးကိုု ထိေရာက္ေအာင္ လုုပ္ေဆာင္ေပးဖုုိ႔လုုိအပ္သလိုု အတိတ္က တည္႐ွိၿပီးျဖစ္တဲ့ ဘာသာေပါင္းစံုုခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ေနထုုိင္ခဲ့တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳးျပန္ေရာက္ေအာင္ အားလံုုး၀ိုုင္း၀န္းႀကိဳးစားၾကဖုုိ႔လိုုေၾကာင္းလည္း အစၥလာမ္သာသနာေရးရာေကာင္စီဌာနခ်ဳပ္ ဥကၠဌႀကီး ဦးညြန္႔ေမာင္သွ်ိန္က ထပ္ဆင့္တုုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ ဘာသာေရးကိုုအေျခခံၿပီး ရခိုုင္ျပည္နယ္ကတဆင့္ကူးစက္လာတဲ့ အၾကမ္းဖက္မႈေတြေၾကာင့္ ျမန္မာနိင္ငံအတြင္းမွာ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ တစ္သိ္န္းေလးေသာင္းထက္မနည္းဟာ အုုိးမဲ့အိမ္မဲ့ ဘ၀ေရာက္ရတဲ့အထိ အၾကမ္းဖက္တုုိက္ခုုိက္ခံခဲ့ရၿပီး ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္မ်ားလည္း အၾကမ္းဖက္ၿဖိဳဖ်က္ခံခဲ့ရပါတယ္။ ကိုုေပါက္ (Myanmar Muslim Media CJ)

  အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားအေနျဖင့္ အဆုုိးကိုု အေကာင္းျဖင့္သာ တံုု႔ျပန္ၾကရန္ သာသနာေရးရာေကာင္စီ ဥကၠဌ တုုိက္တြန္း
 • အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုု ခုုခံသည့္ ကမန္မြတ္စလင္မ္မ်ားကုုိ ျပင္းထန္သည့္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္

  ရခိုုင္အၾကမ္းဖက္သမားတုုိ႔၏ ရန္ကိုုခုုခံကာကြယ္ခဲ့သည့္ လင္းသီ႐ြာမွ ကမန္တုုိင္းရင္းသားမ်ားအနက္ ၁၀ ဦးအား ႏွစ္ ၃၀ ေထာင္ဒဏ္အပါအ၀င္ ေထာင္ဒဏ္အသီးသီးကိုု ယမန္ေန႔က သံတြဲၿမိဳ႕နယ္ ခ႐ိုုင္တရား႐ံုုးကခ်မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ ရခုုိင္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားက ယမန္ႏွစ္ ေအာက္တိုုဘာလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ကမန္တုုိင္းရင္းသားမ်ားေနထုုိင္သည့္ သျပဳခ်ိဳင္႐ြာ၊လင္းသီ႐ြာတုုိ႔အား အၾကမ္းဖက္ တုုိက္ခိုုက္မႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့စဥ္က လင္းသီ႐ြာခံ ကမန္တုုိင္းရင္းသား အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အခ်ိဳ႕က ျပန္လည္ခုုခံမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့သျဖင့္ အထက္ပါအတုုိင္းျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ “မြတ္စလင္မ္ ဆိုုရင္ပံုုမွန္အတုုိင္းအခြင့္အေရးေတာင္မရတာ တရား႐ံုုးမွာဆိုုေတာ့ပိုုဆိုုးတာေပါ့။ျ ပည္နယ္အဆင့္ကိုု အယူခံတက္ရင္လည္း မထူးနိင္ပါဘူး။ဗဟိုုအထိတက္မွရမယ္ထင္တယ္။ အဓိကကေတာ့ အယူခံတင္ဖုုိ႔အတြက္ အခက္အခဲေပါင္းစံုု႐ွိေနတယ္”ဟုုေဒသခံတစ္ဦးက Myanmar Muslim Media သိုု႔ေျပာသည္။ အၾကမ္းဖက္တုုိက္ခုုိက္လာသူမ်ားအား ခုုခံကာကြယ္ခဲ့သူမ်ားျဖစ္သည့္ ခင္ေမာင္လြင္၊ငတာ၊အာမက္ တုုိ႔အား တသက္တစ္ကၽြန္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ႏွစ္ကိုု သီးျခားစီက်ခံေစရန္လည္းေကာင္း၊ ေဇာ္မင္းထြန္း အား ျပစ္မႈဆုုိင္ရာဥပေဒပုုဒ္မ ၃၂၆၊ ၃၂၄၊ ၂၀၁ တုုိ႕အရ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ကိုုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္သူလင္း(ခ)ေမာင္ေလး၊တင္ေ႐ႊ၊ရဲထြဋ္ေအာင္(ခ)ဆရာေလး၊ ေအာင္သိန္း(ခ)တင္ျမင့္ တုုိ႔အား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ ကိုုလည္းေကာင္း၊ တင္ေနာင္ထြန္း အား ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏွစ္ကိုုလည္းေကာင္း၊ ခင္ေမသန္း(ခ)မနီအား ေထာင္ဒဏ္ ၁ ႏွစ္ကိုုလည္းေကာင္း အသီးသီးက်ခံေစခဲ့သည္။ အသက္ ၉ ၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္အဖြားအိုုအပါအ၀င္  အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ ၅ ဦးသတ္ျဖတ္ခံခဲ့ရသည့္ သျပဳခ်ိဳင္ႏွင့္ လင္းသီ႐ြာအၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္တြင္ အၾကမ္းဖက္ ရခုုိင္ ၂ ဦးေသဆံုုးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားအေနျဖင့္ ရခုုိင္အၾကမ္းဖက္သမား ၂၇ ဦးကိုုကနဦးဖမ္္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၃ ဦးကိုု စြဲခ်က္မခုုိင္လံုုဟုုဆုုိကာျပန္လည္လြတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ဖမ္းဆီးခံထားရသူ ၁၄ ဦးအနက္ တစ္ဦးကုုိ သာ တစ္သက္တစ္ကၽြန္းပစ္ဒဏ္ေပးခဲ့ၿပီး ၉ ဦးကိုု ေထာင္ဒဏ္ ၅ ႏွစ္စီခ်မွတ္ကာ အခ်ိဳ႕မွာ တရားဆက္လက္ ရင္ဆုုိင္ေနရဆဲျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ SK

  အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကိုု ခုုခံသည့္ ကမန္မြတ္စလင္မ္မ်ားကုုိ ျပင္းထန္သည့္ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္
 • မြတ္စလင္မ္ေတြဟာလည္း နိဳင္ငံရဲ႕အစိတ္အပိုင္းပါပဲလို႔ ဆိုတဲ့ ကိုေနဘုန္းလတ္

  လူမ်ိဳးဘာသာမခြဲျခားပဲ နိဳင္ငံအတြင္းမွာေနထုိင္သူ သက္႐ွိသက္မဲ့ေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းတတ္သူသာ နိဳင္ငံကိုတကယ္ခ်စ္တဲ့ တကယ့္နိဳင္ငံေရးသမား လို႔ ပန္းစကားလႈပ္႐ွားမႈကို ဦးေဆာင္ေနတဲ့ ကိုေနဘုန္းလတ္က ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူတကြ ယဥ္တြဲေနထိုင္ေရး စကား၀ုိင္းမွာ ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ “ျမန္မာနိဳင္ငံေတာ္ထဲမွာ ဗမာေတြပဲေနတာမဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာေတြပဲေနတာမဟုတ္ဘူး။ဗမာေတြကိုပဲခ်စ္တ ယ္ဆုိရင္အဲဒါ နိဳင္ငံေတာ္ကိုခ်စ္တာမဟုတ္ဘူး။ ဗုဒၶဘာသာအခ်င္းခ်င္းပဲ ခ်စ္တယ္ ဆိုရင္ အဲဒါနိဳင္ငံေတာ္ကို ခ်စ္တာ မဟုတ္ဘူး”လို႔ ကိုေနဘုန္းလတ္ကေျပာပါတယ္။ နိဳင္ငံကိုခ်စ္တယ္ဆုိတာ နိဳင္ငံထဲမွာေနတဲ့ လက္႐ွိနိဳင္ငံသားေတြ လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြးကို ခ်စ္တတ္တာကသာ တကယ့္ နိဳင္ငံသားစိတ္ဓာတ္လို႔လည္းသူက မွတ္ခ်က္ျပဳပါတယ္။ စစ္အာဏာ႐ွင္လက္ထက္မွာ ဘေလ့ာေရးသားမႈတစ္ရပ္ေၾကာင့္ နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းသားျဖစ္ခဲ့ရဖူးသူ ကိုေနဘုန္းလတ္က စစ္သားကိုမုန္းတယ္လုိ႔ သူဘယ္ေတာ့မွမေျပာဘူးလုိ႔လည္းေျပာပါတယ္။ “စစ္သားေတြဟာလည္း Part of the Nation (နိဳင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း)ပဲ၊ Part of the Citizen (နိဳင္ငံသားေတြ)ပဲ၊ အဲဒီလိုပဲ အစၥလာမ္ေတြလည္း သူ႔ဟာသူ ဘာဘာသာ ကိုးကြယ္ကိုးကြယ္ Part of the Nation (နိဳင္ငံရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း)ပဲ။ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕ Citizen ေတြပဲ။ဒီလိုနားလည္ရမယ္။ ဒါက အနိမ့္ဆံုးအဆင့္ …တျခားနိဳင္ငံေတြမွာ လူလူခ်င္းခြဲျခားဖုိ႔မေျပာနဲ႔ တိရိစၦာန္ေတြကိုေတာင္ အေလးေပးတာေတြ႐ွိလာတယ္” လို႔ ပန္းစကားလႈပ္႐ွားမႈဦးေဆာင္သူ ကိုေနဘုန္းလတ္က အထက္ပါ အခမ္းအနားမွာ ေျပာပါတယ္။ ဒါ့အျပင္နိဳင္ငံေရးသမား ေတြဟာလည္း လူမ်ိဳးဘာသာမေ႐ြးအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ရမယ့္အျပင္ နိဳင္ငံရဲ႕ ေရ ေျမ ေတာေတာင္ သဘာ၀ေတြအတြက္ပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားတတ္သူေတြျဖစ္ဖုိ႔လိုတယ္လုိ႔လည္း ကိုေနဘုန္းလတ္ကဆုိပါတယ္။ “နိဳင္ငံေရးသမားေတြပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတယ္။နိဳင္ငံရဲ႕အေရးကိစၥကိုလုပ္တဲ့အခါမွာ နိဳင္ငံအတြင္းမွာ႐ွိတဲ့လူတစ္စုရဲ႕အေရးကိစၥကိုလုပ္တာ နိဳင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး။နိဳင္ငံတစ္နိဳင္ငံထဲမွာ႐ွိတဲ့ လူမ်ိဳးတစ္ခုတည္းအတြက္လုပ္တာ နိဳင္ငံေရးသမားမဟုတ္ဘူး။နိဳင္ငံေတာ္အဆင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္မွာ နိဳင္ငံေရးသမားလုပ္ၿပီဆုိရင္ ဒီနိဳင္ငံမွာ႐ွိတဲ့လူေတြအကုန္လံုး ၊ တိရိစၦာန္ေတြအကုန္လံုး၊ ေရေျမေတာေတာင္ သဘာ၀ အကုန္လံုးကိုစဥ္းစားတတ္ရမယ္။ အဲဒါမွ တကယ့္အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၊ တကယ့္ နိဳင္ငံေရး။ အဲသလိုမ်ိဳး နိဳင္ငံေရးသမားေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အမ်ားႀကီးလိုအပ္တယ္။” အထက္ပါစကား၀ိုင္းကို FED နဲ႔ MMSY တုိ႔က စီစဥ္က်င္းပေပးတာျဖစ္ၿပီး မခင္ေလး(Triangle Women) က အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ျမန္မာနိဳင္ငံ အေျခအေန ၊ ဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း(Equality Myanmar) က အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဆံုး႐ံႈးသြားရေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ၊ကိုေနဘုန္းလတ္(ပန္းစကား)က အမုန္းစကားမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚရေသာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲေနထုိင္ေရး ေခါင္းစဥ္ေတြကို ဦးေဆာင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္။ ကိုေဇ ဒီဇင္ဘာ ၆၊ ၂၀၁၄ Myanmar Muslim Media

  မြတ္စလင္မ္ေတြဟာလည္း နိဳင္ငံရဲ႕အစိတ္အပိုင္းပါပဲလို႔ ဆိုတဲ့ ကိုေနဘုန္းလတ္

ျမန္မာ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

႐ိုုဟင္ဂ်ာကေလးမ်ားရဲ႕ လက္ရာ ပန္းခ်ီျပပြဲ ႐ိုုဟင္ဂ်ာကေလးမ်ားရဲ႕ လက္ရာ ပန္းခ်ီျပပြဲ

႐ိုုဟင္ဂ်ာကေလးမ်ားရဲ႕ လက္ရာ ပန္းခ်ီျပပြဲ ႐ိုုဟင္ဂ်ာကေလးမ်ားရဲ႕ လက္ရာ ပန္းခ်ီျပပြဲ

ဒီဇင္ဘာလ ၂၉၊ ၂၀၁၄၊ ေန႔လည္ ၂:၁၂ နာရီ

႐ိုုဟင္ဂ်ာကေလးငယ္ေတြရဲ႕လက္ရာ ပန္းခ်ီျပပြဲနဲ႔ ရန္ပံုုေငြ႐ွာေဖြေရးအတြက္ ျပကၡဒိန္၊ပိုု႔စ္ကဒ္၊ အက်ီ ေရာင္းခ်ပြဲကိုု ရန္ကုုန္ၿမိဳ႕ ၃၅ လမ္း အလယ္ဘေလာက္ အမွတ္ ၁၃၄ ႐ွိ River Ayeyarwaddy ျပခန္းမွာ ယေန႔ နံနက္ ၉ နာရီကေန ညေန ၅ နာရီအထိက်င္းပေနပါတယ္။ Myanmar Muslim Media ဒီဇင္ဘာ...

ကမ႓ာ႔ မြတ္စလင္မ္သတင္း »

ဂ်ဴးေတြကို ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ သူရဲေကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းခံရ

ဂ်ဴးေတြကို ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ မြတ္စလင္ သူရဲေကာင္း ျပင္သစ္ႏုိင္ငံသားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းခံရ

ဇန္နဝါရီလ ၂၂၊ ၂၀၁၅၊ မနက္ ၁၀:၅၄ နာရီ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြအတြင္း ဂ်ဴးေစ်း၀ယ္စင္တာက ဓါးစာခံဖမ္းဆီးမႈမွာ ေစ်း၀ယ္သူေတြကို အသက္နဲ႔ရင္းၿပီး ကယ္တင္ခဲ့တဲ့ မာလီႏုိင္ငံသား မြတ္စလင္လူငယ္တစ္ဦးကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ႏွင္းလိုက္ပါတယ္။ “လူေတြက...

အျခား သတင္းမ်ား

သာသနာ ညိႈးႏြမ္းေစသူမ်ားကို မည္သူ အေရးယူမည္နည္း

သာသနာ ညိႈးႏြမ္းေစသူမ်ားကို မည္သူ အေရးယူမည္နည္း

ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္လာခဲ့သည့္ မိသားစု တခုတြင္ လူျဖစ္ခြင့္ ရရွိခဲ့ေသာ က်မသည္ အလိုေလွ်ာက္ မိ႐ိုးဖလာ ဗုဒၶဘာသာ ဝင္တေယာက္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ နယ္တြင္ေမြးကာ နယ္တြင္ ႀကီးျပင္းခဲ့သည့္ က်မသည္ လူႀကီးမိဘမ်ားႏွင့္ အတူေနရခ်ိန္က ပိုမ်ားသည္။...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
မိမိ၏ မြန္ျမတ္သည့္ေစတနာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရား႐ွင္နားလည္ခြင့္လြတ္လိမ့္မည္ဟုု ဦး၀ီရသူမိန္႔

မိမိ၏ မြန္ျမတ္သည့္ေစတနာေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုုရား႐ွင္နားလည္ခြင့္လြတ္လိမ့္မည္ဟုု ဦး၀ီရသူမိန္႔

ျမတ္စြာဘုုရား႐ွင္ ႐ွိေနလွ်င္ပင္ မိမိ၏ မြန္ျမတ္သည့္ေစတနာျဖင့္ ကုုလသံအမတ္ကိုု ဖာသည္မဟုု ႐ုုန္႔ရင္းၾကမ္းတမ္းစြာဆဲဆိုုမႈအား ခြင့္လႊတ္လိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၱေလးမစိုးရိမ္တိုက္သစ္ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက မိန္႔ၾကားေၾကာင္း ျမန္မာပိုု႔စ္ဂလိုဘယ္သတင္းဂ်ာနယ္တြင္ေဖၚျပထားသည္။ “…ဦးဇင္းက...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ကုလကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီလီကို ၀ီရသူ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်

ကုလကိုယ္စားလွယ္ ယန္ဟီလီကို ၀ီရသူ ေစာ္ကားေျပာဆိုမႈ လူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်

ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးစုံစမ္းစစ္ေဆးအရာရွိ ယန္ဟီလီကို မ.ဘ.သ ဦးေဆာင္ ဆရာေတာ္ ဦး၀ီရသူက ညစ္ညမ္းရိုင္းစိုင္းတဲ့ အသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ဆဲဆိုလိုက္တဲ့အတြက္ ကုလသမဂၢလူ႕အခြင့္ေရးဆုိင္ရာမဟာမင္းႀကီး Zeid Ra’ad Al Hussein က ေ၀ဖန္ရႈတ္ခ်လုိက္ပါတယ္။ “ကုလလူ႕အခြင့္ေရးအရာရွိ...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ဖာသည္မ စကားလံုုး ျဖင့္ပင္အားမရနိင္ေၾကာင္း မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ၀ီရသူမိန္႔ၾကား

ဖာသည္မ စကားလံုုး ျဖင့္ပင္အားမရနိင္ေၾကာင္း မဘသ ဦးေဆာင္ဆရာေတာ္ ၀ီရသူမိန္႔ၾကား

ကုုလလူ႔အခြင့္အေရးဆိုုင္ရာအထူးကိုုယ္စားလွယ္ မစၥစ္ရန္ဟီးလီအား “ဖာသည္မ” ဟူေသာစကားလံုုးျဖင့္သာသံုုးႏႈန္းလိုုက္ရျခင္းကိုု မိမိအေနျဖင့္ အားမလုုိအားမရျဖစ္မိေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုုပါစကားလံုုး ထက္ပင္ ပိုုမိုုျပင္းထန္သည့္အသံုုးအႏႈန္းမ်ိဳး...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›
ကုလသံကို ဦးဝီရသူ ဆဲဆိုမႈ ေဝဖန္ခံေနရ

ကုလသံကို ဦးဝီရသူ ဆဲဆိုမႈ ေဝဖန္ခံေနရ

ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လူထု စုေဝးပြဲတြင္ မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ မစိုးရိမ္တိုက္သစ္မွ ဦး၀ီရသူက ႐ုန္႕ရင္း ၾကမ္းတမ္းေသာ စကားလံုးမ်ား သုံးစြဲ ေဟာေျပာခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္ေျပာဆိုေနၾကသည္။ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏...

အျပည္႔အစံု ဖတ္ရန္ ›